Echt smart zou een drastische reductie in de defensie-uitgaven zijn en het stimuleren van de economie via meer duurzame investeringen. De militaire uitgaven van potentiële tegenstanders zijn peanuts vergeleken met die van de NAVO, die instaat voor meer dan 70 procent van de globale militaire uitgaven.
Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, België, Vredesactie, Afghanistan, NAVO, Kernwapens, Defensie-industrie, Tactische kernwapens, Budgettaire toestand, Rakettenschild, NAVO-top Chicago, Deterrence and Defence Posture Review (DDPR), Smart defence, Belgische defensiepolitiek, Alliance Ground Surveillance system - Roel Stynen

NAVO-top in Chicago: How to keep up appearances?

De Belgische regering is glansrijk geslaagd in ja-knikken, maar gebuisd voor toekomstgericht handelen. Dat is het harde oordeel van Vredesactie over de net afgelopen NAVO-top in Chicago.

woensdag 23 mei 2012 15:55
Spread the love

De NAVO-top in Chicago van 20 en 21 mei zou beslissend zijn en knopen voor de toekomst doorhakken. De eindverklaringen geven aan dat een klare kijk op de toekomst nog even op zich laat wachten. De kernwapenpolitiek blijft bij het oude, behalve dat de meningsverschillen nog amper toegedekt worden. Uit Afghanistan wordt de aftocht geblazen en de discussie gaat over hoe snel elk land mag weglopen.

Om de top nog een goede PR-oefening te laten worden, werd wat nieuw speelgoed voorgesteld, de rakettenverdediging en onbemande vliegtuigen. Smart defence? Of jobcreatie via militaire aankopen? Dat de financiële crisis een rem zet op de militaire uitgaven – de NAVO staat in voor meer dan 70 procent van de globale militaire uitgaven – is zowat de enige positieve boodschap die uit Chicago kwam.

En wat was de houding van de Belgische regering in de beleidsdiscussies gedurende de maanden voorafgaand aan de NAVO-top? Die keek ernaar en ging vervolgens akkoord met wat de grote jongens voorstelden. Belgische buitenlandse politiek valt nu eenmaal te reduceren tot werkgelegenheidspolitiek voor politici op het einde van hun carrière, en dan moet je vooral braaf en bruikbaar zijn.

Kernwapens: status quo

De Chicago-top had de overblijvende discussiepunten over de kernwapenpolitiek moeten uitklaren. De ‘Deterrence and Defence Posture Review’ maakt duidelijk dat de onenigheid blijft.

De Amerikaanse tactische kernwapens blijven in Europa, al wordt de deur opengezet voor hun verwijdering. Wat in ruil van Rusland verwacht wordt, daar zal nog voort over gediscussieerd worden in de gepaste organen. Gezien al meer dan 10 jaar de verwijdering verbonden wordt aan Russische toegevingen, is deze aankondiging veeleer een teken van onenigheid dan van een gedragen visie.

Een ander discussiepunt was of de rol van kernwapens beperkt wordt tot afschrikking van andere kernwapenstaten. Frankrijk kon hier niet mee akkoord gaan en blijft een grotere rol geven aan kernwapens dan de VS en Groot-Brittannië. Geacteerd werd dan maar dat de kernwapenstaten dus maar hun eigen politiek voeren. Hoe zoiets moet resulteren in gezamenlijke militaire planning is voorlopig een raadsel.

Afghanistan

De NAVO wil weg uit Afghanistan, de vraag is enkel hoe dat kan zonder al te veel gezichtsverlies te lijden. De discussie over Afghanistan gaat vooral over het organiseren van een ordentelijke aftocht tegen eind 2014 en hoe het regime-Karzai daarna nog een tijdje kunstmatig in het leven gehouden kan worden.

Niet elke NAVO-lidstaat is bereid om de financiële en publieke kost daarvoor nog langer te dragen. Het nieuws dat Frankrijk zijn troepen terugtrekt tegen eind dit jaar is dan ook belangrijker dan de officiële eindverklaring. De officiële boodschap, dat vooruitgang gemaakt wordt in de veiligheidssituatie, is vooral een oefening in het ontkennen van de realiteit.

Smart defence?

Defensiepolitiek is nu eenmaal voor een groot deel een kwestie van ‘Keeping up appearances‘. Ondanks het gebrek aan strategie doet de NAVO een beetje voort aan body building en presenteerde het westerse bondgenootschap zijn nieuwe militaire speelgoed. De eerste stap in de rakettenverdediging werd operationeel verklaard, net als de ontplooiing van het Alliance Ground Surveillance system (langeafstands-onbemande vliegtuigen).

Deze aankopen, die de NAVO vooral tot klant maakt van de Amerikaanse defensie-industrie, werden gecompenseerd met een diplomatieke opening van de NAVO voor de EU-initiatieven op het vlak van gezamenlijke aankopen. Smart defence is vooral gemarchandeer voor bestellingen bij de eigen defensie-industrie.

Echt smart zou een drastische reductie in de defensie-uitgaven zijn en het stimuleren van de economie via meer duurzame investeringen. De militaire uitgaven van potentiële tegenstanders zijn peanuts vergeleken met die van de NAVO, die instaat voor meer dan 70 procent van de globale militaire uitgaven.

Zulk een visie dringt echter niet door in de tunnelvisie van deze Koude Oorlogsmachine. Voorlopig is de enige positieve boodschap die uit Chicago kwam dat de financiële crisis een rem zet op die onzin.

Roel Stynen

Roel Stynen is stafmedewerker bij Vredesactie vzw.

take down
the paywall
steun ons nu!