sigarettenoorlog

sigarettenoorlog

donderdag 17 mei 2012 09:29
Spread the love

Het ligt aan mij hoor. Aan de maatschappij scheelt niks. Maar enkele dagen geleden viel mijn mond open van verbazing. Grootwarenhuizen verkopen sigaretten met korting en dat mag niet. Op de verpakking staat de verkoopprijs en daar heeft men zich aan te houden. Op de radio kwam dan iemand uitleggen dat korting niet kon. Dat warenhuizen prijsverlagingen doorvoerden voor vlees of fruit vond hij heel goed kunnen, meer nog, het klonk alsof dat de logica zelve was, alsof dat zo hoorde. Maar voor sigaretten ligt dat vast. De prijs staat op het zegel van de verpakking.

En zie nu eens hoe beperkt ik ben! Ik kan dat dus niet begrijpen. Waarom moet korting op voedsel mogelijk zijn? Er is toch altijd evenveel werk aan geweest! De boer en de aarde hebben toch evenveel energie gestopt in dure als in goedkope sla. Het enige wat er gaande kan zijn is dat de boer, door de vergankelijkheid van zijn product, gedwongen wordt om te verkopen en met de miserie van de boer gaan warenhuizen dan paraderen.

Heel stom ben ik natuurlijk ook niet. Vanaf nu gebruik ik als prijsticket voor mijn producten het zegel van de sigarettenpakjes. Een vaste prijs, punt, gedaan!

Jos

take down
the paywall
steun ons nu!