Kan burgerlijke armoede zorgen voor nieuw politiek landschap?
Politiek, Armoede, Miljonairstaks, Wegenwerken, Antipolitiek, IJslandse revolutie, Begroting, Idealisme -

Kan burgerlijke armoede zorgen voor nieuw politiek landschap?

vrijdag 11 mei 2012 04:05
Spread the love

Het werkloosheidsstelstel in België wordt volledig hervormd. Een maatregel die vele gezinnen en alleenstaanden dieper in de afgrond zal duwen en de crisis nog wat zal aanscherpen. Nochtans zijn er oplossingen die in een nieuwe wet kunnen worden gegoten en doorgevoerd worden. Misschien zelfs wel een nieuwe grondwet?

De armen zullen met deze nieuwe hervormingen weer kunnen ademen en op een volwaardige manier een nieuwe job kunnen zoeken. Want zeg nu zelf… Kunnen mensen zich concentreren op het zoeken naar een nieuwe baan wanneer ze  weer eens gestresseerd de eindjes aan elkaar moeten knopen? De onzekerheid is te zwaar en velen zinken weg in depressies en andere stress gerelateerde ziekten. Het wordt tijd voor een nieuwe aanpak met als voorbeeld onze Ijslandse medemensen. Of gaat onze Belgische politiek wakker worden voor de kracht van de burger en zich eindelijk in diens dienste stellen?

Onzekerheid voor werklozen

Dankzij de nieuwe maatregelen die de regering Di-Rupo binnenkort zal doorvoeren worden er tienduizenden armen bij gecreëerd. Dit zal niet alleen zorgen voor meer armoede in België maar zal ook de kosten omhoog jagen in de ziektezorg.
Mensen zullen meer depressies vertonen en andere ziekten die verbonden zijn aan stress. Hierdoor zullen mensen die nu werkloos zijn van de boot vallen om eventueel weer op de arbeidsmarkt terecht te kunnen komen. Resultaat is dat er op de lange termijn niemand beter van zal worden. Ook de staatskas niet.

“50.000 gezinshoofden verliezen 12,5% van hun uitkering, 50.000 alleenstaanden verliezen 17,5%, 25.000 samenwonenden verliezen 41,5% en vallen terug op 484 euro per maand.”De regering verlaagt de werkloosheidsuitkering voor alleenstaanden van 1.111 euro naar 916 euro. Nochtans ligt de armoedegrens op 973 euro.

Deze maatregelen zijn nefast voor een samenleving die nu al ziek is. Wanneer men een samenleving wil laten gedijen door mensen gelukkig te zien, waardoor ze meer werklust en energie hebben, dan is deze maatregel de meest falikante die genomen kan worden in een reeds danig zwaar gestresseerde maatschappij. Daarom is het tijd dat wij als burger onze stemmen gaan laten horen en de politici eens voor voldongen feiten gaan moeten stellen. Is dit mogelijk? Jazeker! We kennen ondertussen wel allemaal het verhaal van de Ijslanders. Zij namen zelf hun eigen lot in handen en creëerden een nieuwe maatschappij.

Waarom Ijsland niet meer in de mainstream media komt

Na 5 neoliberale jaren was het één van de rijkste landen van de wereld. Toch ging het land aan het begin van de financiële crisis in 2008 failliet nadat de banken buitenlandse investeerders probeerden te lokken door spaargeld met hoge rentes aan te bieden. (rentes van 4 en 5%) De investeringen namen toe en zo ook de schuld aan het buitenland.

2003: De schuld werd 200 maal zo groot als het Bruto Nationaal Product van IJsland.
2007: De schuld werd 900 procent zo groot als het BNP.
2008: De banken Landsbanki, Kapthing en Glitnir werden vervolgens genationaliseerd en de Ijslandse kroon verloor 85% van zijn waarde. Het land ging failliet dankzij de globale financiële crisis.

Het land leende vervolgens 4 600 000 dollar onder leiding van de toenmalige premier Geir Haarde. Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de Europese Unie boden aan de leningen over te nemen zodat IJsland de Hollandse en Engelse spaarders zou terugbetalen. Burgers kwamen in opstand en de regering moest aftreden.

Vervroegde verkiezingen in 2009 brachten een linkse regering aan de macht welke wilde toestemmen met het terugbetalen van de schuld welk een 15 jaar lange duur zou hebben voor de Ijslandse burgers en per hoofd 100 euro en meer bedroeg tegen een rente van 5,5%.

