Matata Ponyo
Verslag, Nieuws, Wereld, Afrika, Congo -

Regering-Matata wil Congo met strak beleid moderniseren

Dag op dag 5 maanden na de verkiezingen van 28 november heeft Congo een nieuwe regering onder leiding van Augustin Matata Ponyo Mapon. Hij is op 18 april tot formateur aangesteld. Op de verkiezingen - pas de tweede in Congo's geschiedenis - volgde een bits politiek gevecht omdat de oppositie de uitslag verwierp. De nieuwe regering wil Congo moderniseren. Het is één van de armste landen in Afrika.

zondag 29 april 2012 23:04
Spread the love


doc

De regering-Matata telt behalve de premier 36 leden, waaronder zes vrouwen. Matata Ponyo was minister van Financiën in de ontslagnemende regering. Hij heeft Financiën strak geleid en zo onder meer Congo’s groei aangezwengeld.

Uit de samenstelling van de nieuwe regering valt af te leiden dat de eerste minister die lijn doortrekt. Hij blijft zelf bevoegd voor Financiën, met naast zich een vice-minister. De eerste vice-premier, Daniël Mukoko, wordt bevoegd voor Begroting. Mukoko heeft een sterke reputatie als economist. Hij heeft onder meer voor het ontwikkelingsbureau UNDP van de Verenigde Naties gewerkt.

In de regering komt aan aantal oude bekenden terug : Raymond Tshibanda (Buitenlandse Zaken), Lambert Mende (o.m. Media), Martin Kabuelulu (Mijnen), Modeste Bahati (Arbeid) en de uitgever van de krant Le Soft, Kin Kiey Mulumba (o.m. Informatie- en Communicatietechnologie).

De vorige minister van het Plan, Olivier Kamitatu, is tot volksvertegenwoordiger verkozen. Hij wordt opgevolgd door Celestin Vunabandi. Deze politicus uit Rutshuru in Noord-Kivu krijgt er een nieuwe bevoegdheid bij. Hij moet opvolgen hoe het nieuwe moderniseringsplan voor Congo wordt uitgevoerd.

Dit plan is Révolution de la Modernité genoemd. Het is op 21 december 2011 bekendgemaakt door Joseph Kabila tijdens zijn investituur als president. Joseph Kabila volgt zichzelf op president. Met het nieuwe beleidsplan wil hij Congo’s economie omschakelen. In plaats van een economie die afgestemd is op export (voornamelijk van de natuurlijke rijkdommen van het land) streeft de president naar een economie die zelf in functie van de behoeften van het land produceert. De regering-Matata neemt deze oriëntatie over. Tegelijk wordt het beleidsplan uit de vorige legislatuur – les Cinq Chantiers, gericht op het ontwikkelen van de basisinfrastructuur (elektriciteit, water enz.) voortgezet.

Tot slot valt op dat veel relatief onbekenden zonder uitgesproken politiek verleden een ministerpost krijgen. Zo staat bij voorbeeld Bruno Kapanji in voor de portefeuille Elektriciteit. Kapanji heeft onder meer in de Centraal-Afrikaanse Powerpool gewerkt, een landengroep die sleutelt aan de reusachtige behoefte aan stroom voor de regio. Hij is één van de technici van een jongere generatie die in de nieuwe bewindsploeg aan de slag gaan.

Journalist Raf Custers is momenteel in Kinshasa.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!