Verkiezingen Antwerpen – Clash tussen Rood! en PVDA

Verkiezingen Antwerpen – Clash tussen Rood! en PVDA

dinsdag 8 mei 2012 22:25
Spread the love

Antwerpen dreigt opgeslokt te worden door een extreemrechtse tsunami. De N-VA zou liefst 42,9 procent behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De ‘stadslijst’ van burgemeester P.Janssens staat op 25,4 procent. De PVDA strandt met 2,8 procent op een zucht van één zetel. Rood! roept op tot een links front. Een kartel PVDA-Rood! De PVDA weigert.

Het is al in de ‘chacosse’

‘De Wever verplettert Janssens in peiling’ blokletterde Het Laatste Nieuws vorig weekend. Volgens een opiniepeiling zou N-VA 26 van de 55 zetels binnenhalen. Het Vlaams Belang verliest meer dan de helft van zijn kiezers aan De Wever en verschrompeld tot 13,1 procent. Open VLD wordt ‘klein rechts’ met 5,5 procent. Links van het midden groeit Groen dat op ‘nieuwe Belgen’ mikt sterk, tot 10,3 procent.

Dat de ‘stadslijst’ van de burgemeester bezwaarlijk links, laat staan ‘socialistisch’ mag heten is wel duidelijk. Janssens deed er dan ook alles aan om zich te distantieren van de geslonken historische SP.A-basis en het label ‘rood’. Hij maakte de socialistische partij kapot. Het VB begon haar opgang in de in de steek gelaten voormalige ‘rode burchten’, de volkwijken.

Deze ‘marchand’ en specialist in ‘new speak’ die goed politiek bestuur verward met de koopmans praktijken van de vrije markt, staat met zijn asociale en de democratische rechten aantastende praktijk inhoudelijk op één lijn met De Wever. Niet alleen federaal, ook in Antwerpen groeit in het ABVV de afkeer van wat rest van de sp.a, dat bleek op de 1 Mei stoet.

Er is geen sprake van een ‘clash of the titans’ om het ‘Schoon Verdiep’ (stadhuis) tussen BDW en PJ. Het is zoals mijn buren zeggen, één pot nat. De coalitie die de volgende zes jaar zal besturen is al ‘in de chacosse’. Wanneer de reële verkiezings uitslag het niet te ingewikkeld maakt wordt er bestuurd op basis van een akkoord tussen de Vlaams-Nationalisten die België willen doen uiteen spatten en de lijst – een democratische partij of beweging is het niet – van Janssens.

Nieuwe progressieve coalitie…

Het zit er in dat het gemarginaliseerde VB van Filip De Winter naar het voorbeeld van de racistische Nederlander Wilders zo’n constructie zal ‘gedogen’. De kaarten lijken geschud achter de schermen. Of toch niet? Peilingen als deze van HLN geven samen met andere een duidelijke trend aan, maar zijn moment opnamen, niet zaligmakend.

Het linksliberale Groen zit in de lift en heeft tien zetels in haar bereik. De partij is geil op macht in het stadhuis en verklaarde bereid te zijn tot samenwerking met de huidige coalitiepartners, met daar in de N-VA schepen Ludo Van Campenhout die recent overliep van uit Open-VLD. De groenen kunnen wel scheidsrechter spelen bij het vormen van een eventuele minder rechtse meerderheid die bezwaarlijk ‘progressief’ kan heten.

Groen kopstuk Meyrem Almaci wil ‘een nieuwe progressieve coalitie’, op basis van de huidige dus. Ze zei begin januari : ‘Ik ben ongerust als ik de huidige burgemeester hoor verklaren dat hij verder wil doen met dezelfde ploeg, op dezelfde manier, want meer van hetzelfde is geen optie’. Duidelijker, Almaci wil een andere ‘ploeg’, andere poppetjes waarbij enkele van Groen. Lood om oud ijzer. Groen vormde een progressieve ecologische beweging om tot een ordinaire machtspartij die haar kaarten zet op deelname aan het beleid.

Radikaal linkse hype ?

Hoe zit het aan de werkelijke linkerzijde, Rood ! en de PVDA ? Radikaal links. De PVDA kent een verdiende doorbraak in de media die het ‘cordon sanitaire’ rond deze aan inpact winnende partij niet kon volhouden en breidt haar invloed uit in ondermeer syndikale middens. Voorzitter Peter Mertens is Antwerps lijsttrekker. De opiniepeiling van HLN is een opdoffer. Droomde men de voorbije weken van twee zetels, volgens HLN zit er met 2,8 procent zelfs niet één in. 

Is de droom van de PVDA een hype, die als een pudding in mekaar zakt, vermorzeld tussen de handig gelanceerde ‘clash der titanen’ ? Het lijkt er op dat de Antwerpenaar niet anders reageert dan toen ze in de zestiger en zeventiger jaren keer op keer één verkozene van de toenmalige Communistische Partij naar het stadhuis stuurde, met resultaten rond de 3 procent. Dat was een vaste waarde, met daarbij al eens een provincie raadslid.

