Palestijn zijn, is gevangen zijn,  maar de geest van de weerstand  kan nooit worden gebroken.

Palestijn zijn, is gevangen zijn, maar de geest van de weerstand kan nooit worden gebroken.

maandag 14 mei 2012 12:01
Spread the love

Brussel- maandag 14 april 2012

Ongeveer 2000 Palestijnse politieke gevangenen hebben op 17 April 2012, op de internationale dag van de Palestijnse gevangenen, het begin van een collectieve hongerstaking aangekondigd om hun meest elementaire rechten op te eisen.

Twee gevangenen, Thaer Halahleh en Bilal Diab, zijn hun 77ste dag van hongerstaking ingegaan en zijn in een zeer kritieke toestand. Een beroep bij het Hooggerechtshof in Israël betreffende hun detentie-orders werd op maandag 7 mei, vier dagen na hun hoorzitting op 3 mei door het Hooggerechtshof, afgewezen.

Waarom hongerstaking?

Eind September 2011 werd een campagne van ongehoorzaamheid van 22 dagen gelanceerd, met inbegrip van een massale hongerstaking. Die campagne werd gelanceerd om te protesteren tegen de escalatie van de reeks Israëlische strafmaatregelen tegen de Palestijnse gevangenen.

De hongerstaking wordt opgeschort ter gelegenheid van de uitwisseling van gevangenen die werd overeengekomen tussen Israël en Hamas. Er werd voorzien om, met de vrijlating van Gilad Shalit, het beleid van collectieve straffen van gevangenen terug te draaien. De detentie van de Israëlische soldaat was immers de aanleiding voor de meeste strafmaatregelen.

Israël was het ermee eens om binnen drie maanden te stoppen met het beleid van isolement en andere strafmaatregelen, als de gevangenen stoppen met hun hongerstaking. Zes maanden later is er niet de minste verandering in de situatie. De gevangenen hebben dus hun hongerstaking hervat op 17 April 2012.

Met name Khader Adnan, die al gedurende 66 dagen in hongerstaking was, en Hana Shalabi, die haar hongerstaking beëindigde na 43 dagen, hebben andere Palestijnse gevangenen geïnspireerd om te protesteren tegen hun detentie.

Administratieve detentie.

De Israëlische militaire autoriteiten houden systematisch Palestijnse burgers in administratieve detentie, een procedure volgens welke mensen tot 6 maanden worden opgesloten, hernieuwbaar voor onbepaalde tijd en zonder aanklacht of proces. Deze praktijk betekent een schending van het recht van gedetineerden op een eerlijk proces, gewaarborgd door het vierde Verdrag van Genève.

Op dit ogenblik worden 322 Palestijnen gevangen gehouden om “veiligheidsredenen” en in administratieve detentie geplaatst, onder wie 24 leden van de Palestijnse wetgevende Raad.

Repercussies.

De gevangenen die betrokken zijn bij de massahongerstaking zijn in isolatie geplaatst, familiebezoeken worden hun geweigerd, ontmoetingen met advocaten worden verhinderd en bezoeken van onafhankelijke artsen zijn zeer beperkt.

Alle politieke partijen, instellingen, organisaties en groepen van solidariteit die werkzaam zijn op het domein van de mensenrechten op het bezette Palestijnse grondgebied en daarbuiten, moeten de gevangenen in hun hongerstaking ondersteunen en erop aandringen, dat hun gerechtvaardigde eisen worden ingewilligd.

De internationale gemeenschap moet druk uitoefenen op Israël om:

– een einde te maken aan de administratieve detentie, die in strijd is met het recht op een eerlijk proces en onmiddellijk de Palestijnen in administratieve detentie vrij te laten;

– een einde te maken aan het misbruik van isolatie voor “veiligheidsredenen”, die momenteel 19 gevangenen treft, van wie  sommigen 10 jaar lang in afzondering hebben doorgebracht;

– ervoor te zorgen dat de gevangenen in alle omstandigheden humaan worden behandeld en dat geen enkele gevangene wordt gesanctioneerd omdat hij besluit tot een hongerstaking over te gaan.

– de hongerstakers onmiddellijk toe te staan toegang hebben tot de nodige medische zorg en rechtsbijstand;

– een reeks van strafmaatregelen die tegen de Palestijnse gevangenen werden genomen na de gevangenneming van de Israëlische soldaat Gilad Shalit in te trekken, met inbegrip van de weigering om de familiebezoeken toe te staan voor alle gevangenen van Gaza sinds 2007 en de ontzegging van toegang tot universitair onderwijs sinds juni 2011.

Palestina Solidariteit

 

take down
the paywall
steun ons nu!