Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, België, Vredesactie, NAVO, Kernwapens, Kleine Brogel, Pieter De Crem, Peter Holvoet-Hanssen, Elvis Peeters, Abolition 2000, Mayors for Peace, NAVO-top in Chicago 2012, Erik Vlaminck, Defence and Deterrence Posture Review, Schrijvers - Elvis Peeters, Erik Vlaminck, Peter Holvoet-Hanssen

Schrijvers over kernwapens en de NAVO

Elvis Peeters, Erik Vlaminck en Peter Holvoet-Hanssen schreven een open brief aan de Belgische politici waarin ze pleitten voor de verwijdering van de kernwapens uit België en de afschaffing van de NAVO.

woensdag 23 mei 2012 14:55
Spread the love

Dames, heren politici,

Schrijvers zijn geduldig, een boek schrijven vergt tijd. In die zin lijken we op parlementsleden, ook wetten schrijven vergt tijd. In een democratie, zoals in de literatuur, mag op lange termijn worden gedacht. Democratie is zelden gediend met haastwerk. Maar af en toe moeten ook wel knopen worden doorgehakt. Een van die knopen is de aanwezigheid van kernwapens op onze landsbodem.

Heeft er ooit een grotere maatschappelijke consensus bestaan dan rond het thema kernwapens? België heeft nooit grotere betogingen gekend dan in de jaren tachtig. Keer op keer kwamen honderdduizenden mensen op straat omdat ze geen kernraketten wilden in ons land. Ook wij zijn talrijke keren door de Brusselse straten opgestapt.

Vandaag bestaat een breed maatschappelijk draagvlak om de Amerikaanse kernwapens uit België te verwijderen. Uit een opiniepeiling van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat 67 procent van de Vlamingen vindt dat België geen kernwapens op zijn grondgebied mag hebben.

378 Belgische steden en gemeenten zijn aangesloten bij Mayors for Peace, een netwerk van burgemeesters voor nucleaire ontwapening. Ook premier Elio Di Rupo (PS) sloot zich als burgemeester van Mons aan bij de eis van Mayors for Peace: een kernwapenvrije wereld tegen 2020. En toch liggen de kernwapens er nog.

Sinds 1997 nemen duizenden mensen deel aan de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid van Vredesactie op de basis van Kleine Brogel en andere sites die met het NAVO-kernwapenbeleid verbonden zijn. Op 5 oktober 2002 werden meer dan 1.500 mensen gearresteerd wanneer ze probeerden als burgerinspecteurs op de basis door te dringen. Ook sommigen onder ons werden gearresteerd.

Op initiatief van Abolition 2000 en Mayors for Peace ondertekenden in 2011 meer dan 150 prominenten en organisaties uit het maatschappelijk middenveld een platformtekst waarin de onmiddellijke verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Kleine Brogel werd gevraagd. Vakbonden, vrouwen-, milieu-, jeugd-, derdewereldbewegingen, academici en politici van CD&V, Open VLD, Groen, SP.A, N-VA, CDH, Ecolo, PS en MR ondertekenden zonder aarzelen deze eis.

In 2010 spraken Jean-Luc Dehaene (CD&V), Louis Michel (MR), Willy Claes (SP.A) en Guy Verhofstadt (Open VLD) zich in een opiniestuk in De Standaard in sterke bewoordingen uit voor de verwijdering van kernwapens uit Kleine Brogel: “Idealiter gebeurt de snelle verwijdering van de kernwapens uit Europa in een onderhandeling met Rusland. Echter, soms moeten we durven het voorbeeld te geven, en hopen dat dit inspirerend werkt.”

Vooraanstaande militairen en politici beamen dat de kernwapens in Kleine Brogel geen enkel militair nut meer hebben, integendeel dat ze zelfs gevaarlijk zijn, want mogelijk een doelwit voor terroristische aanslagen.

Ondanks dit alles geeft onze regering geen krimp

Van Vlaamse parochiezalen, culturele centra tot universiteiten, sinds december 2011 klinkt er regelmatig de zin “Overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden”. Geïnspireerd door de Romein Cato de Oudere, die jarenlang “Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden” herhaalde en uiteindelijk zijn zin kreeg, willen schrijvers, professoren, dichters, muzikanten, … met dit initiatief een maatschappelijk debat over de NAVO op gang brengen. Omdat het nodig is, de NAVO blijkt ook voor de verwijdering van de kernwapens een hinderpaal te zijn.

Als schrijvers willen wij communiceren en ernstig van gedachte wisselen. Maar elk debat met onze ministers en parlementsleden ontbreekt. De NAVO bediscussieert momenteel de toekomst van de naar schatting 200 Amerikaanse kernwapens in Europa. Op de NAVO-top in Chicago, op 20 en 21 mei, nemen ze een beslissing. Je zou verwachten dat dat aanleiding geeft tot een diepgaand parlementair en publiek debat.

In augustus 2011 werden de vredesorganisaties gehoord tijdens een hoorzitting rond de kernwapens. Maar verder houdt het op. Na de hoorzitting is het, op enkele parlementaire vragen na, rond nucleaire ontwapening muisstil gebleven in het parlement.

Vredesactie vroeg naar aanleiding van de Chicago-top een gesprek met minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V). In tegenstelling tot zijn voorgangers weigert de minister elk gesprek en stelt in zijn antwoord: “wat betreft het bespreken van standpunten, vind ik dat zulks in de eerste plaats binnen het parlement moet gebeuren”.

Maar ook daar weigert hij in debat te gaan. In de Kamercommissie Defensie van 25 april antwoordde hij: “Ter wille van de veiligheid zijn de besprekingen en het verslag Defence and Deterrence Posture Review geclassificeerd, wat uiteraard een publiek debat uitsluit”. Zaak gesloten?

Als schrijvers weten we al sinds Homeros dat kwesties van oorlog en vrede niet alleen aan militairen en hun organisaties mogen worden toevertrouwd. We rekenen erop dat onze politici eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen en klare wijn schenken.

Voor het eerst sinds 1945 zouden we een roman kunnen schrijven over de afname van nucleaire dreiging. Het zou billijk zijn dat deze generatie, die de Koude Oorlog heeft gekend, daar een begin van zou kunnen maken.

Dames, heren politici, binnen de NAVO bestaat al lang geen consensus meer over de kernwapens. Ons land kan er nu mee voor zorgen dat die kernwapens eindelijk uit Europa worden teruggetrokken. Aarzel niet, doe het.

Elvis Peeters, Erik Vlaminck en Peter Holvoet-Hanssen

Elvis Peeters, Erik Vlaminck en Peter Holvoet-Hanssen zijn schrijvers en dichters die zich engageren voor de verwijdering van de kernwapens uit België en de afschaffing van de NAVO.

Dit opiniestuk werd al gepubliceerd in De Morgen op 19 mei 2012.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!