De toekomst van Antwerpen in vijf delen
Antwerpen, Samenleving, Lokaal, Inspraak, Antwerpen, Antwerpen aan 't woord -

De toekomst van Antwerpen in vijf delen

Op dinsdag 24 april werd in Antwerpen de aftrap gegeven van een vijfdelige lezingenreeks. Gespreid over vijf avonden worden verschillende thema's in de kijker gezet. Zo moet de Antwerpenaar een beter zicht krijgen op wat reilt en zeilt in 't stad.

vrijdag 27 april 2012 12:12
Spread the love

Antwerpen aan ‘t woord organiseert de lezingen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in het vooruitzicht, leek het hen opportuun de Antwerpenaar een duidelijk beeld te schetsen van hoe de stad ervoor staat en wat de toekomst brengt. Organisator Koen Wynants: “We willen de Antwerpenaar in de eerste plaats informeren. Op termijn is het ook de bedoeling meer ruimte voor discussie en eigen inbreng te creëren. De lezingen moeten een beeld schetsen van de Antwerpse realiteit.”

Stomend stadsleven

Onder de titel Stad onder stoom werden dinsdag de belangrijkste uitdagingen voor de stad onder de loep genomen. Eén van de meest prangende kwesties blijkt de zogenaamde re-urbanisatie van het afgelopen decennium. Sinds 2000 zijn de cijfers van migratie en natuurlijke aangroei gestegen. Daardoor is het bevolkingsaantal van de stad sterk gegroeid, de druk gestegen en komt de stad wel degelijk onder stoom te staan.

Bevolking

Directeur van de stedelijke dienst Samen Leven Tom Meeuws stelde de huidige situatie van de stad voor aan de hand van drie grote thema’s: bevolking, ongelijkheid en leefbaarheid.
Momenteel zijn er zo’n 506.000 Antwerpenaren maar dat cijfer groeit aan. In tegenstelling tot wat velen denken, is de vergrijzing in Antwerpen niet de meest urgente kwestie. Integendeel, in 2011 is de balans tussen het aantal jongeren en ouderen gekanteld. In 2011 waren er op elke 100 ouderen 102 jongeren. Volgens Meeuws is het dan ook van groot belang dat Antwerpen stappen onderneemt om die vergroening op te vangen.
Naast de vergroening is ook de zogenaamde verzilvering een pijnpunt. Het aantal ouderen boven 80 jaar is betrekkelijk hoog en het ontbreekt de stad aan voorzieningen om die verzilvering op te vangen. Bijkomend hebben deze ouderen hun stad de laatste veertig jaar sterk zien veranderen.

Diversiteit

Eén van de grootste veranderingen is de sterke groei van het aantal verschillende nationaliteiten. Naast New York en Amsterdam is Antwerpen de stad met de meeste verschillende nationaliteiten. “Antwerpen is geen diverse stad meer, het is een superdiverse stad. En die superdiversiteit vergt een gespecialiseerde aanpak”, zegt Meeuws.
Wie denkt dat het percentage allochtonen op zijn hoogtepunt zit, heeft het mis. In de leeftijdscategorie 0 tot 9 jaar is bijna twee derde van de kinderen van allochtone origine. Binnen een aantal jaar zal meer dan de helft van de Antwerpse volwassen bevolking van allochtone afkomst zijn.
En dat zullen niet voornamelijk Marokkanen en Turken zijn. Die twee landen staan zelfs niet meer in de top 10 van de sterkst toegenomen nationaliteiten: koplopers zijn Bulgarije, Irak en Sri Lanka.

Kansarmoede

Het aantal kinderen dat in een kansarme gezinssituatie geboren wordt, ligt in Antwerpen het hoogst van heel Vlaanderen. Iets meer dan een vijfde van de Antwerpse borelingen is kansarm, tegenover ‘slechts’ 8,1procent als Vlaams gemiddelde.
Qua huisvesting duiken in Antwerpen een aantal opvallende cijfers op. In tegenstelling tot het Vlaamse gemiddelde van 20 procent bestaat de Antwerpse huisvesting voor bijna de helft uit appartementen. Sociale woningen beslaan een tiende van het volledige woonareaal. Opvallend is de ongelijke spreiding van sociale huisvesting, die resulteert in concentratiebuurten.

Fatsoenlijk stadsgedrag

Wanneer het op leefbaarheid aankomt, is het volgens Meeuws belangrijk het ‘kleine ontmoeten’ nieuw leven in te blazen. Mits een aantal kleine en relatief simpele handelingen, kunnen Antwerpenaren zelf de sociale cohesie opkrikken. Fatsoenlijke stadsgedragingen zoals elkaar groeten, een babbeltje slaan in de buurtwinkel of je buren leren kennen, kunnen de stad leefbaarder maken.

Antwerpen aan ‘t woord hoopt met de vijfdelige lezingenreeks een breed publiek aan te trekken. De volgende vier lezingen gaan over onderwijs, werk, stadsontwikkeling, zorgverlening en samenwerking tussen bestuur en inwoners. Antwerpenaren moeten zo antwoorden krijgen op de vragen die ze omtrent deze thema’s hebben, zodat ze op 14 oktober een bewuste keuze kunnen maken.

Volgende data staan gepland:
9 mei – Stad om te leren en te werken
24 mei – Stad in ontwikkeling
5 juni – Stad om in te leven
19 juni – Stad om samen te maken.
Alle lezingen gaan door in Auditorium De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen. Van 20.00 uur tot 22.00 uur, toegang gratis.

© 2012 – StampMedia – Leen Baeten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!