Opinie, Nieuws, Wereld, Economie, Politiek, België, Bio, Congo, Ontwikkelingssamenwerking, Klimaatverandering, 11.11.11, OESO, Asielzoekers, Schuldkwijtschelding, Noord-Zuidbeweging, DAC-landen, 0,7 procent-norm, Oneigenlijke hulp - Hendrik Van Poele

“Budget Belgische ontwikkelingshulp stijgt én daalt”, zegt 11.11.11

De uitgaven voor Belgische ontwikkelingshulp zijn in 2011 zowel gestegen als gedaald ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit het jaarrapport 2011 van 11.11.11 dat dinsdag werd voorgesteld. Gemeten volgens de 11.11.11-definitie van 'echte' hulp zijn de uitgaven in 2011 zeer licht gestegen, met 50 miljoen euro.

donderdag 31 mei 2012 15:45
Spread the love

Gemeten volgens de internationale criteria van de OESO echter behoort België tot een van de sterkste dalers in Europa. In deze officiële cijfers deden enkel Spanje, Griekenland en Oostenrijk het slechter.

Reden voor deze vreemde tegenstelling is het systematisch ‘opfraaien’ van de officiële cijfers. Om de doelstelling van de 0,7 procent van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking dichterbij te brengen, worden schuldkwijtscheldingen, kosten voor de opvang van asielzoekers en voor studenten uit het Zuiden mee in rekening gebracht. Dit mag volgens de afspraken die donoren onder elkaar maken binnen de OESO (het zogenoemde DAC: Development Aid Committee), maar is voor 11.11.11 geen echte hulp.

Voor 2011 slaagde België er minder in deze opfraaiing door te voeren en zakte het budget van 2,269 miljard naar 2,011 miljard, een daling van 258 miljoen of 12,5 procent. Door de daling zakt België op de OESO-ranglijst van donoren. Europees zakken we van de vijfde naar de zesde plaats, binnen de OESO gaan we van zes naar zeven. Kijken we naar de internationale doelstelling om 0,7 procent van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking opzij te zetten, dan schiet België in 2011 bovendien 600 miljoen euro tekort.

Schrappen we echter al de extra’s in 2010 en 2011, en kijken we enkel naar de ‘echte hulp’, dan zien we dat België de status quo houdt in 2011. Er valt zelfs een stijging van 50 miljoen te noteren: de effectieve hulp gaat van 1,74 miljard naar 1,79 miljard euro. Een stijging die teniet gedaan wordt door de inflatie: ten opzichte van het BNP daalt het budget met 0,07 procent.

Enkele andere opvallende zaken uit het jaarrapport

– Het effect van de regering in lopende zaken op het budget. Hierdoor konden meerjarenengagementen niet worden aangegaan en werd 102 miljoen euro niet uitgegeven.

– Als gevolg van onregelmatigheden in de werking (door 11.11.11 aangekaart) zakt het budget van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) met 24 miljoen.

– Het budget voor humanitaire hulp (crisissituaties) stijgt met 20 miljoen van 138 naar 158 miljoen euro.

– Door de lange periode in lopende zaken verloor België internationaal een deel van zijn geloofwaardigheid. Dit werd het zichtbaarst voor, tijdens en na de verkiezingen in Congo. België valt hier een gebrek aan consequente houding te verwijten.

Voor 11.11.11 is de budgettaire daling een gevolg van de economische crisis, maar de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging betreurt dat de stagnerende ‘echte hulp’ ons opnieuw verder weg brengt van de internationaal vaak herhaalde beloftes. 11.11.11 vraagt dan ook een verhoging van de effectiviteit van de hulp voor 2012.

“De uitdaging voor deze en volgende jaren ligt niet alleen in het al dan niet halen van de 0,7 procent-norm. Dat cijfer blijft voor ons belangrijk, maar we vragen ook dat de Belgische, Vlaamse en Europese ontwikkelingssamenwerking zich richt naar de effectieve uitdagingen. Die zijn meer en meer globaal: het klimaat, de regulering van de financiële markten, de voedselprijzen of de oorlog om grondstoffen. En steeds weer zijn het de landen in het Zuiden die hier de klappen van opvangen.”

“We moeten er voor opletten dat de economische crisis geen excuus wordt om die uitdagingen op de lange baan te schuiven. Dat zou nefast zijn voor alle betrokken partijen. Wij blijven er daarom op hameren dat België zowel als Vlaanderen hun internationale engagementen naleven. Vandaag zien we bijvoorbeeld dat ons land er nog steeds niet in geslaagd is geld opzij te zetten voor de fast startfinanciering (150 miljoen beloofd tegen eind 2012). Dat is een budget dat in Kopenhagen werd afgesproken om de gevolgen van de klimaatverandering in het Zuiden op korte termijn aan te pakken. Zowel Europees als internationaal heeft België een duidelijk engagement genomen. Dat mag niet verloren gaan”, aldus het Jaarrapport van 11.11.11.

Hendrik Van Poele

Hendrik Van Poele is persverantwoordelijke bij 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

take down
the paywall
steun ons nu!