Naast N-VA 'Leider' Bart De Wever heeft de voorzitter van UNIZO-stad Antwerpen Nico Volckeryck (rechts met hoedje) in de bots autootjes op de Antwerpse Sinksenfoor dolle pret. (Foto De Standaard-Het Nieuwsblad).

Deel N-VA de facto fascistisch

dinsdag 5 juni 2012 09:28
Spread the love

Is de N-VA van Bart De Wever fascistisch ? Een Frans rapport in opdracht van de commissie Buitenlandse Zaken schept een ontluisterend beeld over België en Vlaanderen. Tijdens een debat over dat rapport in het Franse parlement oordeelde men : ‘Een deel van de N-VA is de facto fascistisch’.

Twee foto’s…

Franse parlementsleden interviewden vorig jaar tientallen Belgische politici, journalisten, experts en professoren. Baron Paul Buyse, voorzitter van het college van censoren van de Nationale Bank van België, liet noteren : ‘De Wever is een seperatist met een S zo groot als de Eifeltoren’.

Huidig Kamervoorzitter André Flahaut (PS) kwam in de Kamer onder vuur te liggen inzake zijn uitspraken in dat rapport in de zomer van  2011, toen er nog een regering van lopende zaken was. Hij deed uitspraken over een niet aanvaardbare ‘vervlaamsing van het staatsapparaat’.  Jan Jambon, fractie leider van de N-VA in de Kamer, nam dat niet. Flahaut verklaarde : ‘Ik heb nooit een streek of partij als fascistisch bestempeld’. In het Frans parlement gebeurde dat terecht wel.

Ter illustratie twee foto’s. Zopas verspreidde het Nieuw Solidaristisch-Initiatief (N-SA) een twintig jaar oude foto waarop de Franse negationist Jean-Marie Le Pen (Front National – FN) in het Antwerpse aan tafel zit met… Jan Jambon. Het Vlaams Belang ‘onthulde’ in 2005 een foto waarop Bart De Wever, de ‘Leider’ van de N-VA, naast dezelfde Le Pen staat. (Zie foto’s boven aan).

Zowel de N-VA als het VB had steeds nauwe banden met deze Franse en andere Europese extreem rechtse populisten als Wilders in Nederland en de EPÖ in Ooostenrijk.Het VB nodigde Le Pen uit voor een bezoek aan het Antwerpse stadhuis, waarbij het tot rellen kwam. Dit soort Vlaams-Nationalistisch rechts – ook de N-VA – is doordrongen van een fascistoïde ideologie met wortels in de dertiger jaren van vorige eeuw. De relaties met ultra rechts, nazistische gewelddadige Vlaamse bendes, zijn bekend. 

‘Ali’-eenheid tegen ‘vreemden’

Deze onderliggende ideologie, door de N-VA overgoten met een aanvaarbaar makend ‘democratisch’ conservatief sausje, wordt opnieuw duidelijk doorheen de verkiezingspropaganda in de aanloop naar oktober.‘Vlaams Belang wil aparte politie-eenheid die illegalen opspoort!’ Deze ‘ALI’-eenheid’ (Actief Lokaliseren Illegalen) zou via doelgerichte identiteitscontroles en huis-aan-huis bezoeken mensen zonder papieren opsporen. Filip De Winter pleit voor een ‘detentiecentrum’, waar ‘illegalen’ kunnen opgesloten worden. Zeg maar concentratiekamp.

Het VB sluit hier naadloos aan bij de criminele praktijken van Vlaamse collaborateurs in WOII, die de Jodenvervolging in Antwerpen mogelijk maakten. Een groot deel van de hiervoor verantwoordelijke  Antwerpse politie sprong de ‘Judenabteiling’ van de SIPO-SD en de SS ongevraagd bij. Zij werd hiervoor nooit veroordeeld, evenmin als de katholieke oorlogsburgemeester Delwaide Sr. Terwijl in België 42,90% van de geregistreerde joden de oorlog niet overleefden, was dat in Antwerpen 65%.

Door haar vooral vrijwillige medewerking aan de razzia’s was de Antwerpse politie medeplichtig aan de aanhouding en deportatie van meer dan 3.000 Joden. De meeste werden bij aankomst  in de kampen onmiddellijk vergast. Grote delen van de Antwerpse bevolking  juichte de ‘Endlösung’ toe of keek de andere kant op.  (‘De Jodenvervolging van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen ?’) (1)

Hoe ‘gewoon’ men het vond dat kinderen, ouderen, families in camions opgestapeld afgevoerd werden illustreert de gewetenloze en lucratieve diensten die de in Antwerpen bekende verhuisfirma Arthur Pierre aan de nazi’s leverde. Ze vervoerde de Joden naar verzamelplaatsen van waaruit ze per trein in goederenwagons  naar de concentratie kampen spoorden.

