BIV-taks bij verkoopprijs auto vermelden
Opinie, Nieuws, Milieu, België - Mathias Bienstmans

BIV-taks bij verkoopprijs auto vermelden

Sinds 1 mei heeft het Vlaams Gewest definitief haar eigen berekeningswijze voor de belasting op inverkeersstelling, de zogehete BIV. Vlaanderen berekent die belasting voortaan op basis van milieukenmerken, waarbij de impact op het klimaat en de luchtkwaliteit het zwaarst doorwegen.

vrijdag 4 mei 2012 13:12
Spread the love

“De vernieuwde BIV zendt twee signalen uit voor wie een wagen wil kopen,” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. “Signaal één: kies voor een zuinige wagen met een lage CO2-uitstoot. Signaal twee: kies bij een doorsnee wagen minder dan nu voor een diesel”.

Toch is voor Bond Beter Leefmilieu daarmee de kous niet af. De Vlaamse overheid zou er best alles aan doen opdat de consument precies en volledig wordt geïnformeerd over de fiscale gevolgen van de aankoop van een wagen.

Door de complexiteit van de berekeningsformule is het belangrijk dat de consument duidelijke informatie krijgt over de verschuldigde BIV van verschillende wagens. Het verschil tussen twee wagens uit eenzelfde wagenklasse kan gemakkelijk oplopen tot enkele honderden euro’s. Die informatie zou via affichering bij verkoop moeten worden aangebracht.

Het uitgangsprincipe van de vernieuwde BIV is simpel: hoe lager de CO2-uitstoot, des te minder BIV is verschuldigd. Maar voor een nieuwe Euro 5 dieselwagen met dezelfde CO2-uitstoot als een nieuwe Euro 5 benzinewagen zal ongeveer 300 euro méér BIV verschuldigd zijn. De hoge uitstoot van stikstofoxiden maakt dieselwagens immers veel schadelijker voor de lokale luchtkwaliteit.

Met de vernieuwde BIV hoopt Vlaanderen de verdieseling tegen te gaan en het wagenpark te vergroenen. Op de tweedehandsmarkt is de sturing wel minder uitgesproken: er geldt een overgangsmaatregel van twee jaar en per jaar ouderdom een leeftijdskorting van 10%.

Andere bijzonderheden: wagens op LPG en CNG zijn minder BIV verschuldigd en Vlaanderen stimuleert de aankoop van elektrische voertuigen, plug-in hybride wagens en voertuigen aangedreven op waterstof, door geen BIV op deze wagens te heffen.

Voor Bond Beter Leefmilieu is deze BIV een eerste stap in de vergroening van de voertuigfiscaliteit, die verder ook een vergroening van de verkeersbelasting en een slimme kilometerheffing moet omvatten. De nood voor die vergroening is hoog: de CO2-uitstoot van voertuigen moet dringend naar beneden willen we onze klimaatdoelstellingen halen. Bovendien zorgen de vele dieselwagens op de Vlaamse wegen ervoor dat we de Europese gezondheidsnormen voor fijn stof en stikstofoxiden stelselmatig overschrijden.

Wil de vernieuwde BIV écht sturen, dan zal er ook duidelijke informatie nodig zijn voor de consument. “Door de grote verschillen in de verschuldigde BIV van wagens in dezelfde wagenklasse is het belang van duidelijke informatie alleen maar toegenomen. Anders komt de consument voor verrassingen te staan op het ogenblik dat de factuur in de bus valt. Best afficheren verkopers de BIV en laten websites voor tweedehandswagens de verschuldigde BIV meer in het oog springen. De Vlaamse overheid heeft hierin ook een sturende rol te spelen, zodat de juiste informatie de consument ook effectief bereikt,” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

Zo kan de overheid in overleg met de sector ervoor zorgen dat het bedrag van de BIV bij autoverkopers of op websites voor occasiewagens wordt vermeld. Ook moet de berekeningsmodule voor de BIV op de website van de Vlaamse overheid gemakkelijker bereikbaar worden.

take down
the paywall
steun ons nu!