Een stap vooruit in de opvang van migranten?

Een stap vooruit in de opvang van migranten?

zondag 13 mei 2012 10:18
Spread the love

Er is in de media nogal wat kritiek op het initiatief van minister Bourgeois om in Marokko een “voorbereidingspakket” op immigratie naar Vlaanderen te gaan voorstellen, vooral op de concrete inhoud ervan. Er zijn ook enkele blogs van voorstanders. Meestal is de ondertoon bij die laatsten dat wie enkele vraagtekens plaatst bij de kwaliteit van het product, de minister viseert omdat hij NVA zou zijn… (Nou ja, ik heb toen ik jaren geleden te Brussel nog voor de Nederlandstaligheid militeerde, nooit gemerkt dat Vlaanderen zoveel NVA-ers telde, maar “’t kan verkeren”, zei Bredero…) De waarheid is nochtans vrij simpel: mogelijke vraagtekens hebben niets met de NVA te maken. Op vandaag is een inleiding als deze echter levensnoodzakelijk in Vlaanderen, wil men nog een kans krijgen om “to the point” te geraken en niet afgeschoten te worden om redenen die daar niets mee te maken hebben.

Ondertussen weten we wie dit product wetenschappelijk onderbouwd en begeleid heeft. In een Opinie van de KBS in De Morgen kunnen we lezen dat het project begeleid werd door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van het team Inburgering van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, van het Kruispunt Migratie en Integratie, het kenniscentrum Ella en het departement Onderwijs. En Wablief heeft op het eind een dubbeltoets doorgevoerd. En zelfs het HIVA zou studies geleverd heb ben.

Oké, het product zal dus wel excellent zijn, zeker… Maar als het dan toch nog toegelaten mag zijn in Vlaanderen om enkele bedenkingen te uiten, zonder dat dit als een aanval moet gezien worden op de minister of op wie dan ook… welnu, hier dan enkele bedenkingen.

  •     Ik vind de film lang, te lang, maar oké, ik behoor niet tot de doelgroep. Ik word echt niet door de film geraakt en kijk nu al met bewondering naar die nieuwkomer die hem gans uitkijkt. Hoed af, nieuwkomer (m/v).
  • Uit wetenschappelijk  onderzoek blijkt dat dit soort films bij laaggeschoolden, enkel wanneer ze begeleid worden door een vraag en antwoord sessie met een begeleider die eenzelfde taal spreekt als de kijker, echt effect ressorteert, een effect dat echter na een jaar zo goed als voorbij is. Nu, als het effect tot een jaar kan reiken, mag men hopen dat de betrokkene ondertussen al in België aangekomen is. Dat is dan de goede boodschap.
  • Men moet zich de vraag stellen of het wenselijk was om de film aan Marokkaanse journalisten en aan de Marokkaanse publieke opinie voor te stellen. Marokkanen zijn  een nogal trots volk..Dit is geen waarde-oordeel, maar men mag dus niet verschieten dat ze zich daar nogal beledigd gevoeld hebben. (Wie heeft dit geadviseerd?)
  • Men moet zich ook de vraag stellen welke de mogelijke “collateral damage” is in het land van bestemming, hier dus. De vaststelling is, dat veel Marokkaanse jonge intellectuelen zich door het product geschoffeerd gevoeld hebben. Dit allemaal aan NVA-gevoelens wijten, begint op paranoia te lijken. De meest waarschijnlijke hypothese is, dat het rechtlijnige scenario 1. inburgering, 2. verdere emancipatie, 3. Vlaming zijn… niet klopt. Wie zich binnen de betreffende gemeenschap in fase 2 en 3 bevindt, neemt het niet dat hij/zij met fase 1 geassocieerd wordt, terwijl dit onvermijdelijk het geval is (“imagined community”, nooit van gehoord?). Het verwondert me dat mensen uit KMI en Ella enzovoort dat blijkbaar niet meegerekend hebben.

Op gevaar af om als een “oude zak” en “gefrustreerde” gezien te worden, die kwaad zou zijn omdat hij zelf niet geraadpleegd werd (wat – geloof me – absolute onzin is), kan ik enkel zeggen dat iemand met een beetje ervaring al die zaken eigenlijk zou moeten weten. Laat het gezegd zijn door iemand die jaren lang Mediterrane culturen doceerde en nu stilaan op emeritaat gaat en niet zonder enige verbazing tegen dergelijke film en zijn presentatie op Marokkaanse bodem aankijkt.

take down
the paywall
steun ons nu!