Arthur Pierre (opgericht 1889) noemt zich nu : ‘ Europa’s grootste moving en relocation provider…’.  In WOII vergaarde ze een fortuin aan de ‘relocatie’ van de Joodse bevolking naar de gaskamers. De vervolging van de vreemden, de ‘Anderen’, met methodes die op die van de SS beginnen te lijken, wordt ook nu als ‘gewoon’ aanvaard door vele Antwerpenaren.

Oorlogsverklaring aan ‘vreemden’

De inbreng van katholieke kant bij deze misdaden van was niet min. De Gids op maatschappelijk Gebied – vandaag een ACW-uitgave – noteerde nog in 1946, na WOII :’Wie kent niet de Jood met de vochtige glans voor zijn ogen, zijn hartstochtelijk lispelend stemgeluid…’.

En : ‘Wanneer en Jood woekerwinst maakt, zal hij er over waken, dat alleen christenen het slachtoffer worden ; zijn stamgenoot zal hij niet uitzuigen…’. Gazet van Antwerpen was van af eind 19° eeuw een fundamentalistische katholieke, antisemitische krant en bleef tot ver na WOII de spreekbuis van ultra rechts en het episcopaat.

Dezelfde racistische stank drijft nu over de stad der ‘Sinjoren’, de zich ‘Heren’ (‘Seigneur’) wanende bevolking van de stad waar ik woon.  Filip De Winter in Gazet van Antwerpen : ‘In het verzet tegen vijandelijke overname door vreemdelingen ! 50% allochtonen in Antwerpen in 2018’. (Foto boven aan).

Op het VB-congres : ‘Het lakse beleid zorgt er voor dat illegalen bij gebrek aan celcapaciteit en opvangstructuren quasi onmiddellijk terug vrijgelaten worden in de natuur’. De populistische, volkse taal, de tactiek van het kopstuk van een marginaal wordende partij is die van de nazi’s.

‘Luizen’, ‘Makaken’, ‘Borgeroko’, …

Dit is de ‘harde’ lijn die de kliek rond De Winter voert in een poging tenminste niet de stemmen van de meest racistische Antwerpenaren te verliezen. De ‘location provider’ Arthur Pierre ‘verhuisde’ in WOII Joden die in ‘de natuur’ opgepakt werden.

Dezelfde methode wordt vandaag toegepast door de Dienst Vreemdelingenzaken, per vliegtuig, zoals het verboden Vlaams Blok eiste.Het VB wil net als haar inspirators uit WOII best een handje toesteken. Het organiseert nu al intimiderende illegale Buurt Observatie Patrouilles (BOP) in Borgerhout. Voor en tijdens WOII maakten vergelijkbare bendes jacht op Joden, democraten, antifascisten, communisten. Het verklikken zit in de genen van deze ‘gewone Vlamingen’.

Vervang Joden door ‘die vreemde luizen’, ‘illegalen’, ‘makaken’ ‘Borgerokko’ en je kent de mentaliteit van ‘de mensen’ die zich voorbereiden om op het VB, het N-VA en ‘democratische partijen’ te stemmen die reeds lang standpunten van extreem rechts overnamen en ze in het beleid uitvoeren. Antwerpen wordt van bruin, pikzwart.

Laat huurprijzen stijgen, ‘marginalen’ zullen verdwijnen…

De ‘huis-aan-huisbezoeken’ die De Winter wil, bestaan al jaren. Ambtenaren vergezeld van de dienst vreemdelingenzaken sluipen langs de huizen en trachten er binnen te geraken met een ‘sociaal’ foefje. Ze schenden de privacy. In 2005 kondigde toenmalig schepen van veiligheid Dirk Grootjans (Open-VLD) de actie aan in het kader van het groter project X-Stra :’We willen preventief ingrijpen. Het plan X-Stra concentreert zich vooral op het feit dat er teveel mensen in te kleine huizen wonen met alle problemen en overlast tot gevolg.’

Hij zei ook : ‘Laat de huurprijzen stijgen en de marginalen zullen verdwijnen’.  Duidelijker kon deze liberale schepen niet verwoorden hoezeer in Antwerpen een klassenbeleid gevoerd wordt.  Hij kreeg wat hij als vertegenwoordiger van de ‘betere’ middenklasse en de beton boeren vroeg. Wijken als het Zuid en het Eilandje werden ‘dank zij’ de ‘herwaardering’ asociale woestijnen. Antwerpen-Noord is bedreigd.

