Openbare omroep onder vuur in Marokko
Nieuws, Afrika -

Openbare omroep onder vuur in Marokko

CASABLANCA — De mededeling dat de Marokkaanse regering tegen eind mei nieuwe mediarichtlijnen zal uitvaardigen, heeft een stormachtig debat ontketend over de onafhankelijkheid van de media in het koninkrijk.

woensdag 30 mei 2012 11:49
Spread the love

Het debat begon ongeveer twee maanden geleden, toen de islamistische regering onder leiding van Abdelilah Benkirane de openbare televisiezenders en radiostations  dwong om vijf keer per dag een oproep tot het gebed uit te zenden. Dit zette kwaad bloed bij een aantal burgers die hierin een poging zagen om een doorgaans gematigde sector van de samenleving te islamiseren.

Modernistische samenleving

Na zijn eedaflegging in 1999 kondigde Mohammed VI zijn ‘project van de modernistische en democratische samenleving’ aan, vermoedelijk gericht op het terugdringen van de aanwezigheid van de extremistische islam in de openbare ruimte.

De koning, die op 1 juli vorig jaar een nieuwe grondwet goedkeurde die de vorst aanzienlijk meer bevoegdheden geeft om te bemiddelen, ligt nu onder vuur omdat hij geen krachtdadig antwoord geeft op dit complexe debat.

Vorige maand heeft het nieuwe hoofd van de regering, Benkirane, verklaard dat de oude richtlijnen niet in steen werden gebeiteld en dus aangepast kunnen worden. Dat zorgde voor vonken in het debat over de media in Marokko.

Openbare omroep

De directeur van de nationale omroep, Fayçal Laâraichi, verklaarde vorige maand in de krant ‘Al Ahdath Al Maghribia’ dat “de onafhankelijkheid van de media heilig is.”
Laâraichi herinnerde eraan dat de nieuwe richtlijnen “openheid, pluralisme, taalkundige verscheidenheid en nationale identiteit” moeten respecteren, allemaal vastgelegd in de grondwet van het land.

Toch kreeg zijn reactie veel kritiek, als zou hij een eigen agenda hebben.

“Er zijn (sommige professionelen) die islamisten stereotyperen als bedreigend voor de openheid en de moderne samenleving”, schreef columnist Ismail Azzam.

Moulay Touhami Bahtat, hoofdredacteur van een lokale krant, zei nog dat “beweringen als zouden de islamisten de media gebruiken om de maatschappij te islamiseren, wijzen op een gebrek aan kennis (van de huidige situatie).”

Volgens hem is de realiteit dat “de openbare omroep altijd een eiland was, afgescheiden van de werkelijkheid.”

Burgers klagen al lang lang over de slechte kwaliteit van de programma’s op de publieke televisie. Het management werd onder de loep genomen op het moment dat een rapport van de Hoge Raad op financieel wanbeheer wees.

Volgens Azzam gaat de echte strijd niet tussen islamisten en modernisten maar tussen goed en slecht beheer.

Een gouvernementele commissie, voorgezeten door de minister van huisvesting en oud-minister van communicatie, Mohammed Nabil Benabdellah, is nu verantwoordelijk voor de opstelling van de nieuwe mediarichtlijnen, die eerstdaags worden verwacht.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!