Opinie, Nieuws, Politiek, België, NAVO, Kleine Brogel, Vrede, B-61-kernwapens, Mayors for Peace, Massavernietigingswapens, Vredesbewegingen, Non-proliferatieverdrag (NPT) -

Belgisch regeerakkoord belooft verbod op massavernietigingswapens

Abolition 2000 lanceerde een platformtekst om de aandacht te vestigen op de passage over massavernietigingswapens in het regeerakkoord van de regering-Di Rupo. De tekst doet zijn ronde bij parlementariërs, burgemeesters, organisaties en andere instanties om zo veel mogelijk stemmen te verzamelen.

woensdag 30 mei 2012 13:00
Spread the love

Burgemeesters, parlementariërs en organisaties die akkoord gaan met onze standpunten en deze tekst willen onderschrijven, kunnen dit doen door een mailtje te sturen naar lobke@vrede.be

Regeerakkoord belooft verbod op massavernietigingswapens

Decennialang al strijden vredesbewegingen voor een kernwapenvrije wereld. Een lichtpunt leek de historische speech van Obama in Praag in 2009, waarin hij zijn visie voor een kernwapenvrije wereld bekend maakte. Op de uitvoering van zijn plan is het echter wachten. De meeste kernwapenstaten hebben geopteerd voor de modernisering van hun kernwapenarsenalen i.p.v. te ontwapenen.

België kan het voortouw nemen om daar verandering in te brengen. Op basis van het jongste regeerakkoord belooft onze regering initiatieven te nemen inzake nucleaire ontwapening:

“De regering pleit voor het revitaliseren en het eerbiedigen van het non-proliferatieverdrag (NPT). Zij zal op een besliste manier ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken.”

Op de militaire basis in Kleine Brogel zijn nog steeds 20 tactische B-61-kernbommen gestationeerd. Als vredesbeweging zijn wij dan ook opgetogen dat onze regering er zich toe verbindt “op een besliste manier te ijveren voor internationale initiatieven met het oog op verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire”. Onze regering kan nu alvast in de NAVO aandringen op de snelle verwijdering van de kernwapens van haar grondgebied.

Sinds 1996 wordt er jaarlijks in de Algemene Vergadering van de VN gestemd over een allesomvattende kernwapenconventie. Deze conventie heeft als doel het ontwikkelen, testen en gebruiken van, en het dreigen met nucleaire wapens te verbieden. Een goedkeuring van dit akkoord betekent een grote stap in de richting van een kernwapenvrije wereld. Bij de laatste stemming, in december 2011, stemde België tegen de kernwapenconventie. Ons land verklaarde dat het als NAVO-lid de regels van de alliantie moet volgen.

België belooft nochtans in haar regeerakkoord te ijveren voor “een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken”. België kan niet anders dan in de toekomst voor een allesomvattende kernwapenconventie stemmen. Zich verschuilen achter het NAVO-lidmaatschap is het eigen regeerakkoord naast zich neerleggen.

Wij ondergetekenden, verwachten dat de regering haar belofte nakomt op verschillende punten:

1. België moet voor een kernwapenconventie stemmen in de Algemene Vergadering van de VN;
2. België moet in de NAVO ijveren om de kernbommen weg te halen uit Kleine Brogel;
3. België moet op internationale fora ijveren voor een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten.

Internationale fietsactie tegen kernwapens

Op 19 mei vetrok een groep fietsers in het Duitse Stuttgart. Via Nederland zullen ze op 1 juni aankomen in Peer. Er worden bij verschillende militaire basissen waar kernwapens liggen in België, Duitsland en Nederland actiedagen voorzien. Onderweg zijn ontmoetingen gepland met burgemeesters die aangesloten zijn bij het Mayors for Peace-netwerk (burgemeesters voor vrede). Dat is een internationaal netwerk van burgemeesters met één hoofddoel: opkomen voor een kernwapenvrije wereld.

Nog steeds zijn er kernwapens gestationeerd in België, Duitsland en Nederland. Het wordt tijd dat er in de NAVO op gehamerd wordt deze nutteloze en gevaarlijke wapens te verwijderen en ze niet te moderniseren. Daarom slaan de Belgische, Duitse en Nederlandse vredesbewegingen de handen in elkaar door een internationale fietsactie te organiseren. We fietsen van Duitsland, via Nederland naar België en houden halt bij de militaire basissen waar kernwapens liggen.

Tijdens de fietstocht worden drie eisen naar voren gebracht:

  • Kernwapens weg uit Europa 
  • Kernwapens niet moderniseren, maar ontmantelen
  • Een wereldwijd verbod op kernwapens

De fietstocht arriveert op vrijdag 1 juni in België. Zaterdag 2 juni maken we samen de gordel rond de militaire basis in Kleine Brogel. Maandag 4 juni komt de fietstocht aan in Evere, waar er afspraken zijn voorzien met de nationale vertegenwoordigers van Duitsland en België bij de NAVO.

