Werklozen in Spanje (foto: Iberosphere).
Verslag, Nieuws, Wereld, IAO -

‘Werkloosheid in de wereld stijgt nog tot 2016 tenzij ommezwaai van het beleid’

De Internationale Arbeidsorganisatie waarin zowel regeringen als werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, is bijzonder kritisch voor de aanpak van de economische crisis. “De enge focus op besparingen verdiept de crisis op de arbeidsmarkt en kan zelfs tot een nieuwe recessie leiden”, klinkt het in het World of work 2012-rapport.

maandag 30 april 2012 09:36
Spread the love

Hoewel er hier en daar signalen zijn dat de economie terug aantrekt, is de globale situatie op de arbeidsmarkt alarmerend en zijn er geen tekenen van herstel. Er zijn nog altijd 50 miljoen minder jobs dan voor de crisis uitbrak. De IAO waarschuwt zelfs voor een nieuwe fase in de jobcrisis.

Dat komt, zo zegt de IAO, doordat regeringen hun prioriteiten verschoven hebben van jobcreatie naar een combinatie van budgettaire strengheid en harde arbeidsmarkthervormingen. Die maatregelen hebben vernietigende gevolgen voor de arbeidsmarkt. Bovendien dringen ze ook de begrotingstekorten niet terug.

“Die enge focus verdiept de crisis op de arbeidsmarkt en kan zelfs tot een nieuwe recessie leiden”, zegt Raymond Torres, directeur van het Instituut voor internationale arbeidsstudies van de IAO en auteur van het rapport.

Opvallend is dat de IAO geen hoge pet opheeft van de arbeidsmarkthervormingen die in de nasleep van de crisis in verschillende landen werden doorgevoerd. De arbeidsmarkt wordt geflexibiliseerd, maar dat zorgt niet noodzakelijk voor meer jobs. Het tastte wel de werkzekerheid aan en vergrootte de ongelijkheid, aldus de IAO.

Bovendien wordt zo de onderhandelingspositie van de werknemers verzwakt wat tot een neerwaartse spiraal van de lonen kan leiden. Dat laatste vertraagt dan weer het herstel.

In de meeste landen groeide het aantal precaire jobs. Onvrijwillig deeltijds werk nam toe in twee derde van de economisch sterke landen. Het kan nochtans anders, zo stelt de IAO. Brazilië, Uruguay en Indonesië tonen dat je met het juiste arbeidsmarktbeleid de werkloosheid kan doen dalen en tegelijk het aantal informele jobs kan terugdringen.

Het sociale klimaat verslechterde tijdens het voorbije jaar. In 11 van de 24 landen van de Europese Unie was er vorig meer risico op sociale onrust dan in 2010, aldus de Social Unrest Index in het rapport.

Het rapport bevat ook veel cijfermateriaal. Zo lezen we dat de armoede en de ongelijkheid toenam in de helft van de rijke landen. Investeringen liggen meer dan 3 procent onder het historisch gemiddelde. Vooral kleine bedrijven worden hard getroffen.

In de hele wereld zijn er 202 miljoen werklozen. De IAO verwacht dat die groep werklozen nog zal groeien tot 210 miljoen in 2016.

De IAO verwacht pas een ommekeer in 2016 tenzij er een dramatische wending komt in het huidige beleid.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!