Oproep van academici en studenten aan Orde en politici

Oproep van academici en studenten aan Orde en politici

dinsdag 15 mei 2012 17:14
Spread the love

“Orde op Zaken”

De voorbije jaren kwam de Orde der Geneesheren meer en meer in opspraak. De roep om verandering klinkt steeds luider, ook binnen de Orde, en het protest wordt steeds groter, bv. tegen het gebrek aan transparantie of tegen de hardnekkige vervolging van principiële niet-betalers in een aantal provincies.
Wij roepen op om dit probleem NU, in deze legislatuur, aan te pakken en eindelijk werk te maken van een nieuwe, moderne, democratische organisatie die de Belgische gezondheidszorg van de 21e eeuw kan ondersteunen, in plaats van ze te belasten.

Wat moet er veranderen?

De bezwaren tegen deze Orde der Geneesheren zijn fundamenteel. De structuur is niet meer van deze tijd: andere gezondheidsberoepen zijn niet vertegenwoordigd en ook de rest van de samenleving wordt niet betrokken. Gezondheidszorg belangt echter de ganse maatschappij aan en gebeurt meer dan ooit in een multidisciplinaire context.

De tuchtrechtspraak voldoet niet aan de moderne rechtsregels: er is geen scheiding tussen aanklacht, het onderzoek en de beoordeling en er is te weinig openheid.

Enkele van de grondbeginselen zijn achterhaald. Niet de bescherming van ‘de eer en waardigheid van het beroep’ moet het doel zijn, maar het bewaken en ondersteunen van een kwaliteitsvolle, kostenbewuste en ethische geneeskunde.

De veranderingen die de Orde zelf voorstelt, zijn een positief signaal maar volstaan niet. Ze moet plaats ruimen voor een nieuwe organisatie, of moet op zijn minstens grondig hervormd worden. Door haar conservatieve positie in een aantal belangrijke medische evoluties van de laatste decennia (bv. abortus), heeft ze bovendien veel krediet verloren, zowel binnen als buiten de sector. Enkel een duidelijke boodschap van verandering kan de oplossing zijn.

Waarom nu?

Deze bezwaren zijn niet nieuw. De Orde is er echter in geslaagd om meer dan 30 jaar kritiek te doorstaan zonder enige grondige aanpassing. In de loop der jaren verschenen in de Kamer reeds 13 (!) serieuze wetsvoorstellen die in deze richting gingen, maar geen enkele haalde het.

Deze status quo ondanks groeiend protest ondermijnt haar legitimiteit: patiënten hebben er niets aan en bij de meeste artsen heerst vooral onverschilligheid. Hoewel een organisatie voor de deontologie van de geneeskunde nodig is, dreigt de Orde deze rol steeds minder te kunnen vervullen.

De toekomst van onze gezondheidszorg staat op het spel. In het Tijdschrift voor Geneeskunde werd een prima aanzet tot debat gepubliceerd1, in het parlement werkt men aan een nieuw wetsvoorstel… Grijp deze kans, hak deze gordiaanse knoop door en red de eer en de waardigheid van ons beroep.

In naam van “Studenten eisen Orde op zaken”,

Lien Mertens (3e Bachelor, Leuven)
Brecht Verbrugghe (4e Master, Gent)
Tim Joye (2e Master, Gent)

take down
the paywall
steun ons nu!