Nieuws, Samenleving, België, Jo Vandeurzen, Armoede in België, Cera, Vlaams Netwerk Armoedebestrijding, Brandpunt 23, Vervoersafhankelijkheid, Outreach -

Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië

LEUVEN - In 2010 onderzocht Cera plattelandsarmoede in Vlaanderen. In 2011 deed ze dit onderzoek over in Wallonië en in 2012 zette ze deze resultaten naast elkaar in een nieuwe Horizontenpublicatie 'Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië'.

vrijdag 27 april 2012 13:05
Spread the love

Daarin komen volgende vragen aan bod: “Wat zijn de knelpunten waarmee mensen in armoede op het platteland vandaag af te rekenen hebben?” “Wie zijn deze kwetsbare groepen op het platteland?”  “En vooral: welke oplossingen kunnen een hefboom vormen in het bestrijden van armoede in de rurale context?”

Op 26 april 2012 werd deze publicatie op een tweetalige studiedag in Leuven voorgesteld. In twee werkgroepen werd er gewerkt over mobiliteit, toegankelijkheid en outreach (naar mensen toe gaan, participatie, hulpverlening, zelfhulp). Er werd aandacht besteed aan zowel oudere als jongere plattelandsbewoners die met armoede geconfronteerd worden.

Brandpunt 23 verzorgde de fotografie voor deze publicatie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!