Filipijnen: opruimwerk na overstromingen

Filipijnen: opruimwerk na overstromingen

woensdag 30 mei 2012 10:31
Spread the love

Sinds medio april werkt Clara Straimer als afgevaardigde van het Duitse Rode Kruis in Cagayan de Oro in de Filipijnen. Deze stad in het noorden van Mindanao werd in december 2011 door zware overstromingen getroffen, waarbij heel wat mensen het leven verloren. Zelfs vier maanden nadien zijn de sporen van de vernietiging nog duidelijk zichtbaar.

Weliswaar zijn de watervoorzieningen grotendeels hersteld, maar heel veel rioleringen zijn nog verstopt door modder en afval die met de watermassa’s meegesleurd werden. Het staande water is bovendien een broedplaats voor ziektekiemen en de slechte hygiënische omstandigheden verhogen nog het risico op verspreiding van ziekten.

Een blik op de lokale projecten

Om de verdere verspreiding van ziekten te voorkomen, hebben het Filipijnse en het Duitse Rode Kruis hygiënekits verdeeld aan de behoeftige gezinnen van de getroffen bevolking. Alles samen ontvingen ongeveer 2.000 families in Cagayan de Oro een noodhulppakket met daarin zeep, tandpasta, maandverbanden en handdoeken.

Leden van de getroffen gemeenschap namen van februari tot april ook deel aan workshops over hygiënemaatregelen en ziekterisico’s. Daar bovenop doorliepen 50 onder hen nog een speciale opleiding om als vrijwilliger in hun leefgemeenschap te kunnen helpen bij de verdeling van goederen en de verdere educatie met betrekking tot hygiëne.

Enthousiaste vrijwilligers bij de hulpverlening

Op een snikhete zaterdag in april komen een aantal van de onlangs opgeleide Community Health Volunteers (een soort vrijwillige gezondheidsmedewerkers dus) voor een eerste keer bijeen om een schoonmaakbeurt te organiseren binnen de gemeenschap. In de daaropvolgende weekends komen ze nog drie keer bijeen en zelfs na het beëindigen van het Rode Kruisproject willen de vrijwilligers zich nog verder inzetten.

“Er is nu ook belangstelling voor andere onderwerpen met betrekking tot gezondheid, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van roken en ziekten die via bloed overgedragen worden”, vertelt Mabelle, die verantwoordelijk is voor workshops binnen haar leefgemeenschap.

Bij ons bezoek als afgevaardigde van het Duitse Rode Kruis valt ons een warm onthaal te beurt. Ook al spreekt iedereen goed Engels, toch probeer ik een beetje van de lokale taal Visaya te leren, wat voor het nodige amusement zorgt.  Het gelach en het enthousiasme maken het opruimwerk voor iedereen licht zodat men wel zou denken dat die vrijwilligers een vrolijk reisgezelschap zijn.

Bijna zou men vergeten dat veel van de mensen die wij die zaterdag ontmoet hebben eigenlijk zwaar door het noodlot getroffen werden. Meer dan 150.000 mensen hebben in Cagayan de Oro hun huis verloren; en duizenden onder hen wonen nog steeds in evacuatiecentra. Daarom is het des te indrukwekkender om te zien hoe de mensen hier met levensvreugde en geduld een nieuw bestaan weten op te bouwen.

 
Clara Straimer werkt als Rode Kruisafgevaardigde in de Filipijnen.  Zij coördineert er heropbouwprogramma’s in opdracht van het Duitse Rode Kruis. Rode Kruis-Vlaanderen steunt het  programma.

take down
the paywall
steun ons nu!