Nieuws, Economie, België, ACV, Rerum Novarum, Marc Leemans -

ACV strijdt voor behoud index en rechtvaardige belastingen

De sluipende sociale afbraak, de proefballonnetjes tegen de index en de ongelijke verdeling van de lasten waren de hoofdthema's in de toespraak van ACV-voorzitter Marc Leemans aan de vooravond van Rerum Novarum in een nokvolle zaal aan de Poel in Gent.

donderdag 17 mei 2012 10:49
Spread the love

Volgens Marc Leemans wordt de beweging zwaar op de proef gesteld  door de financiële crisis en de daaropvolgende economische recessie in de Eurozone. Hij trok van leer tegen het misbruik van de crisis door Europa om het sociaal model af te breken. “Optimisten die hoopten dat de crisis zou leiden naar een ander groeimodel zijn intussen realisten geworden. Het is niet enkel “business as usual”. Maar we zien dat de slinger nog verder doorslaat en alle sociale regels worden opzijgezet bij het saneren”, aldus Leemans.

‘Quick and dirty’ hervormingen

België heeft volgens Leemans de crisis beter doorstaan dan veel andere landen dankzij zijn sociaal model dat als schokdemper fungeerde. Maar ook de intelligente aanpak van  de crisis door de regering in lopende zaken heeft volgens Leemans een impact gehad.

De ACV-voorzitter is echter minder te spreken over het het regeerakkoord dat de nieuwe regering  in december heeft doorgedrukt. Hij noemt de hervormingen ‘quick and dirty’ met vele contractbreuken.

De keiharde liberale concurrentiestrijd tussen de VLD en de N-VA wordt volgens Leemans uitgevochten op de rug van de zwaksten. “Die vallen nu terug op een uitkering, 20 euro hoger dan het leefloon. 916 euro voor een alleenstaande. 1090 euro voor een gezinshoofd, zonder enig ander gezinsinkomen.”

Kritiek is er ook voor het armoedebeleid van de Vlaamse regering die haar beloftes om de armoed terug te dringen niet kan waarmaken. “België engageerde zich binnen Europa om het aantal mensen met risico op armoede met 380.000 te verminderen in vergelijking met 2008. Maar sindsdien steeg dit echter nog met 41.000 personen”, aldus Marc Leemans.

Indexballonnetjes

Marc Leemans haalt ook uit fel uit naar de aanvallen van de werkgeversorganisaties op de sociale bescherming onder het mom van flexibilisering en modernisering. Wat volgens hem een verbloeming is voor afbouw van de ontslagbescherming, voor meer werkonzekere contracten.

De ACV-voorzitter hekelt ook de talrijke proefballonnen die recentelijk zijn opgelaten om aan de index te morrelen en noemt ze remedies voor kwakzalvers. En hij vroeg zich af waarom de innovatiekracht van werkgevers niet even hoog is als hun creativiteit om in de zakken van de werknemers te zitten.

Marc Leemans voegde er meteen de aankondiging aan van de “Indexo” ,een offensief van het ACV om de index te vrijwaren. Op www.indexo.be kan iedereen berekenen hoeveel een indexsprong hem of haar zou kosten.

Heilige huisjes en villawijken

Niet de index of de hoge lonen zijn volgens Marc Leemans het probleem maar wel de ongelijke verdeling van belastingdruk die nu vooral op de schouders van de werknemers rust terwijl de hoge vermogens vrijuit gaan.

“Met bedrijven die onder Reynders een spectaculaire verlaging van de vennootschapsbelasting cadeau kregen. Zelfs Itinera berekende vorige week dat bedrijven gemiddeld minder dan 10 procent betalen. Met renteniers, beleggers en grote verhuurders die proportioneel onevenredig weinig betalen op hun inkomen.”

De belangrijke beleidsvraag voor de komende weken is volgens Marc Leemans de vraag hoe we tot een rechtvaardiger en doelmatiger spreiding van de lasten kunnen komen. Er moeten volgens Marc Leemans niet meer belastingen komen maar eerlijke belastingen.

“De vakbonden krijgen in het indexdebat steevast het verwijt dat ze niet willen laten raken aan hun heilige huisjes. Terwijl je met de heilige huisjes van de vermogenden intussen een villawijk bijeen hebt: geen vermogenskadaster, geen vermogensbelasting,  geen opheffing van bankgeheim, geen aantasting van de notionele intrestaftrek, enzovoort…. ”, aldus Marc Leemans

Veel slogans en weinig expertise

Er was ook kritiek op het akkoord over de zesde staatshervorming. Die is volgens Leemans onderhandeld met veel slogans en weinig expertise. “En men begint zich nu pas te realiseren dat de economie en de samenleving iets complexer in elkaar steekt dan een Vlaming die woont in Vlaanderen.”

Verder besloot Marc Leemans dat er dringend werk moet gemaakt worden van het statuut van arbeiders en bedienden. “We hopen dat men eindelijk komaf maakt met het vooroorlogse onderscheid tussen mensen die met het hoofd werken en mensen die met de handen werken.”

De avond werd afgesloten met een concert van Free Souffriau en Miguel Wiels.

take down
the paywall
steun ons nu!