“Nachtwinkels die louter poen scheppen door alcohol aan jongeren te verkopen, dulden we niet”, zegt schepen Van Hoof van Leuven

“Nachtwinkels die louter poen scheppen door alcohol aan jongeren te verkopen, dulden we niet”, zegt schepen Van Hoof van Leuven

donderdag 3 mei 2012 11:09
Spread the love

Schepen van Middenstand Els Van Hoof (CD&V) is in haar interview met Passe-Partout editie van 25/04 2012 vrij hard van stapel gelopen tegen de eigenaars van nachtwinkels.

Een kleine kruidenier verwarren/vergelijken met Carlos Brito de baas van Inbev toont geen respect tegenover hardwerkende buitenlandse eigenaars van de nachtwinkels die met een bescheiden succes proberen op een mensenwaardige manier hun familie te onderhouden.

Klaarblijkelijk wil ze niets weten van de “echte poenscheppers”

1. “Poenscheppers”
 

Volgens het Belgisch Staatsblad 2011, http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/08/12_1.pdf was Els van Hoof  in 2010 schepen en senator en had ze nog een bezoldigde baan bij het  Instituut voor Gelijkheid van Kansen voor mannen en vrouwen,
De burgemeester van Leuven verdient rond 116.000 euro bruto per jaar en een schepen ongeveer 75% van dit bedrag, dus rond 87.000 euro per jaar.
Een senator verdient rond 126. 000 per jaar.
De burgemeester had zelf nog 8 bezoldigde mandaten bij 3 bedrijven, Iverlek, Eandis en Intermixt.

* Grote Poenscheppers

Toch is Jean-Luc Dehaene, een partijgenoot van de schepen van Middenstand, een grote “poenschepper”  bij bier-alcohol bedrijf Inbev. Volgens De Standaard van 30 april 2012 was voor Dehaene de “jackpotday”, indien hij die dag zijn aandelenopties zou verkopen, zou hij 2.868.270 euro verdienen maar in totaal heeft hij in aandelenopties op de huidige koers een bedrag van 4.372.566 euro. Bovendien verdiende hij vorig jaar 257.500 euro aan bestuursmandaten en 134.000 euro bij het Europese Parlement.
Hij is ook bestuurder bij Dexia een bedrijf dat al miljarden uit de staatskas geplunderd heeft en zelfs België kan meesleuren in een grote schuldcrisis.

Carlos Brito, de grootste poenschepper, de baas van het “Leuvense” Inbev  heeft  in 2011 aandelenopties ter waarde van 133 miljoen euro gekregen en een jaarloon van 2,49 miljoen euro loon verdiend. In 2009 had hij nog een jaarloon van 7,22 miljoen euro. 
Grote poenscheppers “door alcohol aan jongeren te verkopen” worden op handen gedragen en zelfs toegejuicht door het stadsbestuur.

Michael Parenti schrijft in het boek “Hoe de rijken de wereld regeren”: “Een machthebber is maar zo sterk als de leugens die hij verkocht krijgt”

2. een nieuw wapen om de buurtoverlast in de perken

“Vanaf 1 juni komt er na het verbod op alcoholverkoop tijdens zomeravonden en allerhande taksen, een nieuw wapen om de buurtoverlast in de perken”

Leuven is altijd al een stad van alcohol-Inbev en overlast door feestvierders geweest en hier vind je ook “de langste toog van de wereld” de Oude Markt.
De meeste overlast gebeurt na 2 uur s’ morgens als de nachtwinkels al gesloten zijn.

Door de laatste berichtgeving in de kranten weet iedereen intussen dat de meeste en ergste overlast zich voordoet op de Oude Markt.
De “buurtoverlast” bevindt zich ook in en rond de fakbars en ook bij de nachtelijke kotfeesten van de studenten. 
Iedereen gelijk voor de wet: dezelfde regelgeving ook voor de cafés rond de Oude Markt en de fakbars in de Tiensestraat en elders.

3. Er zijn ‘te veel’ nachtwinkels

“Teveel” is een argument dat machthebbers die zeer veel bezitten gebruiken om de zwakken  uit te buiten. België is schatrijk geworden door de ongebreidelde uitbuitingsvrijheid van de vrije markt.
Nu wil men het vrije ondernemerschap van zwakke buitenlanders inperken. Elke regelgeving die het vrij ondernemen hindert, is een duidelijke en ernstige schending van de regels van het handelsrecht van de vrije markt.
De politiekers hebben ook “teveel” mandaten, soms 3 politieke functies in verschillende parlementen en daarbij hebben ze nog tientallen mandaten in bedrijven. Ze verdienen duizelingwekkende bedragen. En toch hebben ze nog steeds geen reglement ingevoerd dat deze “wildgroei” van mandaten drastisch inperkt.
Er moet perk en paal gesteld worden aan de  “wildgroei” van mandaten door de ziekelijke hebzucht van sommige politiekers.

