Dank-u-Man Maxime de Winne (Bond Zonder Naam) met Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V)
Nieuws, Samenleving, België, FOV, Federatie sociaal-cultureel werk (FOV) -

Bewegingen krijgen ademruimte

Brussel – De sociaal-culturele bewegingen worden nu officieel erkend door de Vlaamse overheid. Ze krijgen zo meer zekerheid over hun subsidies.

donderdag 31 mei 2012 23:23
Spread the love

De sociaal-culturele bewegingen – zoals de Bond Zonder Naam, Vluchtelingenwerk en GetBasic, bekend van haar burgermediaproject DeWereldMorgen.be – kregen tot nu toe enkel een tijdelijke erkenning. Als ze na een beleidsperiode van vijf jaar negatief beoordeeld werden, verloren ze van de ene dag op de andere hun subsidies. Dat verhinderde hen om een project uit te bouwen op langere termijn.

Een zopas goedgekeurde wijziging van het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk gaat dat veranderen. Als een beweging voortaan een negatief advies krijgt van de bevoegde adviescommissie, verliest ze voor de volgende beleidsperiode 10 procent van haar subsidies, in plaats van alles. Zo wordt de beweging niet onmiddellijk afgestraft en krijgt ze ruimte om haar koers waar nodig bij te sturen.

De decreetswijziging is al jarenlang een strijdpunt voor de bewegingen en is vooral te danken aan het lobbywerk van de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV), belangenbehartiger van de bewegingen. “Zekerheid over minstens een deel van je financiering is broodnodig als je aan maatschappelijke verandering wil werken. Die zekerheid hebben de bewegingen nu eindelijk”, aldus Dirk Verbist, directeur van de FOV.

Om de wijzigingen ook budgettair mogelijk te maken, voorziet de wet een beperking van het aantal organisaties die per beleidsperiode aanvaard kunnen worden als nieuwe beweging. Concreet kunnen vanaf 2016 slechts vijf nieuwe bewegingen per beleidsperiode aanspraak maken op een jaarlijkse subsidie-enveloppe van 111.500 euro tot 200.000 euro.

Donderdag bedankte Dank-u-Man Maxime De Winne namens de bewegingen bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). De minister zei dankbaar te zijn voor de getoonde dankbaarheid en gaf ook mee dat het “lang geleden” was dat iemand haar nog bedankte.

De Dank-u-Man is een initiatief van Bond Zonder Naam, één van de 31 sociaal-culturele bewegingen. Acteur en theatermaker Maxime De Winne, bekend als de infiltrant van de belspelletjes op de televisie, probeert verkleed als een superheld het dankgevoel bij mensen aan te wakkeren. Hij omschrijft zichzelf als “de startkabel om uw dankgevoel op gang te helpen.”

De 31 erkende sociaal-culturele bewegingen sensibiliseren en voeren actie rond maatschappelijke thema’s als onder meer vrede, bio-ethiek en armoede. Ze schoppen de samenleving een geweten en zijn volgens de FOV een graadmeter voor een gezonde democratie.

take down
the paywall
steun ons nu!