Pesticidengebruik door  particulieren moet omlaag
Opinie, Nieuws, Milieu, België -

Pesticidengebruik door particulieren moet omlaag

In een reactie op het rapport over het beleid rond chemische stoffen dat de Vlaamse Liga Tegen Kanker gisteren presenteerde, spreekt Velt de particuliere gebruikers van pesticiden aan. Want in tuinen, op gazons, op stoepen en andere verhardingen wordt nog veel gespoten en het gebeurt vaak onoordeelkundig.

donderdag 31 mei 2012 19:00
Spread the love

Een andere, pesticidenvrije aanpak is perfect haalbaar en zoveel beter voor natuur, leefmilieu en grondwaterkwaliteit.

Pesticiden stemmen niet vrolijk

Op 30 mei presenteerde de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) haar evaluatie van de wetgeving rond chemische stoffen. Pesticiden vormen daar een belangrijk onderdeel van. “Als je het rapport leest, kan je niet anders dan vaststellen dat het beleid op verschillende vlakken nog te kort schiet. Daar word je niet meteen vrolijk van.” zegt Geert Gommers van Velt.

Het gebruik van pesticiden is een belangrijk aandachtspunt in Vlaanderen. Dat blijkt nogmaals uit het laatste milieurapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Hieruit blijkt dat voor 2011 op 56 procent van de meetpunten van grondwater in Vlaanderen er een overschrijding is van de norm voor één of meer (afbraakproducten van) pesticiden.

Nog uit cijfers van de VMM blijkt dat reguliere landbouwers de belangrijkste gebruikersgroep vormen. Maar ook andere groepen spuiten. 700 ton pesticiden werd er in 2008 in Vlaanderen (meest recent cijfer VMM) gebruikt door de ‘niet-landbouw’. Dit slaat vooral op openbare besturen en particuliere tuiniers. Dat cijfer moet omlaag. En daar wil Velt aan meewerken.

Ecologisch tuinieren is perfect haalbaar

Materiaalkeuze en de manier van aanleggen is bepalend voor de onkruidgroei op verhardingen. Zo wordt een smal tuinpad intensiever betreden, waardoor onkruid vertrappeld wordt. Ook in de tuin geldt het principe ‘bezin eer je begint’. Wie de beplanting kiest in functie van bodem en lichtinval krijgt een florerende tin, waar de sierplanten het onkruid de baas blijven.

“We krijgen dagelijks tuinvragen via mail of telefoon, en meestal kunnen we een bevredigend antwoord geven op die vragen. En dit weekend kan het grote publiek 127 ecologische tuinen bezoeken tijdens de ecotuindagen,” zegt Geert Gommers van Velt.

Mentaliteitswijziging nodig

Eerder onderzoek gaf aan dat 56% van de Vlamingen belang hecht aan ecologisch tuinieren. Allicht voegt een deel van hen de daad nog niet bij het woord. Daarom is er de Ecodurvercampagne van Velt. Wie echt tot actie wil overgaan kan op www.ecodurver.be  kiezen voor één of meerdere ecologische stappen: bewust kiezen voor groen in de stad, koken met seizoensgroenten, pesticiden en kunstmest vervangen door ecologisch tuinieren, geregeld een ‘eco-smos’ van zelfgemaakt broodbeleg eten, of meer biodiversiteit in je tuin brengen.

Bronnen:
– over bestrijdingsmiddelen:
Milieurapport Vlaanderen, MIRA-T, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 2011
– over evaluatie VLK:
Een beknopte, duidelijke samenvatting van het rapport van de VLK
 

Jan Vannoppen

Jan Vannoppen is directeur van Velt. Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, helpt je graag om een ecologische levensstijl te ontwikkelen in keuken, tuin en daarbuiten. Met kwaliteitsvolle publicaties, cursussen en campagnes. Meer dan 13. 500 gezinnen en 100 lokale groepen in Vlaanderen en Nederland kiezen al voor een eco-actief leven en maken Velt tot een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.

take down
the paywall
steun ons nu!