Gaat anti-kraak voor op de ecologische doelstellingen van stad Gent?

Gaat anti-kraak voor op de ecologische doelstellingen van stad Gent?

maandag 21 mei 2012 13:58
Spread the love

’t Landhuis bestaat al enkele jaren. Voordat het gebouw en de grond gekraakt werd, gaf ’t Landhuis onderdak aan thuislozen en werden de tuintjes gebruikt als sociaal-ecologisch project. Nadat het project verplaatst werd, stond het pand leeg. Niet lang na het vertrek, werd het gekraakt en nu zetten de krakers het project van ’t Landhuis verder. Het is dus niet dat leegstand hier misbruikt en uitgebuit wordt, integendeel. De leegstand krijgt een positieve functie toebedeeld en komt niet enkel de krakers ten goede maar ook de gebruikers van volkstuintjes en buurtbewoners. En nu wil Gent de grond waar het project ’t Landhuis doorgaat bouwklaar maken. Wat betekent dat het pand, dat al enkele jaren wordt bewoond, en de volkstuintjes moeten worden afgebroken om de grond bouwklaar te maken. Bouwklaar, want eigenlijk is er nog geen definitieve bestemming voor de grond. In het ruimtelijk ordeningsplan van Gent zijn namelijk geen concrete plannen te vinden, enkel de intentie om oefenterreinen te bouwen voor AAGent. Vindt Gent het ingrijpen tegen krakers belangrijker dan het ondersteunen van sociaal-ecologische burgerinitiatieven?

“Wie in 2019 zelf geen voedsel kweekt, lijdt honger”. Dit lezen we op de website van het Gents klimaatverbond. En toch wil Gent de volkstuintjes van ’t Landhuis slopen om de grond bouwklaar te maken, gewoon omdat het om gekraakte grond gaat. Volgens de stad Gent staat kraken gelijk aan overlast en een negatieve invloed voor de buurt. Blijkbaar veroorzaakt het kweken van biologische groenten voor overlast, en meer groen heeft een negatieve invloed op de buurt. Ik denk dat de meeste mensen krakers vaak over dezelfde kam scheren, dat ze krakers al te vaak zien als drugsgebruikers die de leegstand gebruiken om aan hun verslaving te voldoen. In tegenstelling tot het negatieve beeld van krakers, geven deze mensen een goede invulling aan de leegstand. Wat zorgt touwens voor de meest negatieve invloed op de buurt: leegstaande panden die staan te verkommeren of gekraakte panden die nuttig benut en onderhouden worden?

In de beleidsnota ‘groen’ van de stad Gent staat te lezen dat de bestaande volkstuintjes geherwaardeerd, gepromoot en uitgebreid moeten worden. Het gaat hier wel over legale volkstuintjes, niet die op gekraakte grond zoals in het geval van ’t Landhuis, waar dikwijls mensen op een wachtlijst staan. Maar als er een grotere vraag dan aanbod is naar volkstuintjes, waarom ondersteunt Gent dan geen initiatieven zoals ’t Landhuis? Is het niet beter om bestaande burgerinitiatieven  aan te moedigen  en zelfs te ondersteunen in plaats van deze projecten aan banden te leggen?

Het anti-kraakbeleid van stad Gent is een driestappenplan.  De eerste stap is kijken of het pand niet kan gebruikt worden om thuislozen een onderdak te geven. De tweede stap is trachten om een vzw de ruimte te laten benutten. Slechts in de derde en laatste instantie wordt het pand uit handen gegeven aan een vastgoedbeschermingsfirma of antikraakfirma. ’t Landhuis voldoet aan de eerste twee stappen van het antikraakbeleid, en toch wil Gent het pand afbreken en de grond bouwklaar maken. Dit is dus in strijd met hun eigen anti-kraakbeleid.

De afbraak van ‘t Landhuis is niet enkel in strijd met het groenbeleid van de stad Gent, maar zelfs met hun eigen anti-kraakbeleid. Het domein waar ’t Landhuis gelegen is, is van de stad Gent en de projecten die er georganiseerd worden, stroken volledig met het beleid van Gent. Is het dan te veel gevraagd om niet iedereen over dezelfde kam te scheren en ’t Landhuis een verdere toekomst te gunnen? Het lijkt wel of de doelstellingen van stad Gent een hol begrip zijn. Verder komt de enige tegenstand van de stad Gent zelf, en niet van de buurtbewoners die zogezegd last ondervinden van het gekraakte stuk grond. Het zijn trouwens niet enkel krakers die tegen de afbraak van ’t Landhuis zijn, ook de buurtbewoners en meest van al de eigenaars van een tuintje. Iedereen spreekt vol lof over het project, en terecht. Sociaal en ecologisch geëngageerde burgers dienen naar voor geschoven te worden als voorbeeld in plaats van ze buiten spel te zetten. ’t Landhuis behouden betekent niet alleen een besparing op geld en tijd, maar is tevens een goed voorbeeld aan de burger en een stap vooruit in de richting van het eigen beleid.

Vinnie Maes

take down
the paywall
steun ons nu!