Optreden van koraspeler Ba Cissoko in het WCC Zuiderpershuis op 10 maart 2010 (foto: (c) Pieter Dewulf, tropicalidad.be)
Opinie, Nieuws, Cultuur, België, Antwerpen, Lokaal, Zuiderpershuis, Opinie, Antwerpen, Wereldculturencentrum, Omar Ba, Selamet Belkiran, Sociale en culturele diversiteit, Allochtone landelijke federaties, Unie van Turkse Verenigingen, Platform Afrikaanse Gemeenschappen -

Wereldculturencentrum Zuiderpershuis is bedreigd intercultureel erfgoed

ANTWERPEN - Na jaren werking is het Zuiderpershuis uitgegroeid tot een Wereldculturencentrum waar niet alleen theater aan bod komt, maar ook muziek en altijd met de drive om kunstvormen uit de hele wereld, en de boodschap die zij met zich dragen, in Vlaanderen te verspreiden en bekend te maken. Dit intercultureel erfgoed is nu bedreigd.

dinsdag 15 mei 2012 17:40
Spread the love

Het Wereldculturencentrum (WCC) Zuiderpershuis groeide in de loop der jaren uit tot een referentie wat wereldpodiumkunsten betreft die toegankelijk werden gemaakt voor de verschillende culturele componenten van de stad Antwerpen en voor velen in Vlaanderen, Brussel en verder weg.

Onze achterban heeft altijd zijn weg gevonden naar deze plaats en wij willen deze ontmoetingsplaats en zijn werking behouden.

Het WCC heeft ook een pioniersrol gespeeld in het stimuleren van artistieke tendensen die uit de allochtone gemeenschap zijn ontstaan. Sommigen van deze artiesten zijn ook nu gevestigde actoren geworden in de kunstencircuit.

Het historische kapitaal van het Zuiderpershuis mag niet teniet worden gedaan omdat een kleine groep veronderstelt dat kunst aan bepaalde standaarden moet beantwoorden. De vraag is of kunst een breed maatschappelijk draagvlak kan bewegen.

Het Zuiderpershuis is een laboratorium dat verschillende kunstvormen uit alle windstreken met elkaar in contact brengt en nieuwe kwalitatieve interculturele kunstvormen stimuleert. Zoals bijvoorbeeld Zita Swoon en de Burkinese artiesten Mamadou Diabaté en Awa Deme. Een culturele ontmoeting die het schitterende album Wait for me voortbracht.

Dat multifunctionele profiel blijft zich verder ontwikkelen en vele groepen en allerlei organisaties vinden hun weg naar het WCC: het opzetten van samenwerkingsverbanden, het aanbod of het gebruik van de zalen. Dit alles draagt bij tot het bereiken van een uiteenlopende groep mensen.

Er zijn weinig plaatsen in Antwerpen, Vlaanderen en België die culturele en artistieke ruimte bieden aan verschillende bevolkingsgroepen en zo op een uitgesproken manier de binding en de ontmoeting tussen verschillende culturen en werelddelen bevorderen.

Nu dat er een nieuw elan is, moet er alles aan gedaan worden om deze werking en ruimte te bevestigen in het Vlaamse culturele en artistieke landschap.

Voor de allochtone landelijke federaties (Unie van Turkse Verenigingen en Platform Afrikaanse Gemeenschappen) is het belangrijk om deze plaats te behouden. Om een sterkere en meer structurele samenwerking te bestendigen en samen nieuwe wegen en mogelijkheden te verkennen en te ontsluiten om zo de Vlaamse kunstensector te verrijken met diversiteit, zowel sociaal als cultureel.

Vlaanderen heeft er alle belang bij om een internationaal kunstencentrum te hebben dat een waardig wereldkruispunt is waar uitwisselingen tussen culturen mogelijk blijven.

Deze locatie is ook uiterst symbolisch door zijn ligging in een buurt die lichte snobistisch tendensen vertoont. Het verdwijnen van het WCC zou jammer zijn voor de ruimtelijke en sociale diversiteit. Er zou alleen maar een bijna elitair en hoogdrempelig aanbod overblijven.

Dat het Zuiderpershuis sociaal en cultureel verankerd is in de stad Antwerpen is een zekerheid en dat kan nog veel meer als die werking ook blijft bestaan.

De federaties Unie van Turkse Verenigingen en het Platform van Afrikaanse Gemeenschappen willen zeker bijdragen tot het bereiken van deze doelstellingen. De allochtone landelijke organisatie willen en zullen deze werking blijven ondersteunen die immers rekening houdt met de artistieke en culturele behoeftes van hun achterban in een breed samenwerkingsverband.

Omar Ba en Selamet Belkiran

Omar Ba vertegenwoordigt het Platform Afrikaanse Gemeenschappen, Selamet Belkiran vertegenwoordigt de Unie van Turkse Verenigingen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!