Opinie, Nieuws, Milieu, België, Klimaatverandering, Friends of the Earth, Shell, Oliebedrijven, Watmet, Teerzanden, Energiebehoeften, EU-richtlijn brandstoffen - Tina Rumenovic

Jonge activisten voeren globale actie tegen teerzanden

GENT - Jonge activisten van Friends of the Earth verzamelden maandag aan een Shell-tankstation in Gent met de boodschap: “Shell maakt de wet niet”. Oliebedrijven als Total, BP, Shell en Exxon stoppen veel geld in de exploitatie van teerzanden en bijna niets in duurzame energie.

maandag 7 mei 2012 18:15
Spread the love

De olie-industrie gaat steeds meer en meer tot het uiterste om aan brandstoffen te geraken, als gevolg van de verslaving aan fossiele brandstoffen. Er moet steeds dieper geboord worden om aan steeds moeilijker te bereiken olie- en gasbronnen te geraken.

De exploitatie van de Canadese teerzanden is één van de meest vervuilende en extreme energieprojecten die oliebedrijven tegenwoordig ondernemen. Burgers beginnen hun ogen te openen voor de enorme bedreigingen die deze extreme energieprojecten kunnen betekenen voor hun omgeving en hun gezondheid.

De teerzanden van de provincie Alberta in Canada is het grootste energieproject ter wereld en de extractie van de olie uit het zand is een ongelooflijk schadelijk proces, zowel voor de natuurlijke omgeving als voor de mensen die er leven. Op dit ogenblik veroorzaakt het proces een aanzienlijke watervervuiling, daarbij lekt er 11 miljoen liter giftig afval weg per dag.

Daarnaast hebben omwonenden 30 procent meer kans op kanker. Belangrijk om te weten: teerzanden hebben zo’n hoge koolstofintensiteit dat alle pogingen om de globale temperatuurstijging onder de 2 graden Celcius te houden om de meest ernstige klimaatverandering te voorkomen, onvermijdelijk tekort schieten zolang de extractie doorgaat.

Hoewel er op dit moment zeer weinig van deze ‘teerzanden’ Europa binnenkomen, blijft het uitkijken. Zeker nu dat de Europese Unie moet beslissen of ze meer ‘teerzanden’ wenst toe te laten in Europa.

EU-lidstaten hielden onlangs een stemming over de richtlijn betreffende brandstofkwaliteit, waarbij teerzanden gekwalificeerd zouden worden als meer milieuvervuilend dan de conventionele brandstoffen. Als deze richtlijn zou zijn goedgekeurd, zou ze de teerzanden uit Europa hebben kunnen verbannen. Maar de stemming resulteerde in een patstelling. De beslissing is nu uitgesteld tot 2013, aangezien de Europese Commissie een effectenbeoordeling zal uitvoeren over het voorstel.

Wij ondernemen actie om duidelijk te maken dat op wetenschappelijke feiten gebaseerde wetgeving een dringende noodzaak is in de zaak van de vervuilende teerzanden. Wij toonden met onze actie in Gent aan dat we de EU willen zien werken aan een eerlijkere en groenere toekomst die tegemoet komt aan de noden van de mensen en de planeet, en niet aan de hebzucht van de industrie.

Tina Rumenovic

Tina Rumenovic is medewerkster van Friends of the Earth.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!