GTB geschokt door plannen V-TAX in Gent

GTB geschokt door plannen V-TAX in Gent

maandag 7 mei 2012 21:11
Spread the love

Vanaf 17 mei schrapt De Lijn zwaar in het aanbod aan bussen en trams in Gent én Vlaanderen. Verschillende bus- en tramlijnen dalen in frequentie. Voor de schoolgaande jeugd is dit een groot probleem. Ook werkenden die gebruik maken van het openbaar vervoer zullen de bus laten voor wat het is en verplicht zijn de wagen te nemen. Voor de passagiers van de 20 treinen die in één van de Gentse stations na 23u toekomen zullen er geen bussen of trams meer zijn.

Het openbaar vervoer vervult nochtans een cruciale sociale rol in het leven van vele groepen in de samenleving. Voor jongeren en ouderen, mensen met een beperking, minder bedeelden of die gezinnen of alleenstaanden die proberen door het leven te gaan zonder eerste of tweede auto is openbaar vervoer een noodzaak. Degelijk, frequent en betaalbaar openbaar vervoer is ook de enige oplossing voor de verkeersknoop waar we ons in België, meer dan ons lief is, in bevinden.

Volgens Isabelle Colbrandt, woordvoerster van De Lijn, komt er een alternatief voor het wegvallen van het nachtnet in Gent. Eén van de pistes die bewandeld wordt is een samenwerking met de grootste Gentse taxidienst V-Tax, die welwillend in het open gat gesprongen is. De recente tendensen in Antwerpen, waarbij er lijnen worden gered in een mist van effectieve privatisering (Moortgat doet ons openbaar vervoer de duvel aan), zijn voor ons absoluut geen oplossing. Ook het voorstel van TreinTramBus en Groen (verhoging van de ticketprijzen), zorgt voor een financiële spagaat in de samenleving. Voor ons is de bus een dienst voor iedereen, zowel om redenen van sociale samenhang, ecologische vooruitgang als voor de leefbaarheid van een stad.

Uitbreiding in plaats van inkrimpen

GTB  blijft pleiten voor de onmiddellijke en onverwijlde uitbreiding van het volledige aanbod van De Lijn. Het gebruik hiervan moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Dit behoud van aanbod kan eenvoudig bekostigd worden door gericht te besparen. Dat elke minister mee in de huidige besparingslogica moet stappen vinden wij absurd. Jong én oud worden zichtbaar en voelbaar getroffen door deze besparing. De voorbije weken hebben wij met honderden gewone Gentenaars gesproken, onze eisen worden door 99% van de reizigers gedragen. Bovendien is deze visie op openbaar vervoer tot nu toe grotendeels afwezig in de media.

Wat de andere pistes dan wel mogen zijn, daar worden we alvast niet wijzer van. Zowel het stadsbestuur, als De Lijn, volharden in haar strategie van weinig woorden, nog minder daden. Gentenaars Tegen Besparingen verzet zich dan ook tegen de commercialisering van een overheidsdienst, van een alternatief nachtnet, die naam onwaardig.

Minister Crevits is nu aan zet

Bovendien heeft GTB de indruk dat het stadsbestuur een oplossing zoekt voor het nachtnet en ondertussen een even grote kaalkap in het dagaanbod onder de mat probeert te vegen. Ook op de drukste daglijnen wordt de frequentie drastisch verlaagt, een reden temeer om op 10 mei de druk op de Vlaamse regering op te voeren. Als deze besparingsmaatregel niet uit rationele overweging en een sociaal inzicht wordt rechtgezet, laat het dan met een stem-bus in het verschiet worden opgelost.

De ontbrekende 50 miljoen moeten worden aangelengd én zolang dit niet is gebeurd, moet de datum van 17 mei worden opgeschoven tot er een oplossing is. Een minister van mobiliteit moet ervoor zorgen dat het aanbod meegroeit met haar bevolking, dat ze een waardig alternatief is in het streven naar autoluwe steden, en deel van de oplossing wordt in het prangende ecologische vraagstuk.

Glaasje op? Neem de auto.

De afschaffing van het nachtvervoer in het weekend is een grote schande. De argumentatie luidt dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt en de kostprijs dus te hoog is. Wat mag veilig openbaar vervoer, en dus het verminderen van het aantal verkeerslachtoffers, voor de uitgaande jeugd kosten? De organisatie van het nachtvervoer is zeker voor verbetering vatbaar. Hoe lager de kwantiteit en de kwaliteit van het aanbod, hoe minder gebruikers er zijn. Als vandaag het aanbod wordt afgebouwd zal met in de lagere aantallen gebruikers nieuwe argumenten vinden om het aanbod nog verder af te bouwen.

Besparen? Er is toch geld genoeg.

60 miljoen euro moet De Lijn besparen van de Vlaamse regering. Besparingen waarvan men beweert dat ze noodzakelijk zijn. Dit is het gevolg van weloverwogen politieke keuzes. Keuzes om gemeenschapsgeld ter beschikking te stellen van de banken en een liberale politiek van cadeaus aan grote bedrijven. De gemeenschapskas werd geplunderd en daarvoor moeten wij nu opdraaien. Sorry, hiermee kunnen wij niet akkoord gaan en verzetten ons tegen een logica die ons geen andere keuze zou laten. Integendeel een uitbreiding van het aanbod is volgens ons een essentiële taak van een overheid. Zo kan het openbaar vervoer als een efficiënter en goedkoper alternatief op de auto worden gezien.

Meent het stadsbestuur haar verzet?

Het Gentse stadsbestuur betreurt de besparingen. Nochtans stemden de Gentse sp.a’ers Frey Van den Bossche, Fatma Pehlivan en Jan Rogiers in het Vlaamse Parlement voor. Van CD&V, N-VA, VLD en Vlaamse Belang mochten de besparingen nog verder gaan. Een echte rebelse stad zou alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze besparingen te vermijden, desnoods zelf het geld op tafel leggen om het aanbod te handhaven. Waar wacht het stadsbestuur op?

Een beetje druk kan nooit kwaad, veel druk kan de situatie doen kantelen

Het ongenoegen over deze en andere besparingen is groot. Maar het krijgt geen tot weinig kans om van zich te laten spreken. De beste manier om dit ongenoegen tot uitdrukking te brengen is samen op straat komen. Een betoging kan een krachtig signaal zijn. Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen kan druk van de publieke opinie de situatie misschien doen kantelen. De stem en de kracht van het volk kan winnen.

Op 10 mei betoogt Gent voor het behoud van het openbaar vervoer. Afspraak om 19u aan de Groentenmarkt.

Eisen:

Stop de besparingen op ons openbaar vervoer
Voor het behoud en de verbetering van het bestaande aanbod
Voor een sociale politiek die deze investeringen mogelijk maakt


Deze campagne is een initiatief van ‘Gentenaars Tegen Besparingen’, een recent opgericht collectief dat als doel heeft alle Gentenaars die zich willen verzetten tegen de besparingslogica te organiseren. We verzetten ons tegen elke vorm van besparingen die de factuur voor de huidige crisis afwentelt op de diensten, leef-en werkomstandigheden van de gewone bevolking. We nemen initiatieven tot sensibilisatie en organiseren waar nodig strijdbare en rebelse acties en campagnes.

www.facebook.com/gentenaarstegenbesparingen
www.gentenaarstegenbesparingen.be
#gentlijnt
 

take down
the paywall
steun ons nu!