Met haar voorspelde 2,8 procent, niet zo nodig de maximale realiteit van 14 oktober, haalt de PVDA wel meer Districtsraadsleden binnen, bovenop de huidige drie.

Rood ! wordt niet genoemd in de peiling van HLN. Zoals de zaken er voorstonden zou deze beweging rond Erik De Bruyn met een eigen lijst opkomen, nadat gesprekken met de PVDA en Groen mislukten. Een overzicht van die geschiedenis is te lezen in ‘Rood antwoordt rechts’ (1) en ‘Rood gaat voor Antwerpse linkse stadslijst’ (2).

Rood! voor linkse eenheid

Naar aanleiding van de alarmerende opinie peiling van Het Laatste Nieuws verspreidde de Antwerpse afdeling van Rood ! een persbericht waar in opgeroepen wordt tot linkse eenheid in de vorm van een verkiezings kartel PVDA-Rood ! Men ziet ingrijpende wijzigingen in de krachtsverhoudingen tussen de twee belangrijkste machtsblokken. Dat rond De Wever, dat rond Janssens. (‘Persmededeling Rood !’) (3)

Rood ! voorspelt dat Janssens de linkse kiezer opnieuw wil verleiden op de ‘lijst van het minste kwaad’ te stemmen. In 2006 tuinden daar tal van VB’s uit de culturele sector in, die zich verkochten aan ‘de Patrick’. Janssens zal voor de ‘bühne’ het schrikbeeld van een rechtse Vlaams-Nationalist als burgemeester van Antwerpen oproepen om naast de centrumkiezers ook de meer linkse te strikken. Ondertussen tast hij een mogelijke coalitie met dat ‘schrikbeeld’ af.

Rood ! zegt : ‘Ze staan voor hetzelfde beleid dat citymarketing plaatst boven boven het tegemoet komen aan de sociale noden in de stad. Met een verderzetting van dit bestuur zal de Antwerpse bevolking opdraaien voor de crisis die werd veroorzaakt door speculerende bankiers en op dubbele winstcijfers beluste grote bedrijven’.

De Wever gevaar voor de mensen

Zowel Janssens als De Wever zijn trouwens gewonnen voor een doorgezette afbraak van de burgerlijke vrijheden van de Antwerpenaren. Beiden staan achter misbruik van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om hun politiek niet welgevallige burgers de mond te snoeren. Beiden willen Big Brother uitbreiden, bespioneren de burgers. (‘De Wever zet giftig GIS in’) (4)

De eerdere pogingen tussen de PVDA en Rood ! om samen naar 14 oktober te gaan, mislukten. Rood ! neemt de draad tot linkse frontvorming weer op, nu Antwerpen een bruin ‘Beieren aan de Schelde’ dreigt te worden. Met een burgemeester die ‘de media als een gevaar voor de politiek’ ziet, maar desnoods in zijn bloot gat de Ten Miles zou lopen om de media te halen.

Die als aanhanger van de reactionaire Brit Theodore Dalrymple – die hulpverlening en sociale verworvenheden wil afschaffen, extreme nul tolerantie tegen de armen promoot – een gevaar is voor de samenleving, de mensen. Hand in hand met zijn ‘tegenstrever’ P.Janssens die in zijn pamflet ‘Voor wat hoort wat – Naar een nieuw sociaal contract’ zijn niet mis te begrijpen anti sociaal beleid, uit de doeken doet. De Wever verklaarde het wat jaloers zélf geschreven te kunnen hebben…

Laten we praten…

Tegenover de verwachte extreem rechtse tsunami van de N-VA en de conservatieve golf van Janssens ‘stadslijst’, is een links antwoord nodig. In éénheid, niet in een verzwakte slagorde. Rood! zegt: ‘De PVDA slaagt er niet in om in een peiling waarin Rood! niet werd opgenomen minstens de helft van de electorale achterban van Rood! naar zich toe te trekken. En is verre van zeker van een vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Voor Rood! wordt het een strijd om zich op de politieke kaart te plaatsen’.

Rood! bereikt veel misgenoegde socialisten die De Bruyn massaal als mogelijk sp.a-voorzitter zagen toen hij nog in de partij oppositie voerde. Kiezers die niet voor een PVDA an sich zullen stemmen. Wel voor een kartel waar in hun sociaal democratische visie verder leeft. Waarbij tal van vakbonds militanten en leden. Jongeren, maar zeker ook oudere stamboek socialisten die het ondanks de verloedering van hun partij, volhielden. Zonder kartel worden stemmen verkwanseld.

Rood! verklaart open te staan voor nieuwe gesprekken met de PVDA in de hoop dat die tot een kartel kunnen leiden. Men wil opnieuw praten. Citaat: ‘Een kartel PVDA-Rood!, waarbij beide partners op een geloofwaardige manier hun achterban betrekken, zou alvast een reëel perspectief geven aan aan een succesvolle linkse frontvorming’.