Nochtans was de schuld veroorzaakt door privé partijen aan andere privé personen en burgers wilden gerechtigheid.
Een wonder gebeurde en de nieuwe premier Olafur Ragnar Grimsson weigerde de wet te tekenen, dat de burgers van IJsland verantwoordelijk zou maken voor het terugbetalen van de schulden van private bankiers. Hij hield een referendum waarin 93% tegen stemde om de schuld terug te betalen waarop het IMF de lening bevroor.

De druk van de internationale gemeenschap en het IMF op IJsland haalde niet veel uit want de burgers waren daar wakker geworden en lieten zich niet doen. De dreigementen dat Ijsland het Cuba van het Noorden zou worden hadden geen effect en de ware schuldigen voor deze crisis werden aangepakt en berecht. Via Interpol werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de reeds gevluchte ex-president van Kaupthing, Sigurdur Einarsson en andere bankiers.
De burgers schreven een nieuwe grondwet die de macht van internationale financiers met virtuele geldstromen nooit meer mogelijk kan maken.

Vijfentwintig onafhankelijke burgers werden uitgekozen en de nieuwe grondwet werd geschreven op het internet. IJsland kan zich sinds 29 juli 2011 het eerste land ter wereld noemen dat een grondwet heeft samengesteld via crowdsourcing. Nu moet deze alleen nog aangenomen worden door het parlement.

In maart 2012 heeft IJsland 443 miljoen dollar vervroegd terugbetaald aan het IMF. Dit betreft 1/ 5 van de lening van 2,15 miljard euro. De vervaldag is pas in 2013.

Ook hebben de Ijslanders een nieuwe wet aangenomen die klokkenluiders en journalisten beschermd. In de praktijk houdt dit in dat iedere journalist, wereldwijd, materiaal op IJslandse servers kan plaatsen om te voorkomen dat het vanwege censuur in eigen land wordt vernietigd. Het Icelandic Modern Media Initiative is een wet die hoop geeft voor klokkenluiders.
Laat Ijsland een voorbeeld zijn voor onze regering en vooral ook een waarschuwing.

Miljonairstaks

Een Belgische miljonairstaks zou een fantastische oplossing zijn voor de begrotingsproblemen en schrijnende armoede dankzij de crisis.

De taks zou pas geheven worden op mensen en gezinnen met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro (1% taks). Vanaf 2 miljoen euro zou de taks 2% bedragen en zo per miljoen 1 percent erbij.
Volgens de berekeningen van de PVDA (Partij van de Arbeid) zou dit de volgende cijfers geven en slechts 2% van de grootste fortuinen van het land wat op een 88.000 gezinnen zou komen.

 • vanaf het 99ste centiel (een 44 000 gezinnen):
  vermogen per gezin: € 2.465.957
  belasting voor dit vermogen: € 9.659
  totaal: € 424.996.000
 • vanaf het 100ste centiel (een 44 000 gezinnen):
  vermogen per gezin: € 8.787.143
  belasting voor dit vermogen: € 188.616
  totaal: € 8.299.104.000
 • goed voor een totaal van € 8.724.100.000

Hiervoor zullen de mensen en kinderen die in deze rijke gezinnen leven geen boterham minder moeten eten noch van hun luxe moeten inleveren en wordt er jaarlijks 8,7 miljard aan de staatskas toegevoegd. 

Op deze manier kunnen pensioenen op de normale leeftijd en vroeger ingaan en hoeven mensen die werkloos zijn het niet met minder te doen. Zij kunnen nu zelf een vehoging van hun werkloosheiduitkeringen genieten waardoor stress drastisch verminderd en mensen creatiever worden, zichzelf weer op de arbeidsmarkten kunnen begeven en dit in verschillende sectoren. Mensen zouden zo ook de kans kunnen krijgen om langer te stempelen mits ze zich aan bepaalde voorwaarden zouden kunnen bijscholen om zo betere jobs te bekomen of jobs te kunnen uitoefenen die zij graag doen.

De miljonairstaks is niet iets waar we op moeten blijven wachten maar iets waar we onze politici, onze volksvertegenwoordigers, op moeten drukken dat zij deze eindelijk eens gaan doorvoeren.

