Verslag, Nieuws, België, Wapenexport, Watmet, Vlaams Vredesinstituut -

Twee derde eindgebruikers Vlaamse wapenexport onbekend

Van 62 procent van Vlaamse geëxporteerde wapenmaterialen weet men niet wie de eindgebruiker is. Vlaanderen blijft ook wapens naar het Midden-Oosten uitvoeren. Dat blijkt uit het jaarverslag 'Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2011' van het Vlaams Vredesinstituut.

woensdag 23 mei 2012 17:10
Spread the love

In 2011 reikte de Vlaamse overheid 308 wapenexportlicenties uit, met een gezamenlijke waarde van 200,9 miljoen euro. Ten opzichte van 2010 betekent dit een daling van 37 procent. Tussen 2005 en 2010 was de waarde van de vergunde wapenexport nog verdubbeld. De Vlaamse defensiegerelateerde industrie lijkt daarmee de gevolgen te voelen van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande besparingen op defensie.

Belangrijk is de vaststelling dat bij twee derde van de uitgevoerde wapencomponenten de uiteindelijke gebruiker niet gekend is. “Dat valt deels te verklaren vanuit de eigenheid van de Vlaamse wapenindustrie”, zegt onderzoeker Nils Duquet van het Vredesinstituut.

“De Vlaamse export bestaat voornamelijk uit componenten die door buitenlandse bedrijven worden geïntegreerd in grotere wapensystemen. En het is niet altijd duidelijk aan wie die bedrijven het afgewerkt product uiteindelijk verkopen. Het niet kennen van de eindgebruiker is chronisch en maakte al eens driekwart van de uitvoer uit”.

De uitvoer is vooral bestemd voor Europese landen (45 procent) en de VS (31 procent). Maar er werd ook voor 15,5 miljoen euro militair materiaal aan het Midden-Oosten of de Maghreb vergund. Het gaat voornamelijk om vergunningen naar de Verenigde Arabische Emiraten (11 miljoen euro) en Turkije (3,5 miljoen euro).

Omdat het eindgebruik van de export vaak niet gekend is, ligt de waarde van de vergunde wapenexport met eindgebruik in het Midden-Oosten of de Maghreb waarschijnlijk nog hoger, volgens het rapport.

Het Vredesinstituut bekeek ook de doorvoer van wapens, die met een totale waarde van 85,2 miljoen euro aan vergunningen in 2011 beduidend hoger lag dan de voorbije jaren. De oorzaak is niet bekend. De Vlaamse overheid weigerde de doorvoer van metaalpersen voor productie van munitieonderdelen naar Egypte.

Het jaarverslag van het Vredesinstituut handelt enkel over de vergunde en niet de reële wapenhandel, die mogelijk kleiner is. Een bedrijf dat niet het volle bereik van haar vergunning gebruikt, bijvoorbeeld, of het uiteindelijk niet doorgaan van een verkoop zal de reële uit- of invoer doen afnemen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!