Sculptuur voor VN-gebouw New York: komt er een algemeen wapenhandelsverdrag? (foto: AI)
Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, Didier Reynders, Mensenrechten, VN, Amnesty International, Mensenrechtenschendingen, Wapenhandelsverdrag, Arms Trade Treaty - ATT -

Internationaal Wapenhandelsverdrag: geen wapens meer voor mensenrechtenschenders

Begin juli onderhandelt de VN over een Internationaal Wapenhandelsverdrag (ATT). Een historische kans, want momenteel loopt de internationale handel in dodelijke wapens compleet uit de hand door een gebrek aan globale regels. Amnesty International pleit voor een sterk verdrag en vraagt aan België om zijn voortrekkersrol te bestendigen.

dinsdag 15 mei 2012 13:30
Spread the love

Voor dinosaurusbotten, postzegels en bananen bestaan handelsverdragen, maar de import en export van conventionele wapens wordt nauwelijks gecontroleerd. Daardoor hebben dictatoriale regeringsleiders en gewapende groepen ongelimiteerde toegang tot wapens.

Onschuldige burgers zijn het grootste slachtoffer van de ongebreidelde wapenhandel. Elke dag sterven naar schatting 1.500 mensen door gewapend geweld, dat is meer dan 1 persoon per minuut. Wapens worden misbruikt om mensen te doden, te verkrachten, te verminken en te onderdrukken. Gewapend conflict is een van de belangrijkste oorzaken van armoede en onderontwikkeling.

In juli krijgt de wereld een historische kans om wapenhandel beter te controleren. De Verenigde Naties onderhandelen dan in New York over een Internationaal Wapenhandelsverdrag (Arms Trade Treaty – ATT). Dit wereldwijde verdrag kan verhinderen dat wapens in de verkeerde handen terecht komen. Wapens mogen niet verhandeld worden zodra er een reëel risico bestaat dat ze kunnen worden gebruikt om ernstige mensenrechtenschendingen te plegen.

De onderhandelingen in juli worden geen evidente opdracht, want sommige landen zoals de VS, China en Rusland willen liever geen sterk wapenhandelsverdrag. Sommige landen in Azië en het Midden-Oosten dreigen zelfs met een veto. Het is daarom erg belangrijk om de druk op deze landen op te voeren en hen ervan te overtuigen van de noodzaak van een robuust en afdwingbaar Wapenhandelsverdrag. Ook België heeft een voorname rol te spelen.

Belgische diplomaten ijveren al jaren voor een sterk verdrag. Het is nu hoogtijd dat ook onze regering zich duidelijk en publiekelijk op dit thema profileert. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) moet dit dossier in de aanloop naar de onderhandelingen grondig bespreken met andere ministers van Buitenlandse Zaken.

Amnesty voert al sinds 2003 intensief campagne voor een solide Wapenhandelsverdrag. Met de cruciale VN-besprekingen voor de deur, steekt de organisatie nog een tandje bij. Wereldwijd worden zo veel mogelijk handtekeningen verzameld voor een ambitieus verdrag, ook in België. Vlak voor zijn vertrek naar New York, worden de handtekeningen aan minister Reynders overhandigd.

Lore Van Welden

Lore Van Welden is persverantwoordelijke bij Amnesty International Vlaanderen.

take down
the paywall
steun ons nu!