Amnesty USA en de NAVO
Amnesty International, Nato -

Amnesty USA en de NAVO

woensdag 23 mei 2012 12:40
Spread the love

Hierboven ziet u een schokkende advertentie van Amnesty USA naar aanleiding van de NAVO-top. Wie naar de bijbehorende website surft, kan daar een open brief aan Obama en Karzai lezen ondertekend door allerhande celebrities. Hieronder enkele uittreksels daaruit voorzien van korte commentaar en/of markeringen.

When the United States and NATO entered Afghanistan in 2001, then-U.S. Secretary of State Colin Powell stated: “The recovery of Afghanistan must entail a restoration of the rights of Afghan women; indeed, it will not be possible without them.”” Als we Amnesty USA mogen geloven werken zij “to protect people wherever justice, freedom, truth and dignity are denied.” Ik zie niet in hoe ze dit verzoenen met bovenstaande verbloemde weergave van de feiten. De NAVO is Afghanistan namelijk niet gewoon binnen gegaan, nee, de NAVO is Afghanistan met grootschalig militair geweld binnen gevallen zonder op goedkeuring van de VN te wachten met als vermeende reden 9/11. Welke geloofwaardigheid een minister van buitenlandse zaken van een van de agressors in deze nog heeft, is mij ook een raadsel en het hem onkritisch citeren strookt m.i. allerminst met de missie van Amnesty, integendeel, Amnesty USA wordt hiermee een spreekbuis van de VS-propaganda.

Over the last ten years, the United States and Afghan governments and their allies have invested significantly to improve the lives of women and girls. The United States alone has spent more than $15 billion dollars on development and military programs in Afghanistan.” Geld voor wapengekletter dus, laten we daarover Unicef even aan het woord: “Civilian fatalities in wartime have climbed from 5 per cent at the turn of the century … to more than 90 per cent in the wars of the 1990s.” De VS en haar partners besteden m.a.w. veel geld aan het doden van de meisjes en vrouwen wiens situatie ze volgens Amnesty USA aanzienlijk hebben verbeterd…

We urge you to affirm that the Afghan and U.S. governments will protect Afghan women. Their human rights, their safety, their very lives must not be sacrificed as U.S. Armed Forces withdraw from the country.” Amnesty USA roept (in naam van de vrouwenrechten uiteraard) de VS dus op om langer in Afghanistan te blijven, de bloedige bezetting van dat land dus voort te zetten.

Tot slot, ik heb het boek nog niet gelezen maar de titel van het recente werk van Richard Seymour uitgebracht bij de linkse uitgeverij Verso Books lijkt mij hier wel zeer toepasselijk: The Liberal Defence of Murder.

take down
the paywall
steun ons nu!