Werklozen in Spanje (foto: Iberosphere).
Nieuws, Europa, Spaanse revolutie -

VN waarschuwt Spanje voor sociale schade door besparingsplan

GENÈVE — Het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten heeft de Spaanse regering gewaarschuwd voor de gevolgen van haar zware besparingsplan. De bezuinigingen gaan in tegen de verplichtingen die Spanje is aangegaan ten aanzien van zijn bevolking.

donderdag 10 mei 2012 16:54
Spread the love

Het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten (CESCR), dat onder de hoge commissaris voor mensenrechten ressorteert, ziet toe op de toepassing van het VN-verdrag voor economische, sociale en culturele rechten. De besparingen van de centrumrechtse regering van Mariano Rajoy kunnen “een negatief en onevenredig groot effect hebben op het genot van die rechten”, zegt het CESCR.

Eindverslag op 18 mei

De voorzitter van het comité, de Mauritiaan Ariranga Govindasamy Pillay, gaf aan dat die bezorgdheid opgenomen wordt in het eindverslag van het lopende CESCR-onderzoek over Spanje, dat op 18 mei gepubliceerd wordt.
Het comité bestaat uit achttien onafhankelijke experts uit diverse regio’s.

“De maatregelen die tot dusver zijn genomen, ogen in het kader van de economische crisis onvoldoende voor het nakomen van de verplichtingen van het VN-verdrag voor economische, sociale en culturele rechten, vooral ten aanzien van de meest kwetsbare groepen”, zegt CESCR-rapporteur Jaime Marchán Romero (Ecuador).

Spanje heeft sinds 2004, onder de vorige, socialistische regering-Zapatero, maatregelen genomen die een impuls gaven aan de economische, sociale en culturele rechten van de Spanjaarden, zegt Marchán Romero. Veel maatregelen waren aanbevolen door het CESCR, dat in dat jaar Spanje had onderzocht.

Maar veel van die maatregelen “zijn teruggeschroefd of volledig afgeschaft”, zegt de rapporteur.

Werkloosheid

De comitéleden zijn onder meer niet opgezet met de forse vermindering van de Spaanse ontwikkelingshulp en met de explosieve groei van de werkloosheid tot 24 procent (55 procent bij de jongeren). Ook het minimumloon achten ze onvoldoende en door het snoeien in gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid komen bepaalde groepen, zoals migranten zonder papieren, in de kou te staan, zeggen ze.

Marchán Romero wijst erop dat Spanje geen nationaal plan heeft om het hoofd te bieden “aan de toenemende armoede-indicatoren die al 22 procent van de Spaanse huishoudens treffen.”

Volgens de Colombiaan Álvaro Tirado Mejía, een andere expert in het comité, is Spanje een van de landen in de Europese Unie met de grootste inkomensongelijkheid.

De Spaanse regering ontkent dat ze de zwaksten de crisis doet betalen en hun rechten wil terugschroeven. “We zijn ervan overtuigd dat die rechten belangrijk zijn voor de ontwikkeling en een positieve invloed hebben op lange termijn”, zegt minister van Werk en Sociale Zekerheid Rafael Barberá de la Torre. De besparingen zijn de enige manier om “in de nabije toekomst het herstel te kunnen inzetten”, zegt hij.

take down
the paywall
steun ons nu!