Suikerbonen voor een gezondheidsorganisatie in Bangladesh
Verslag, Nieuws, Gezondheidszorg, Wereldsolidariteit, Bangladesh, Gonoshasthaya Kendra (GK), Through My Eyes -

Suikerbonen uit Bangladesh

Woensdag 25 april deelde Wereldsolidariteit suikerbonen uit tijdens consultaties van Kind en Preventie waar kinderen gemeten en gewogen worden. Met de actie 'Through My Eyes' wil de ngo met een andere bril naar het Zuiden kijken en de positieve kanten van een ontwikkelingsland helpen ontdekken. Zoals de vele gezondheidswerkers die zich elke dag inzetten om levens te redden.

vrijdag 27 april 2012 15:54
Spread the love

Wereldwijd hebben 2,5 miljard mensen geen toegang tot basisgezondheidszorg en sterven elke dag 30.000 kinderen aan ziektes die makkelijk te voorkomen zijn zoals diarree, mazelen en malaria. Een bijzonder groot en niet verwaarloosbaar aantal, maar toch besloot Wereldsolidariteit om het samen met Okra, de Christelijke Mutualiteit en Kazou eens een andere blik te werpen op die verschrikkelijke realiteit. Ze vestigen deze keer de aandacht op positieve ontwikkelingen die sommige landen op vlak van gezondheidszorg maken.

Jaklien Broekx, medewerkster van Wereldsolidariteit: “Heel vaak bereiken enkel negatieve berichten de media, terwijl er in deze landen ook heel wat goede zaken gebeuren. Wij willen dat mensen met een andere bril naar het Zuiden kijken. Dat ze zien dat er ook kinderen zijn die het wel overleven omdat er mensen zijn die zich elke dag inzetten.”

Gezondheidszorg in Bangladesh

Als voorbeeld voor deze actie haalt de ngo Bangladesh aan. Met 160 miljoen inwoners kennen we dit land als het dichtbevolktste land ter wereld, als een land dat jaarlijks heel wat overstromingen te verwerken krijgt en waar ongeveer de helft van de inwoners moet overleven met amper 1,25 euro per dag. Per 10.000 inwoners zijn er maar 3 dokters beschikbaar en toch beweegt ook hier heel wat op vlak van gezondheidszorg.

Gonoshasthaya Kendra (GK), een gezondheidsorganisatie in Bangladesh, heeft ondertussen 2.200 gezondheidswerkers die zich dagelijks inzetten om levens te redden. De vrouwen, waarover de organisatie zich ontfermt heeft, krijgen een opleiding en de kans om met een fiets te leren rijden. Revolutionair, want Bangladesh is een conservatief ingesteld land waar het vaak nog ondenkbaar is dat vrouwen op een fiets klimmen.

Omdat de vrouwen zich beter kunnen verplaatsen, hebben ze toegang tot de moeilijk bereikbare dorpen en kunnen ze mensen helpen die anders geen toegang krijgen tot basisgezondheidszorg.

In de streken waar GK actief is, sterven jaarlijks 60 procent minder baby’s en vrouwen in het kraambed. Voor de ouderen worden er activiteiten georganiseerd zodat ze hun oude dag niet alleen moeten doorbrengen.

Maar één van haar grootste verwezelijkingen is de oprichting van drie fabrieken, waar ze zelf haar generische geneesmiddelen kan produceren. Zo kan ze dus ook goedkopere geneesmiddelen aanbieden aan de bevolking.

Pijlers voor een betere gezondheidszorg

Met deze actie wil Wereldsolidariteit zich niet alleen richten op Bangladesh. Ook andere landen waaronder India en Burundi staan in de kijker. “Onze actie steunt op 3 pijlers. Ten eerste willen we dat de Belgische overheid haar ontwikkelingsbudget voor gezondheidszorg verhoogt tot 15 procent. In 2009 besteedde België 9 procent van haar ontwikkelingsbudget aan gezondheidszorg, dat moet dus hoger. Ten tweede moet België er in haar dialoog met de partnerlanden op aandringen de ziekenfondsen te betrekken in de uitbouw van een nationale gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is. En ten derde is het zeer belangrijk dat levensnoodzakelijke geneesmiddelen wereldwijd toegankelijk en betaalbaar worden”, zegt Broekx.

Wereldsolidariteit stapte met deze voorstellen alvast naar de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Paul Magnette (PS), en zal later een petitie indienen bij de minister.

Enkele harde feiten

Elk jaar sterven 1,5 miljoen kinderen aan diarree en komen 100 miljoen mensen in armoede terecht door medische kosten. Mexico kan per 10.000 inwoners rekenen op amper 17 ziekenhuisbedden. In Burundi zijn dit er 7, in Mali 6 en in Bangladesh zijn het er amper 4. Jaarlijks sterven 520.000 vrouwen door complicaties of slechte omstandigheden bij de bevalling, 95 procent van deze vrouwen leeft in ontwikkelingslanden. In 2008 stierven 8,8 miljoen kinderen aan ziekten die perfect te behandelen zijn.

Vooral de kloof tussen arm en rijk, die in het Zuiden veel groter is, speelt de bevolking parten. Een kloof die dodelijk is.

take down
the paywall
steun ons nu!