Wil Open-VLD het ‘plebs’ wegjagen met gebruik van het grote geld als wapen, de Vlaams-Nationalistische extremisten van het VB zien het vulgairder. Ze promoot een aan de SS verwante politie-eenheid die jaagt op illegalen, ‘subtiel’ racistisch als ze zijn ‘ALI’-eenheid genoemd.

Ondertussen voert burgemeester P.Janssens (SPA of ‘stadspartij’) een schaamteloos asociaal beleid, bewonderd door Bart De Wever, samengevat in zijn boekje ‘Voor wat hoort wat – Naar een nieuw sociaal contract’. De N-VA wil de grote middelen inzetten om inAntwerpen-Noord dat ‘sociaal contract’ manu militari op te dringen aan de bewoners. (‘De Wever zet giftig GIS in tegen Antwerpen-Noord’) (2)

Praten en lachen verboden

Het extremistische voorstel tot ‘Ausradieren’, ‘Ausrotten’ van ‘de vreemden’ is ingekapseld in met sneltreinvaart toenemende repressieve maatregelen die op het randje van of over het wettelijke gaan. De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) – die in Antwerpen als politiek wapen tegen het vrije spreken, tegen oppositie als Occupy-Antwerp ingezet worden  – krijgen nadat grassroots bewegingen er al van in 2006 actie tegen voeren recent veel media aandacht.

Soms neemt de obsessie van de overheid tot het controleren, disciplineren, tot eenheidsworst kneden van de burgers hilarische maar daarom niet minder voor de democratie gevaarlijke vormen aan. In Hasselt (burgemeester Hilde Claes –SPA) en Zonhoven (burgemeester Johny De Raeve (Open-VLD) riskeert wie op de leuning van een bankje zit een boete tot… 250 euro. De voorlopig laatste grap komt uit Mol. Daar maakt men best geen grappen. Wie er mensen laat… schrikken : 250 euro. Verboden te praten, verboden te lachen…

Alle politieke partijen schuiven mee op richting repressieve staat. De politie zone GAOZ (Genk en omstreken) zette op 1 mei een onbemande ‘drone’ in.  Voorgesteld door burgemeester Wim Dries van Genk, een CD&V-er. In Mechelen krioelt het onder burgemeester Bart Somers (Open-VLD) van de camera’s.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet breidt de repressie van de vrije meningsuiting gevaarlijk uit. Naar aanleiding van de recente problemen in Molenbeek – waar Sharia4Belgium een rol in speelt – duwt ze op het gaspedaal. Ze wil de strijd tegen het extremisme fors opvoeren.

Extremisme… In één adem gaat het ook om ‘radicale’ organisaties en individuen. Bestaat er al geen sluitende definitie van bepaalde vormen van ‘overlast’, met ‘radicalisering’ is de willekeur compleet. Kan elke ‘afwijkende’, ‘deviante’ mening aangepakt worden door een politie ‘die een opleiding om radicalisering sneller te spotten’ zal krijgen.

Gore kies campagne

De strijd om het ‘Antwerpse Schoonverdiep’ (stadhuis) is losgebrand. Het Vlaams Belang gooit alle remmen los en toont haar ware gelaat van een ‘harde’ extremistische partij die in het aangezicht van een electorale afstraffing  een gore kies campagne voert. Het Vlaams Belang schuwt niet haar tactiek en woordenschat aan het nazisme te ontlenen. Het is extremer anti-democratisch  en racistisch dan het verboden Vlaams Blok.

De N-VA van Bart De Wever is handiger in haar destructief extreem rechts Vlaams-Nationalisme. En gevaarlijker, het zit op dezelfde lijn zit als het VB.  Het Vlaams Belang ‘onthulde’ dus in 2005 een foto waarop ‘Vlaanderens hoop in bange dagen’ staat te pronken naast de Franse negationist van het Front National, Jean-Marie Le Pen.

Een jeugdzonde van de ‘Leider’, de mogelijke burgemeester van Antwerpen ? Net als Jambon ‘per toeval’ zij aan zij naast de Franse veroordeelde negationist ? Niet in het minst. De N-VA behoort tot ‘Nieuw Rechts’. (‘Nieuw rechts in Vlaanderen’) (3)

UNIZO

Zoals altijd hangt een groot deel van de middenstand haar huig naar de wind. De wind komt vandaag in Antwerpen van extreem rechts. UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) is plaatselijl niet vies nadrukkelijk en in de media aan te pappen met ‘Leider’ De Wever.