Komt het tot gesprekken tussen Rood! en de PVDA? ‘Rood! wil graag kartel vormen, maar de PVDA weigert’ wist Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet op haar regionale pagina’s (8/5/12). Is het weer zover? Duikt het aan de linkerzijde desastreuse sectarisme opnieuw op? ‘De mensen’ kijken toe en denken er het hunne van…

We praten niet …

De berichtgeving van HLN is wat ze is. We baseren ons voorlopig op dat bericht. Het is wachten op duidelijk nieuws van uit de hoofdkwartieren van de PVDA en Rood! Citaat uit de krant: ‘We zijn opnieuw gesprekken aan het voeren met de PVDA’, zegt Erik De Bruyn. En Peter Mertens van de PVDA reageert :’Jammer, maar het moment om mensen van Rood! op een PVDA-lijst te zetten is voorbij…’

Erik De Bruyn: ‘Mijn voorstel nu is dat we nu een kartel moeten maken met de PVDA. Ik ben tevreden met de plaats van lijstduwer op de districtsraads-, gemeenteraads- en provincieraads lijsten. Logisch, want de PVDA is een sterkere partij dan Rood!’ Hij meent dat links alle zeilen moet bijzetten en haar meningsverschillen even in de ijskast opbergen als antwoord op het vooruitzicht van een rechtse aardverschuiving in Antwerpen.

Peter Mertens meent dat het moment om met Rood! samen te werken voorbij is voor zijn partij. ‘Tot januari kon het voor ons nog, maar het is afgesprongen op de arrogantie van De Bruyn…’. Het Rood!-kopstuk zou volgens hem een afspraak met Dirk Van Duppen (Districtsraadslid in Deurne) en met voorzitter Peter Mertens hebben.

De PVDA-voorzitter: ‘Dat is niet ernstig. De Bruyn weet goed dat wij die afspraak hebben afgezegd. Hij speelt het nu via de pers. Dit is politiek onvolwassen’. De simpele linkse kiezer zal zich afvragen wie hier ‘onvolwassen’ reageert. En waarover het gaat. Om het ‘arrogante’ slecht karakter van De Bruyn? Om een slecht verteerd sectair verleden van de PVDA? Om niet te verzoenen inhoudelijke standpunten? De ‘stadspartij’ van Janssens en de N-VA van De Wever lachen in hun vuistje.

‘Straat-Raad-Straat!’

België is geen democratie, zit in de houdgreep van de economische macht, het groot kapitaal, dat in de salons beslist. Dat is ook de werkelijkheid in Antwerpen. De gemeenteraad en zeker de districtsraden dienen voor de show. Daarom zijn verkiezingen ook hier schijnvertoningen. Willen burgers echte veranderingen afdwingen, dan is ‘de straat’ het slagveld. Dat beseffen zij die ondemocratisch heersen.

Daarom wordt jacht gemaakt op aardappel activisten, op vreedzame deelnemers aan Occupy-Antwerp, op het stakingsrecht van de vakbonden en arbeiders. Daarom bestaat er klassen justitie en komt het geweld van rechts.

Toch kan een gemeenteraad een ‘bühne’ zijn, één van de podia van waar uit de mensen bereikt worden.’Straat – Raad – Straat!’. Linkse en progressieve Antwerpenaren hebben recht op dat podium. De ‘clash der radikaal linkse lilliputters’ die zich voor hun ogen afspeelt doet hen twijfelen of die wel hun politieke stem zijn.

Sterft gij oude vormen en…

Wereldwijd nemen anti-kapitalistische activisten met grassroots bewegingen het heft in handen. #Occupy-Walstreet, vredesactivisten, ecologische groepen, anti-racisten, mensen rechten bewegingen, nieuwe vakbond organisaties, intellectuelen en kunstenaars, de revolutionairen in het Midden-Oosten en elders bezitten een schat aan filosofische, ideologische, praktijk gerichte argumenten en ervaring.

Georganiseerd traditioneel radikaal links heeft er amper invloed. Ze is niet de broodnodige politieke uitdrukking van die basis. Ook in Antwerpen niet. Radikaal links mist hier de trein. Zeker wanneer het trieste anti-politieke vertoon rond het al dan niet samen naar 14 oktober optrekken, doorgaat.

Antwerpen is in gevaar. De bruine pest rukt op. Linkse democraten hebben geen behoefte aan de arrogante bekvechterij van klein links, dat moest het een verkiezingskartel vormen zeker kan zijn van 1 zetel en – wie weet – meer. ‘Sterft, gij oude vormen en gedachten..’. Dat geldt ook voor links.

1 – ‘Rood antwoordt rechts’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/04/24/rood-antwoordt-rechts

2 – ‘Rood voor linkse stadslijst’  www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2011/10/05/rood-gaat-voor-antwerpse-linkse-stadslijst

3 – ‘Persmededeling’ www.roodantwerpen.wordpress.com/2012/05/07/resultaten-peiling-hln-wijzen-op-belang-linkse-eenheid/#more-345

4 – ‘De Wever zet giftig GIS in’  www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2012/04/16/de-wever-zet-giftig-gis-in-tegen-antwerpen-noord

take down
the paywall
steun ons nu!