Het enige probleem is weliswaar dat zelfs in de politiek velen in de schaal van de miljonairstaks zouden terecht komen. Dit omdat meerderen van hen aandelen hebben in grote topbedrijven. Daarom is het natuurlijk niet ver te zoeken waarom deze broodnodige belasting er in België nog niet is. Nochtans hebben onze Franse vrienden in Frankrijk reeds zo een taks en zijn er andere landen die deze met succes ook al doorvoeren. Het wordt dus dringend tijd dat Di-Rupo kleur gaat bekennen en aan zijn burgers gaat denken en zich niet laat meeslepen in de lobby van de rijken.

“Het wordt hoog tijd dat we eindelijk eens ophouden met steeds de slachtoffers van de crisis op te jagen”, besluit Peter Mertens. “Het zijn de echte verantwoordelijken voor de crisis die aangepakt moeten worden. En dat kan door een miljonairstaks in te voeren, door de banksector in overheidshanden te nemen, door effectieve maatregelen te nemen tegen speculanten.”

Onnodige wegenwerken

Je mag tegenwoordig nergens meer naartoe gaan met de wagen of je mag weer eens wat omleidingen volgen.
Dan rijdt je voorbij werken waar aan het begin van de werken een bord staat met de duur van de werken en de kostprijs ervan. Die bedragen zijn schandalig hoog en werken op de zenuwen als het werken betreft die niet verbeteren aan de veiligheid noch bijdragen aan een beter wegdek. Zeker als je denkt aan de nieuwe doorvoering na de verkiezingen de mensen hun werklossheiduitkeringen zal verminderen.

Een versleten wegdek vraagt zeer zeker om herstellingen maar als men kijkt naar de onnodige werken zoals voetgangerspassages die nooit gebruikt worden, op- en afritten maken op nationale wegen, goed werkende lichten vervangen door grote nieuwe rotondes, verbredingen van autosnelwegen terwijl de filles even groot blijven, …
Deze werken zijn een doorn in het oog van de burgers die lijden onder de zware crisis en dragen niet bij aan een betere samenleving. Wanneer een land in begrotingsproblemen of schulden zit is de prioriteit zeker niet het veranderen van de infrastructuur van wegen en zeker niet wanneer die wegen nog meer dan goed genoeg zijn voor de komende 2 à 5 jaar.

Momenteel telt de lijst van de wegenwerken in België 782 werven. Op de site staat bij de veelgestelde vragen volgende: “Elke Vlaamse stad en gemeente heeft een inlogcode ontvangen via een persoonlijk bezoek van onze Provinciale Coördinator. Medewerking blijft echter vrijwillig zodat er soms nog informatie kan ontbreken.” Dus kan het wel zijn dat deze lijst van 782 werken in uitvoering hier en daar wel een tiental werkzaamheden of meer niet op de lijst heeft staan. Maar laten we ervan uitgaan dat dit niet het geval is.

De 14 werven op onze Vlaamse snelwegen lopen al op tot 74 miljoen euro. Gewestwegen hebben per werf een slordige 3 à 8 miljoen euro aan kosten en er zijn momenteel een 21-tal grote wegenwerken aan de gang aan gewestwegen. Dat brengt het bedrag, in een ruwe schatting aan 4 miljoen euro per werf, op 84 miljoen euro voor de gewestwegen. Dan hebben we de kleinere werken nog niet bijgeteld. Werken in buurten waar mensen klagen dat ze niet nodig waren. Altijd hetzelfd liedje natuurlijk. Onnodig en alleen ten dienste van de nieuw aankomende verkiezingen.

Dan hebben we het nog niet gehad over de vaste werken aan de gewestwegen. Die omvatten o.a. maaien van bermen, veegwerken, aanbrengen wegmarkeingen, praatpalen, roodlichtcamera’s, winterwerken, asweeginstallaties op 39 parkings, bewakings- en detectieapparatuur (big brother), onderhoud allerhande lichten (borden, signalisatie, verkeerslichten, …)
De begroting voor deze vaste werken bedroeg in 2010 een slordige 162 995 204, 82 euro.