De clown van dienst is de voorzitter van UNIZO-stad, Nico Volckeryck. Hij vergezelde de N-VA-er als een hondje tijdens diens propaganda tocht in Antwerpen-Noord, waar De Wever extreme repressie tegen ‘overlast’ propageerde. Tijdens de opening van de Sinksenfoor zat opportunist Volckeryck naast de vriend van Jean-Marie Le Pen in de ‘bots autootjes’. Als het maar opbrengt… Een beeld om te bewaren… (Zie boven aan foto uit De Standaard / Het Nieuwsblad)

De Wever en de N-VA bouwen een ‘volks’ imago op, maar zijn de waterdragers van het Vlaamse grootkapitaal. Ze baseren zich op de ‘identitaire’ ideologie. De Wever tracht zich een ‘conservatief’ imago aan te meten om rechtse, niet Flamingantistische stemmen te winnen. Hij is ‘handiger’ dan Filip De Winter die het VB in de marginaliteit van ‘klein rechts’ als zweeppartijtje duwt. Zijn ze twee handen op één buik ?

Met als titel ‘N-VA of VB, van wie is het idee ?’ vergeleek het Anti-Facistisch Front (AFF) de verkiezing programma’s van beide partijen. Vindt de verschillen ! (AFF) (4) 

‘Erfzonde’ identitaire ideologie

De ‘identitaire’ ideologie van het N-VA steunt evenzeer als die van het VB op ‘Eigen Volk Eerst’.  Wijlen Hugo Schiltz (VU) zei ooit geen lid te willen worden van de N-VA, die als restant van de geïmplodeerde VU ontstond : ‘Omdat ze hem aan het slechtste (de ‘erfzonde’) van het Vlaams-Nationalisme van voor de oorlog herinnerde’.

Namelijk aan het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) dat de wegbereider was van de collaboratie met de nazi’s. Aan ‘Leider’ Joris Van Severen van het ‘Verdinaso’ (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen), een Belgicistische elitaire fascistische beweging, een privé militie waar de verboden ‘Vlaamse Militanten Orde’ (VMO)  haar mosterd haalde.

Het solidarisme ontkent klassenstrijd, roept op tot solidariteit van één volk, één staat, één elite, één leider. Het is een doodsvijand van vakbonden en democratische, progressieve, linkse bewegingen. Het wil de burgers tot gecontroleerde, gedisciplineerde ‘volkse’ eenheidsworst kneden.

Wat vandaag ook het doel is van hen die werken met repressie, de GAS, het GIS (Geografisch Informatie Systeem), drones, camera’s, huis-aan-huis-controles, een ‘ALI-eenheid’ van de politie die ‘illegalen’ opspoort,… (‘Nieuw solidarisme’) (5)

Antwerpen zet de toon

Hoe diep deze antidemocratische ideologie in de huidige kapitalistische vrije markt economie, in de ‘consumptiemaatschappij’ binnen gedrongen is bewijzen de toenemende aanvallen op de vakbonden. Die men liefst verboden wil zien. Het stakingsrecht beknot als strijdig met het ‘algemeen belang’, dat het belang van een elite is. In het Herfstnummer 2011 van het ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’ (VMT) maakt André Mommen een ontluisterende analyse van Bart De Wever en de N-VA. Lezenswaardig… (‘Bart De Wever : een populist van rechts’) (6)

Antwerpen zet weer eens de toon. Pikzwarte wolken pakken zich samen boven de Schelde. Ze zorgen voor noodweer in geheel Vlaanderen. De socioloog Jan Hertogen overziet op DeWereldMorgen.be de situatie met zijn bijdrage : ‘Rest De Wever enkel zwart Antwerpen ?’. ‘Zwart’, extreem rechts. Wat doet links ? Jan Hertogen : ‘Een Linkse Eenheid/Links Front/ Verenigd Links in Antwerpen zou nog arbeiders stemmen kunnen losweken van Vlaams Belang en N-VA’. Tja… (‘Rest De Wever enkel zwart Antwerpen ?) (7)

1 – ‘De Jodenvervolging van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen ?’
www.liberales.be/boeken/saerens

2 – ‘De Wever zet giftig GIS in tegen Antwerpen-Noord’
www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2012/04/16/de-wever-zet-giftig-gis-in-tegen-antwerpen-noord

3 –  ‘Nieuw Rechts in Vlaanderen’ (Thesis met als promotor Bruno De Wever)
http://www.ethesis.net/nieuw_rechts/nieuw_rechts_inhoud.htm

4 — ‘AFF’ aff.skynetblogs.be/archive/2012/06/04/n-va-of-vb-van-wie-is-het-idee.html

5 – ‘Nieuw solidarisme’
http://www.afa.home.xs4all.nl/alert/2_12/nsa.html

6 – ‘Bart De Wever : een populist van rechts’.
http://www.imavo.be/vmt/201136-BDW.pdf

7 – ‘Rest De Wever enkel zwart Antwerpen ?’
www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/21/rest-de-wever-enkel-zwart-antwerpen

take down
the paywall
steun ons nu!