Op 31 mei is het tijd voor Tax Justice Day
Fan, Eerlijke fiscaliteit -

Op 31 mei is het tijd voor Tax Justice Day

vrijdag 18 mei 2012 12:55
Spread the love

Meer rechtvaardige belastingen voor betere publieke diensten en sociale bescherming

“Belastingen zijn de prijs voor onze beschaving en voor onze sociale welvaartstaat. Het is de mooiste uitvinding van de democratie. Als verantwoordelijke burger wil ik die belastingen betalen. Als ze rechtvaardig zijn”, zei vorig jaar België’s beroemdste filmregisseur Luc Dardenne tijdens de eerste Tax Justice Day op 31 mei 2011.

Op donderdag 31 mei 2012 organiseren het FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) de tweede Tax Justice Day. Dit jaar gebruiken we het thema van de Olympische spelen waar aan de winnaars medailles worden uitgereikt. Wij gaan dat ook doen, maar alleen aan de echte winnaars. Wij gaan medailles uitdelen aan de dagelijkse treinreizigers – de loon- en weddetrekkenden, de werknemers, de gewone mensen – die de meeste belastingen in dit land betalen. Want in de “fiscale Spelen” spelen de “ winnaars” – de vermogens, de kapitaalbezitters  en de grote bedrijven “vals”: ze ontwijken en ontlopen zoveel mogelijke de belastingen die al onrechtvaardig verdeeld zijn. Er bestaat nog steeds bankgeheim, er is geen vermogenskadaster, laat staan een belasting op de vermogens.

Onze boodschap op Tax Justice Day?

Net zoals het met vele dingen gaat, zijn er twee kanten aan een medaille. Aan de ene kant heb je de openbare diensten, aan de andere kant moeten die betaald worden door de belastingen. Alleen is vandaag de belastingdruk totaal onrechtvaardig verdeeld. Dus de publieke diensten en de sociale bescherming worden vooral gefinancierd door de werknemers. Ook de “fiscale Spelen” moeten “faire Spelen” worden zonder de doping van “creatieve belastingsplanning” en “fiscale optimalisatie” waarvan het grote geld geholpen door fiscale experts gretig gebruik maakt .

Daarom gaan we op zoek naar de treinreizigers, de gewone belastingbetalers. FAN en RJF gaan op 31 mei van 7u tot 9u ’s morgens actie voeren aan de stations in Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor rechtvaardige belastingen en voor de verdediging van de openbare diensten zoals het openbaar vervoer.

Waarom Tax Justice Day?

PricewaterhouseCoopers (PwC), een bekende internationale accountant en belastingadviseur, berekent ieder jaar wanneer de ‘Tax Freedom Day’ valt. Dat is dan de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. “Pas vanaf de dag nadien werkt hij voor eigen rekening”, is de gedachte. De Tax Justice Day van het FAN wil onderstrepen hoe belangrijk het wel is om belastingen te innen. Belastingen zijn een grote bron van inkomsten voor de overheid, die daarmee haar collectieve dienstverlening kan financieren, in het belang van de hele bevolking.

PwC en TAX FREEDOM DAY vervalsen het fiscale debat: ‘Tax Justice Day’ brengt nuance in debat over belastingen. Begin juni zal PwC opnieuw zoals vorige jaren zijn ongenuanceerde en valse boodschap in de media lanceren, waarbij sommige redacteurs zich zelfs geen kritische bedenkingen vormen. Een jaarlijkse hoogdag voor tegenstanders van een “herverdelende” overheid en een sociale verzorgingsstaat.

FAN en RJF vinden de boodschap van PwC populistisch en ongenuanceerd. Zo vertelt de berekening niets over de belastingdruk in de enge zin van het woord omdat de socialezekerheidsbijdragen – betaald door werknemers, werkgevers en zelfstandigen – worden meegeteld.

De berekening van PwC zegt al evenmin iets over de erg ongelijke verdeling van de belastingdruk. Arbeid wordt zwaar belast, kapitaal en vermogen veel minder. Stel dat we alleen kijken naar de vennootschappen. Die blijken op basis van hun gemiddelde effectieve aanslag al op 14 februari de Tax Freedom Day te mogen ‘vieren’. Wie veel vermogen heeft, doet het nog beter. Voor hen valt de Tax Freedom Day al op de tweede dag van het jaar.

