Vredesactie organiseert regelmatig een lobbytour, een alternatieve stadswandeling langs de groepen die Europa militair kleuren. Deelnemers komen te weten hoe lobbying bij de Europese Unie in het algemeen in zijn werk gaat, en wie er waar aan de touwtjes trekt. De eerstvolgende lobbytour is op zondag 17 juni.
Nieuws, Wereld, Economie, België, Vredesactie, EU, Wapenindustrie, Wapenlobby -

Lobbyen voor oorlog bij de Europese Unie

BRUSSEL - In het politieke hart van Europa stikt het van kantoren van militaire bedrijven, hun koepelorganisaties en militaire denktanks. Via intensief lobbywerk verzekeren de wapenbedrijven zich van een stevige militaire stempel op het Europese buitenlandse en veiligheidsbeleid. Het gevolg daarvan is een Europa dat steeds sterker doordrongen is van een militaire logica.

maandag 4 juni 2012 18:40
Spread the love

Duistere schandalen of dagelijkse praktijk?

Op en rond het Brusselse Schumanplein, waar het politieke hart van Europa klopt, stikt het van de kantoren van grote Europese en Amerikaanse bedr?ven. Alle belangrijke wapenbedrijven hebben kantoren in Brussel, waar ze hun belangen verdedigen via een web van lobbyisten, denktanks, clubs en informele netwerken. 

Als de activiteiten van wapenlobbyisten al het nieuws halen, heeft dit meestal te maken met een omkoopschandaal, een verdachte export of een akkoordje met corrupte overheidsambtenaren. Hoewel dit soort schandalen het meest tot de verbeelding spreken, heeft hun werk ook een meer alledaagse kant, die daarom niet minder verontrustend is.

Op nationaal niveau onderhouden wapenbedrijven nauwe banden met overheden en ministeries van Defensie en bepalen ze op die manier mee de politieke agenda. Maar ook binnen de EU worden militaire thema’s steeds belangrijker, een evolutie waarin de wapenindustrie een centrale rol speelt.

Hun koepelorganisaties worden regelmatig geraadpleegd door EU-ambtenaren. De wapenindustrie is altijd in Brussel actief geweest, vooral wegens de aanwezigheid van het NAVO-hoofdkwartier. Maar de ontwikkeling van Europa tot een belangrijke speler in het buitenlands, het defensie- en het veiligheidsbeleid – mede onder impuls van de wapenlobby – heeft deze stad voor hen nog aantrekkelijker gemaakt.

Democratie en transparantie?

De activiteiten van de wapenbedrijven in de EU-instellingen zijn niet illegaal. Ze doen echter wel ernstige vragen rijzen over de besluitvorming in de EU. Hier worden immers beslissingen genomen door een kleine elite van beleidsmakers en vertegenwoordigers van de industrie, ver weg van elke publieke controle.

Dat systeem, met zijn gebrek aan transparantie en maatschappelijk debat, staat haaks op wat algemeen gezien wordt als aanvaardbare democratische besluitvorming. De hechte alliantie tussen beleidsmakers en de industrie heeft ook bijgedragen tot een verontrustende uitbreiding van de Europese defensie- en veiligheidsstructuren, met de uitbouw van militaire besluitvormingsorganen en -capaciteit, en de algemene militarisering van het buitenlands beleid.

Vredesactie organiseert regelmatig een lobbytour, een alternatieve stadswandeling langs de groepen die Europa militair kleuren. Deelnemers komen te weten hoe lobbying bij de Europese Unie in het algemeen in zijn werk gaat, en wie er waar aan de touwtjes trekt. De eerstvolgende lobbytour is op 17 juni. Wandel mee! Afspraak: 17 juni, 14 uur, Schumanplein, Brussel. Deelname is gratis. Inschrijvingen: info@vredesactie.be, 03 281 68 39.

take down
the paywall
steun ons nu!