Maximum 2 bezoldigde mandaten voor politiekers, inbegrepen politieke en bedrijfsmandaten!

Het minimumloon van de arbeiders moet ook gelinkt worden aan het loon van de parlementariërs. Die geven zich op elk moment opslag. Zo zouden bij elke opslag ook de arbeiders een graantje meepikken.

“Pak van de armen, ze hebben nog “teveel” en geef nog meer aan de rijken.” is de leuze van de machthebbers.

4. Uitdoofbeleid

“Twee nachtwinkels op minder dan 200 meter van elkaar kan ook niet meer. Daarvoor geldt nu een uitdoofbeleid”.
Het “uitdoofbeleid”, een eufemisme om door machtsmisbruik winkels te sluiten, broodroof te plegen van zwakke buitenlanders en zo hun levens af te breken.
Iedereen gelijk voor de wet: twee cafés op minder dan 200 meter van elkaar kan ook niet meer

5. screenen op moraliteit en solvabiliteit

“een uitbatings- en vestigingsvergunning die om de 3 jaar wordt hernieuwd, moet nieuwe uitbaters screenen op moraliteit en solvabiliteit”.
Is deze test alleen geldig voor de eigenaars van de nachtwinkels of voor iedereen?
Of ook voor alle uitbaters van nieuwe winkels en cafés?

http://www.vacature.com/blog/senator-kost-126000-euro-aan-loon
http://www.vacature.com/blog/hoeveel-verdient-jean-luc-dehaene-0
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_consumptie/AB_InBev_topman_ziet_loon_verder_dalen.9167387-3075.art

http://trends.knack.be/economie/nieuws/bedrijven/ab-inbev-topman-carlos-brito-verdient-bonus-van-133-miljoen-euro/article-4000061982856.htm

Van Hoof Els
Senaat Rechtstreeks verkozen senator Bezoldigd 7/05/10
Leuven (Stad) Schepen Bezoldigd
HELICS Bestuurder Niet bezoldigd
HELICS Voorzitter van het directiecomité Niet bezoldigd
Vrouw en Maatschappij Voorzitter Niet bezoldigd
Centrummanagement vzw Voorzitter Niet bezoldigd
Bestuurder Bezoldigd 14/06/10
Sportpromotie Leuven vzw Voorzitter Niet bezoldigd

Tobback Louis
Leuven (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Iverlek Lid van het directiecomité Bezoldigd
Iverlek Ondervoorzitter van de raad van
bestuur
Bezoldigd
Brabanthal Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Intermixt Lid federaal bureau Bezoldigd
Intermixt Lid raad van voorzitters Bezoldigd
Intermixt Lid Vlaams Bureau Bezoldigd
SP.a Lokale afdeling Lid partijbestuur Niet bezoldigd
Eandis Bestuurder Bezoldigd
Eandis Lid uitvoerend comité Bezoldigd
Eandis Lid Auditcomité Bezoldigd

Bestuursmandaten leveren Jean-Luc Dehaene 257.500 euro op + 134.000 euro (Europees Parlement) = 391.500 euro

Europarlementslid en voormalig premier Jean-Luc Dehaene heeft het voorbije jaar als bestuurder in bedrijven 257.500 euro verdiend. Dehaene zetelt in de raad van bestuur van vijf beursgenoteerde bedrijven. Als voorzitter van Dexia kreeg Dehaene 88.000 euro. Gemiddeld ontvang een voorzitter van een Bel20-bedrijf 180.000 euro. Daarnaast ontving de gewezen eerste minister ook vergoedingen voor mandaten bij biergroep AB InBev (79.000 euro), de materiaaltechnologiegroep Umicore (40.000 euro), koekjesfabrikant Lotus (22.500 euro) en biotechbedrijf Thrombogenics (28.000 euro). De bestuursmandaten leveren Dehaene meer op dan zijn politiek mandaat. Als lid van het Europees Parlement kreeg hij het voorbije jaar een totale vergoeding van 134.000 euro. Met vijf bestuursmandaten zit Dehaene aan de Belgische limiet voor deugdelijk bestuur. (MH)

Het bilan
Bron Loon (euro bruto per jaar)
Dexia 88.000
Umicore 40.000
Lotus Bakeries 22.500
AB InBev 79.000
Thrombogenics 28.000
Europees Parlement * 95.484  + 38.000 onkostenvergoeding
Totaal 352.984 +38.000
* Dit bedrag betreft alleen het loon, exclusief maandelijkse onkostenvergoedingen, jaarlijkse reisvergoedingen, dagelijkse aanwezigheidsvergoedingen, transportvergoedingen, etc.

take down
the paywall
steun ons nu!