Ondertekenaars platformtekst:

1. Michel Vanhoorne in naam van LEF-FGE

2. Roel Stynen in naam van Vredesactie vzw

3. Tom Sauer, docent internationale politiek, Universiteit Antwerpen

4. Pieter Teirlinck in naam van Vrede vzw

5. Samuel Legros in naam van CNAPD

6. Andy Vermaut in naam van Pimpampoentje (klimaat- en vredesactiegroep)

7. Andy Vermaut in naam van Lappersfort Zuurstofbos Oostende

8. Famke Vekeman in naam van Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel

9. Christophe Peeters, schepen van Financiën, Facility Management, Sport en Haven van Gent, Open VLD

10. Bart Caron, Vlaams parlementslid, Groen

11. Geert Vanlangendonck in naam van Käthe Kollwitz Vredesloop

12. Bart Dhondt (voorzitter) in naam van Jong Groen

13. Prof. dr. Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, ASRO KU Leuven / RITS, Brussel

14. Wouter De Vriendt, volksvertegenwoordiger Groen, gemeenteraadslid Oostende

15. Ans Hoydonckx in naam van VIVA-SVV

16. Action pour la paix

17. AMPGN (Association Médicale pour la prévention de la guerre nucléaire)

18. Filip De Bodt, gemeenteraadslid Herzele (LEEF)

19. Sarah Hutse in naam van vzw ‘t Uilekot

20. Sophie Vanonckelen in naam van Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede en Ecokerk

21. David Dessers in naam van Climaxi vzw

22. Jo Hanssens (voorzitter) in naam van Pax Christi Vlaanderen

23. Annemarie Gielen (algemeen secretaris) in naam van Pax Christi Vlaanderen

24. Oxfam Solidarité

25. Ali Salvi in naam van FOS-socialistische solidariteit

26. Corry Maes (nationaal secretaris) in naam van S-Pus, progressieve 50+vereniging

27. Eva Brems, volksvertegenwoordiger Groen

28. Frieda Brepoels, europarlementariër N-VA

29. Pax Christi Wallonie-Bruxelles

30. Joke Quintens, ondervoorzitter SP.A

31. Wim De Ceukelaire in naam van Geneeskunde voor de Derde Wereld vzw

32. Nathalie Vandenbroucke in naam van Vereniging personen met een handicap vzw

33. Jurgen Vanleberghe, Vlaams volksvertegenwoordiger SP.A

34. Maite Morren in naam van Animo (Jong Links)

35. Roland Van Campenhout, muzikant

36. Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP)

37. Christenen voor het Socialisme

38. Bert Anciaux, senator SP.A

39. Kathleen Van Brempt, europarlementariër SP.A

40. Rencontres pour la paix

41. Dominique Willaert (artistiek coördinator) in naam van Victoria Deluxe

42. Mia De Vits, Vlaams volksvertegenwoordiger, SP.A

43. Marleen Temmerman, senator, SP.A

44. Prof. em. dr. Luc Reychler, International relations, peace research, negotiation and strategic studies KU Leuven

45. Dirk Van Duppen, voorzitter Geneeskunde voor het Volk, districtraadslid PVDA+ Deurne

46. Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger, SP.A

47. Frans Van Acoleyen, huisarts Geneeskunde voor het Volk, fractieleider PVDA, gemeenteraadslid Zelzate

48. FPS (Femmes prévoyantes socialistes)

49. Philippe De Coene, Vlaams volksvertegenwoordiger, SP.A

50. Commission Justice et Paix

51. Ann Vanheste, federaal volksvertegenwoordiger, SP.A

52. Fauzaya Talhaoui, senator, SP.A

53. Comité de surveillance de l’OTAN

54. Herman Wauters, Luc Vankrunkelsven, Katrien Van Oost en Jonas Slaats, organisatoren van de Gandhiaanse ‘Vasten voor vrede’-weekends

55. Miep Brackeva, stuurgroep VAKA/OCV en Vrouwen voor Vrede (periode 1979 tot en met 1989)

56. Kurt De Loor, Vlaams volksvertegenwoordiger, SP.A

57. Dalila Douifi, senator, gemeenteraadslid Torhout, SP.A

58. Jean-Pierre De Groef, burgemeester Machelen, SP.A, Mayor for Peace

59. Caroline Gennez, federaal volksvertegenwoordiger, eerste schepen Mechelen, SP.A

60. PVDA Kortrijk

61. Sven Saenen, schepen van Internationale Samenwerking, Hechtel-Eksel

62. Hans Eyssen, burgemeester Holsbeek, CD&V, Mayor for Peace

63. Mario Franssen in naam van Intal

64. Paula Gorissen in naam van FairFin

65. Herman De Loor, burgemeester Zottegem, SP.A, Mayor for Peace

66. Patrick Janssens, burgemeester Antwerpen, SP.A

67. Philippe Haeyaert (algemeen voorzitter) en Ivo Coninx (algemeen secretaris en algemeen bestuurder) in naam van Verbond VOS vzw, Vlaamse vredesvereniging

68. Pierre Galand, voorzitter Forum Nord-Sud

69. Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut Brussel

70. Dirk Van Der Maelen, volksvertegenwoordiger, SP.A

71. Jurgen Sprangers, coördinator Jeugd & Vrede

72. Myriam Vandecan, voorzitster Palestina Solidariteit vzw

73. Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

74. Marc Hendrickx, Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA

75. Jan Hellebaut in naam van Aktie Vredesbelasting (VRAK)

76. Wouter Van Besien, voorzitter Groen

77. Björn Rzoska, ondervoorzitter Groen

78. Hilko Koolbeek (voorzitter) in naam van VIA vzw

take down
the paywall
steun ons nu!