Racisme, Stampmedia, Religie, Moslims, Amnesty International, Hoofdoekenverbod -

Amnesty International stelt discriminatie moslims aan de kaak

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI) publiceerde op dinsdag 24 april een rapport over discriminatie van moslims in Europa. Ook de Belgische situatie werd onder de loep genomen. Vooral het hoofddoekenverbod valt bij de organisatie niet in goede aarde.

woensdag 25 april 2012 11:07
Spread the love

AI onderzocht ook de mate waarin het algemeen hoofddoekenverbod in het Vlaamse gemeenschapsonderwijs (GO) discriminerend is. Op 11 september 2009 voerde het Vlaamse GO immers een algemeen verbod in op religieuze, politieke en filosofische symbolen. Ook het dragen van een hoofddoek werd daardoor aan banden gelegd. Het verbod ontketende een omvangrijk maatschappelijk debat.

Discriminatie

Het verbod op het uiterlijk kenbaar maken van religie, politiek of filosofie is van toepassing op alle leerkrachten, leerlingen en pedagogische medewerkers in het GO. Volgens het AI-rapport werkt het hoofddoekenverbod wel degelijk discriminerend. ‘Deze verboden discrimineren moslimleerlingen in het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing’, lezen we in het rapport.

Volgens Amnesty moet het recht van leerlingen om religieuze symbolen te dragen voorop staan. Dat recht kan beperkt worden mits daar een geoorloofde reden voor is, zoals gezondheid, veiligheid en bescherming van fundamentele vrijheden. Bovenal moet elke zaak afzonderlijk beoordeeld worden. Veralgemenen zoals bij het GO gebeurt, is onaanvaardbaar.

Gelijkwaardigheid

Toch kreeg het GO in 2009 zelf het advies van de Raad van State om een algemeen verbod door te voeren in plaats van elke school een eigen code te laten opstellen. “We hebben de regels voor elke school gelijkgetrokken net om discriminatie te vermijden. Zo werd de gelijkheid tussen leerlingen weer een stuk vergroot”, zegt Raymonda Verdyck, algemeen bestuurder van het GO. “Toen we het algemeen hoofddoekenverbod invoerden, had dat niets te maken met discriminatie. Door symbolen weg te halen, welke dat ook mogen zijn, wilden we het onderwijs terug op het voorplan halen.”

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden via de website van Amnesty International.

© 2012 – StampMedia – Leen Baeten

take down
the paywall
steun ons nu!