“Test politici op hun ecologische kennis”
Nieuws, Wereld, Milieu, Klimaatverandering -

“Test politici op hun ecologische kennis”

UXBRIDG — Fenomenen als klimaatverandering, verwoestijning en bosvernietiging zijn het gevolg van het feit dat machthebbers ecologisch besef missen. Dat zegt de World Future Council (WFC), die naar aanleiding van Wereldmilieudag zelf 24 aanbevelingen doet. Eén voorstel is om politici verplicht op hun ecologische kennis te laten testen.

dinsdag 5 juni 2012 15:09
Spread the love

“De toestand van de aarde is kritiek, en het beleid is het belangrijkste instrument om daar iets aan te doen”, verklaart Jakob von Uexkull, stichter en voorzitter van de World Future Council. De vijf jaar oude organisatie in het Duitse Hamburg bestaat uit vijftig prominenten uit de hele wereld die al succesvol verandering hebben bepleit.

In 2000 introduceerde de Duitse regering bijvoorbeeld de befaamd geworden terugleververgoeding voor groene stroom, waardoor Duitsland vandaag 22 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energie haalt.

Aan de andere kant heeft “slecht” beleid het voor drieduizend van de grootste multinationals mogelijk gemaakt om jaarlijks 1,8 biljoen euro aan kosten voor hun impact op het milieu te ontlopen, aldus het VN-Milieuprogramma. “Als deze bedrijven hiervoor moesten opdraaien, zouden er nog maar weinig winstgevend zijn”, zegt Von Uexkull.

Ecologische geletterdheid

De 24 aanbevelingen van de WFC gaan over het best mogelijke beleid om de wereldwijde transitie naar hernieuwbare energie te versnellen, beleid om financiële instrumenten te reguleren, duurzame ecosystemen veilig te stellen, gelijke onderwijskansen voor vrouwen te garanderen en nucleaire wapens te verbieden.

Een van de meer controversiële ideeën is het verplicht testen van politici, functionarissen en economen op hun “ecologische geletterdheid”. “Deze kennis is vitaal voor iedereen met macht en invloed. Hoe kunnen ze ernstig genomen worden als ze de echte risico’s en gevaren niet begrijpen?” vraagt Von Uexkull zich af.

In de traditionele economie staat het milieu ten dienste van de economie. Von Uexkull vindt het zeer angstaanjagend dat deze theorie nog altijd model staat bij heel wat beleidsbeslissingen, terwijl het in de realiteit precies omgekeerd is: ons economische systeem is volledig afhankelijk van de natuurlijke omgeving.

“Veel economen geloven dat als de voedselproductie instort, we gewoon meer iPods moeten maken om de economie draaiende te houden”, verklaart hij.

Milieumisdaden

Een van de eerste aanbevelingen die de WFC doet, is de aanstelling van een soort ombudsman bij de VN en nationale regeringen om de rechten van de toekomstige generaties te beschermen.

De planeet en de toekomstige generaties hebben ook juridische bescherming nodig, door een hervorming van het Internationale Strafhof. “Activiteiten die op grote schaal en op lange termijn schade berokkenen aan het milieu, zouden dan als misdaden tegen de toekomstige generaties worden beschouwd”, legt WFC-directeur Alexandra Wandel uit.

“We werken samen met advocaten van het Strafhof om de geschikte amendementen aan de statuten van deze rechtbank toe te voegen”, zegt Wandel.

Boodschap van hoop

Een ander verregaand beleidsvoorstel is de energiesector voor al haar kosten laten opdraaien en het schrappen van de subsidies aan fossiele brandstoffen en kernenergie. “Met zulke maatregelen om de energiemarkt te liberaliseren, zal de ontwikkeling van hernieuwbare energie een zeer hoge vlucht nemen”, meent Von Uexkull.

De 24 aanbevelingen zijn de vrucht van meer dan vijf jaar werk door een brede waaier aan specialisten met verschillende culturele achtergronden, waarvan sommigen al meer dan twee decennia met deze kwesties bezig zijn, benadrukt Wandel.

“Deze voorstellen zijn essentieel als we de planeet leefbaar willen houden. Hiermee geven we een realistische boodschap van hoop”, besluit Von Uexkull.

take down
the paywall
steun ons nu!