Een N-VA-handvest voor de Antwerpenaar
Opinie, Nieuws, België, Lokaal, Antwerpen, Dossier N-VA -

Een N-VA-handvest voor de Antwerpenaar

Bart De Wever wil er alles aan doen om burgemeester van Antwerpen te worden. Hiervoor zal hij de stemmen van de migrantengemeenschap goed kunnen gebruiken. Zijn ‘verleidingstour’ is begonnen.

vrijdag 25 mei 2012 15:51
Spread the love

“Integratie betekent voor ons niet dat mensen hun geloof, hun identiteit, hun cultuur en hun verleden moeten achterlaten aan de grens”, zegt De Wever in zijn toespraak aan de mensen van Fedactio, een koepelorganisatie van Turkse verenigingen. Bovendien ‘overtuigde De Wever het publiek van Turkse afkomst’, met deze ene zin, als we de journalist van De Standaard mogen geloven.

Hoe overtuigend is wat De Wever hier vertelt? Laten we naar theorie en praktijk kijken.

Het is niet de eerste keer dat De Wever het heeft over thema’s zoals integratie en identiteit. Het thema identiteit stond altijd hoog op zijn agenda. Tot recent gebruikte hij het vooral om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van zijn project: een sterke Vlaamse identiteit voor een Vlaamse natie. Toeval of niet, woensdag kwam de Vlaamse regering met het Handvest voor Vlaanderen waarin Vlaanderen als volgt wordt omschreven: ‘Het is een democratische en sociale rechtstaat en vormt een natie met een eigen taal en cultuur, met een democratische politieke traditie en met respect voor de lokale autonomie, het private initiatief en het verenigingsleven.’

Dit handvest hoort in de categorie ‘terwijl u sliep’ want de burgers werden er op geen enkel moment bij betrokken. De meerderheidspartijen vergaten onder druk van de N-VA (de partij van De Wever weet u wel) zelfs de oppositiepartijen uit te nodigen. In een persbericht op haar website meldt de N-VA vol trots: “Op aangeven van de N-VA wordt Vlaanderen in het Handvest erkend als ‘natie’.”

Het gaat De Wever voor de wind. Nu nog de nieuwe Antwerpenaren in zijn project laten meestappen en zijn victorie is compleet. Maar deze Antwerpenaren zouden beter moeten weten. Het discours van N-VA over asiel en migratie is ons goed bekend. Theo Francken en Sarah Smeyers zijn niet uit het nieuws te houden met telkens weer de eis om zo hard mogelijk op te treden tegen migranten. Volgens hen, beste Bart, ziet uw partij die mensen onze grenzen liever niet oversteken – tenzij in omgekeerde richting natuurlijk.

Vandaag beweert De Wever dat die mensen hun identiteit niet ‘aan de grens moeten achterlaten’ maar niet zo lang geleden schreef hij: “Identiteit geeft antwoord op de vraag wie behoort tot het volk en wie niet”. (DS 10/06/10)

In mijn definitie kan identiteit onmogelijk een antwoord geven op de vraag wie wel of niet tot het volk behoort. Dit is alleen mogelijk als men identiteit ziet als een dominante identiteit die vast is en die op voorhand scheidsrechter speelt over wie wel of niet erkend wordt ‘als spelers van dezelfde ploeg’, zoals De Wever claimt in een ander opiniestuk. Iemand die dat soort vaste identiteit promoot, is uit op het uitsluiten van mensen en groepen die niet passen binnen het prentje van die vaste identiteit. Anders gezegd: wil je erbij horen, dan moet je je eigen identiteit wel degelijk achterlaten.

In diezelfde ontmoeting met de Turkse gemeenschap kwam ook het hoofddoekenverbod aan bod. “Grenzen opleggen aan godsdienstvrijheid kan wat mij betreft enkel als dat redelijk en proportioneel is”, zei De Wever, en: ”Voor loketten van de stadsdiensten is dat bijvoorbeeld het geval, elders op de werkvloer en dus ook bij bedrijven valt dat moeilijker te beoordelen.” (DM 25/05) Dit is een juweeltje van rond de pot draaien. De N-VA steunde het hoofddoekenverbod in Antwerpen waar de N-VA deel uitmaakt van de coalitie. Bart De Wever wou zelfs een algemeen hoofddoekenverbod binnen het onderwijs steunen. Daar waar De Wever als politicus mee kan beslissen, mag een hoofddoek niet. In bedrijven moet men het zelf maar weten.

“Integratie betekent samen bouwen aan onze gemeenschap, ieder op zijn manier”, gaat De Wever verder. In zijn daden zien we een ander verhaal. De Antwerpenaren met een andere origine kunnen zelf oordelen als ze naar het beleid kijken van minister voor Integratie Geert Bourgeois (N-VA). Zijn paternalistische, stereotyperende en stigmatiserende brochure voor migranten is een prachtig voorbeeld van het discours en het beleid van de N-VA.

Nergens in Europa is er meer ongelijkheid voor migranten binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt dan in België. De armoedecijfers bij de migrantengemeenschap in Antwerpen zijn dramatisch. Uit onderzoek door onderzoeksgroep OASeS (Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) van de Universiteit Antwerpen bleek dat 55 procent van de migranten van Marokkaanse herkomst en 59 procent van die met een Turkse origine leeft onder de armoederisicogrens. Voor Blanco Belgen ligt dat cijfer op 10 procent. 

Deze cijfers interesseren minister Bourgeois niet. In zijn nieuwe nota over integratie vind je nergens een woord over de socio-economische integratie. Het gaat bij hem en de N-VA om taal. Die mensen moeten onze Vlaamsche taal leren en de rest zien we dan verder wel.

Ook te betreuren is de titel van het artikel in De Standaard ‘De Wever mikt op exotische kiezer’. ‘Exotisch’? Volgens het woordenboek betekent dat woord ‘uitheems’, ‘buitenlands’, ‘vreemd’. Ik zou niet weten wat er zo ‘uitheems’ en ‘vreemd’ is aan deze Antwerpenaren die de politiek en de media telkens weer in het verdomhoekje duwen.

Bleri Lleshi

Bleri Lleshi is politiek filosoof en medeauteur van het boek Identiteit en Interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel (2010, 3de druk)
http://blerilleshi.wordpress.com

take down
the paywall
steun ons nu!