Uplace is in tegenstrijd met alle Vlaamse beleidsvoornemens
Opinie, Nieuws, Economie, Milieu, België, Mobiliteit, Komimo, Vlaamse regering, Minister Joke Schauvliege, Uplace, Miguel Vertriest -

Uplace is in tegenstrijd met alle Vlaamse beleidsvoornemens

Het project Uplace in Machelen druist in tegen elk Vlaams beleid op het vlak van milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Dat weerhield Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) er niet van om de milieuvergunning voor Uplace op 30 mei 2012 goed te keuren. Komimo formuleert bedenkingen.

donderdag 31 mei 2012 18:40
Spread the love

Brownfield

Joke Schauvliege koos ervoor het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie te negeren en de beleidskeuze van de vorige Vlaamse regering te volgen. De keuze voor een shopping center is logisch vanuit het standpunt van de projectontwikkelaar: retail brengt een veelvoud op in vergelijking met een industriële ontwikkeling.

Maar beantwoordt dit ook aan een maatschappelijke nood? Werkgeversorganisaties klagen al jaren over een tekort aan industrieterreinen in Vlaams-Brabant.

Zware impact op milieu en mobiliteit

Uplace vergt ook een veelvoud van inspanningen voor de mobiliteit. De ontwikkelaar rekent op 8 miljoen bezoekers per jaar, ofwel 25.000 extra voertuigbewegingen per dag en dat op een van de grootste verkeerscongestiepunten van België.

Het kostenplaatje zal navenant zijn: 60 miljoen euro voor de wegenwerken voor de directe ontsluiting van Uplace en 200 miljoen euro voor werken in de bredere omgeving. We weten dat deze schatting nog zal oplopen bij de uitvoering.

Ook De Lijn, die in heel Vlaanderen haar dienstverlening wegens opgelegde besparingsmaatregelen moet terugschroeven, zal jaarlijks 2,5 miljoen euro moeten vinden om pendelbussen naar Uplace te organiseren.

Als klap op de vuurpijl blijkt net deze locatie (een brownfield, een vroeger industrieterrein) nu al een van de meest vervuilde van België.

Kernversterkend beleid?

Vlaanderen heeft een sterke beleidsvisie met betrekking tot de detailhandel ontwikkeld: de Winkelnota. Speerpunt van de Winkelnota is om te kiezen voor een kernversterkend beleid: “Detailhandel wordt maximaal verweven met de stads- en dorpskern en de open ruimte wordt minimaal aangetast.”

Ook in het Groenboek Beleidsplan Ruimte, dat begin deze maand nog door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, staat dat “buiten de kernen geen plaats meer kan zijn voor zaken zoals winkelcentra”.

Voor de lidorganisaties (*) van Komimo is het duidelijk: de keuze voor Uplace is niet te verantwoorden vanuit maatschappelijke, economische en ecologische doelstellingen. Het druist in tegen het Vlaams beleid inzake milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Miguel Vertriest

Miguel Vertriest is medewerker bij Komimo vzw, de koepel Milieu en Mobiliteit. Komimo is de Vlaamse koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen.

(*) De leden van Komimo zijn: Autopia, Bond Beter Leefmilieu, TreinTramBus, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen en Voetgangersbeweging.

take down
the paywall
steun ons nu!