Ik zeg niet dat al de werken aan onze wegen onnodig of overdreven zijn maar het gros van de werken is dat wel en er zijn genoeg oplossing om die kosten globaal te drukken. Een voorbeeld van waar kosten gedrukt kunnen worden zou kunnen zijn dat waar wegsignalistatie constant overschilderd moet worden er in het beton vast gekleurde stenen zouden geplaatste kunnen worden die gelijk met het wegdek lopen. Zo zou de wegmarkering op autosnelwegen en andere wegen met permanent gekleurd beton een veel betere oplossing zijn dan de zeer slijtbare verfsoorten, welke eveneens nog eens een belasting zijn op het milieu tijdens de productie ervan.

Al het zout dat gestrooid wordt is ook al zo vaak bewezen dat het niet helpt (wegens gebrekkige communicatie met het KMI misschien?) en het verstoord enorm de bodem daar waar bossen en bermen langs wegen liggen. Ook wordt er dikwijls gestrooid zonder dat het effectief vriest en is het zout op tegen dat het werkelijk vriest.

En alsof de flitspalen zo bijdragen aan onze veiligheid? Een hardrijder leert zijn les zo niet en degenen die geld genoeg hebben voelen het niet. Enkel de brave burger die zich weer eens moet haasten van het werk naar school om z’n kinderen af te halen en daardoor een tiental km/u sneller rijdt wordt gestraft. En dit terwijl deze hardwerkende mensen al zoveel moeten afgeven aan belastingen die ook nog eens naar de staatskas gaan…. (of naar de gevulde zakken van belanghebbenden)

Idealisme in de politiek

Tot slot wil ik deze bedenking nog meegeven.

 • Zou het niet een betere en mooiere maatschappij zijn mochten de rijken hun steentje eindelijk bijdragen zonder zelf minder te hebben?
 • Is het niet eens eindelijk tijd dat er een referendum komt dat stelt dat politici niet boven de 2500 euro per maand mogen verdienen en geen premies en dergelijke mogen/kunnen krijgen noch belangen mogen hebben bij multinationals en andere topbedrijven? Dit zou zorgen voor zeer gemotiveerde en passionele politici die daar zitten met een ideaal en niet omgekocht worden noch overlopen.
 • Zou het niet eens tijd worden dat partijen geschrapt worden en dat de bevolking als eensgezinde massa een nieuw bewustzijn vormt?
 • Wordt het niet eens tijd dat wij net zoals onze Ijslandse vrienden de hele regering ontslaan en een nieuwe grondwet schrijven vanuit ons burgerschap?

Het wordt stilletjes aan tijd voor een nieuwe wind in de maatschappij. Eentje die denkt aan het milieu en zorgt dat burgers geen armoede meer kennen. Een maatschappij waar corruptie en fascisme niet meer bestaan en waar mensen weer tegen elkaar gaan praten. Waar big brother uitgeschakeld wordt en waar vrijheid geen illusie meer is.

We leven niet meer in de middeleeuwen maar toch lijkt het alsof we anno 2012 nog steeds geen stap verder zijn gekomen in het massabewustzijn. Of ben ik hier mis en is de massa einelijk wakker aan het worden voor de slavernij en daarmee gepaard gaande armoede. Indien ze dat is dan beloven het nog zeer spannende en mooie tijden te worden en is een nieuw paradigma aan het opstijgen. Dan kunnen we de geschiedenis eindelijk veranderen en laten tonen dat het mensenras het waard is om op deze planeet te leven.

Miljonairstaks: studie PVDA:
http://www.pvda.be/uploads/media/111017_studie_taxfortune.pdf
http://www.miljonairstaks.be/
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1059048/miljonairstaks-kan-elk-jaar-8-miljard-euro-opleveren.aspx

Bronnen cijfers werkloosheid:
http://www.pvda.be/nieuws/artikel/persbericht-hoe-de-regering-voor-tienduizenden-de-armoede-organiseert.html
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/120510_werkloosheidsuitkeringen_REAX

Info maatregelen Di-Rupo:
http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1061040/di-rupo-over-werkloosheidsuitkering-en-pensioenen.aspx

Bronnen Ijsland:
http://www.xead.nl/ijsland-beter-als-voorbeeld-voor-nederland-
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1416
http://tweakers.net/nieuws/68023/ijsland-neemt-progressieve-mediawet-immi-aan.html

Bronnen wegenwerken:
http://www.wegenwerken.be/ShowRoadworks/
http://www.wegenenverkeer.be/over-awv/jaarverslag.html
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1278906637275&pagename=Infolijn%2FView
http://www.wegenenverkeer.be/

 

 

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!