Met Tax Justice Day wil het FAN de andere kant van de medaille tonen. Die andere kant is dat de Belgische belastingbetaler vanaf 1 januari op allerlei collectieve diensten kan rekenen. Degelijk en goedkoop onderwijs voor de kinderen, wegen, openbaar vervoer, bescherming enzovoort. Zonder genoeg belastinginkomsten kan de overheid nooit al die dienstverlening organiseren.

De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen naar draagkracht bijdraagt voor de collectieve diensten. Beter begoeden moeten meer bijdragen dan anderen. Op dat punt schort er nog wel wat aan ons belastingstelsel. Inkomsten uit arbeid worden veel sterker belast dan inkomsten uit vermogen.

Publieke financiën zijn noodzakelijk voor een sterke publieke en sociale dienstverlening.

Politici die beloven de dienstverlening op peil te houden of zelfs “efficiënter” te maken door zomaar de belastingen te verlagen draaien ons een rad voor de ogen. De liberale politiek van verlaging van de parafiscale druk zal steeds meer de sociale zekerheid onder druk zetten en een bedreiging vormen voor gratis onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor onze bejaarden, enz. Wie zullen daar de grootste slachtoffers van worden? De gewone mensen, de werknemers, de werkloze werknemers.

Over een rechtvaardige verdeling van de belastingsdruk hebben ze het echter zelden. Terwijl de gewone burger via de belastingen op arbeid meer dan voldoende bijdraagt aan de financiering van de publieke voorzieningen, blijven de grote vermogens en multinationals grotendeels buiten schot. In tegenstelling tot andere landen is de belasting op kapitaalinkomsten en vermogens in ons land meer dan bescheiden. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de belastingen op arbeid flink toegenomen, terwijl de belastingen op kapitaal afnamen

We moeten komen tot een rechtvaardig fiscaal beleid dat de financiële verantwoordelijkheid erkent voor het gebruik van onze ondersteunende infrastructuur. Het wordt tijd om de brutale aanvallen van de vermogenden over de hoge belastingsdruk te beantwoorden.met meer rechtvaardige fiscaliteit, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het vooral de gewone werkende mensen zijn die het cement van de publieke welvaart gieten, waarop de vermogens en de grote bedrijven (en hun aandeelhouders) hun particuliere rijkdom bij elkaar kunnen graaien.

En het wordt tijd dat de graaiers mee betalen voor het cement. Dat kan alleen door echte progressieve belastingen.

Waarbij de sterkste schouders inderdaad eindelijk eens de zwaarste lasten gaan dragen.

Nieuwe ‘feestdag’ 31 mei in teken van rechtvaardige fiscaliteit

Dat België de hoogste belastingdruk heeft, is een leugen. Wel juist is dat de Belgische werknemers te hoge belastingen betalen omdat veel vermogens en grote bedrijven aan de fiscus ontsnappen. Het is bittere noodzaak om de fiscale inspanningen anders en eerlijker te verdelen tussen de gewone mensen en ‘het grote geld’. Bedrijven krijgen veel te veel fiscale cadeaus van de overheid.

Het Belgische overheidstekort moet tegen 2015 worden weggewerkt. De politici willen dat bereiken door te besparen. Het FAN wil met zijn campagne voor een rechtvaardige fiscaliteit beklemtonen dat er langs de inkomstenkant nog heel wat mogelijk is. De overheid moet de belastingen correct innen, fiscale achterpoorten sluiten en grote vermogens meer laten bijdragen.

De Dag van de Rechtvaardige Fiscaliteit

FAN en RJF zullen op 31 mei van 7u tot 9u ’s morgens actie voeren en met zoveel mogelijk “spookjes” aanwezig zijn aan 17 treinstations: Oostende, Brugge, Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Antwerpen, Hasselt, Genk, Mechelen, Leuven, Herentals, Mol, Turnhout en Geel.

Tezelfdertijd zal RJF actie voeren aan de stations van Luik, Charleroi en Brussel Noord.

Daarna nemen we met zoveel mogelijk spookjes de trein vanuit de verschillende stations om allemaal samen te komen tegen 10u30 op het plein voor Brussel Centraal waar nog een persontmoeting volgt en slotactie.

Het FAN en RJF willen radikaal weerwerk bieden aan iedereen die pleit voor minder inkomsten voor de overheid.

De leden van het FAN zijn het ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, BBL, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, Oxfam-Solidariteit en 11.11.11.
 

Omdat een andere fiscaliteit moet,

Eric Goeman, coördinator FAN
Eric.goeman@skynet.be

Voor meer informatie over de campagne “Laat het grote geld niet ontsnappen!”:
www.hetgrotegeld.be

take down
the paywall
steun ons nu!