“Wereldbank helpt investeerders bij landroof in het Zuiden”
Verslag, Nieuws, Wereld -

“Wereldbank helpt investeerders bij landroof in het Zuiden”

WASHINGTON -- Volgens Friends of the Earth werden in de voorbije jaren miljoenen hectare landbouwgrond ingepalmd voor bedrijven, meestal in arme landen die snakken naar buitenlandse investeerders. Programma's van de Wereldbank zouden aan de basis liggen van deze massale landroof.

dinsdag 24 april 2012 17:13
Spread the love

Het gaat om een oppervlakte tussen 80 en 227 miljoen hectare en vaak landbouwgrond, becijfert Friends of the Earth in een nieuw rapport. De waakhond baseert zijn bevindingen naar eigen zeggen op de situatie in zestig landen. “Sommige van deze landen kunnen amper hun eigen bevolking voeden, maar hebben genoeg vruchtbare grond om buitenlandse investeerders aan te trekken.”

Friends of the Earth noemt de Wereldbank direct en indirect verantwoordelijk voor deze trend. De timing is niet toevallig. Deze week vindt in Washington de jaarlijkse Wereldbankconferentie over Land en Armoede plaats.

“Decennialang heeft het beleid van de Wereldbank de basis gelegd voor wat er vandaag gebeurt”, verklaart Giulia Franchi van de Italiaanse Campagne voor de Hervorming van de Wereldbank.

Onteigening

Vooral de Principes voor een verantwoordelijke landbouwinvestering die rechten, inkomens en middelen respecteert (kortweg RAI) van januari 2010 leiden tot grote frustratie bij de activisten.

“Het is een instrument om multinationals te helpen om wereldwijd land te verwerven. Het lijkt de kant van lokale gemeenschappen te kiezen, maar de onteigening van land kunnen we op geen enkele manier als verantwoordelijk beschouwen”, aldus Franchi.

De Wereldbank zelf verdedigt RAI. “In de voorbije jaren was er een scherpe toename in investeringen voor het gebruik van landbouwgrond, water, graasland en bossen in de ontwikkelingslanden en groeilanden. Sommige landen kregen informele verzoeken voor meer dan de helft van hun landbouwgrond, terwijl andere landen actief zoeken naar grote investeringen.”

“En dus is RAI bedoeld om de voordelen beter te spreiden en een evenwicht te zoeken tussen opportuniteiten en risico’s in grote investeringsprogramma’s.”

Transparantie

Die aanpak faalde volgens sommigen van bij de start. “RAI wekt de illusie dat met een aantal standaarden grootschalige landaankopen gedaan kunnen worden, zonder desastreuze gevolgen”, zegt Kirtana Chandrasekaran van Friends of the Earth.

“RAI zou landaankopen transparant maken. Ook al verloopt de transfer van een groot stuk grond transparant, dan nog zullen investeerders kleine boeren en lokale gemeenschapen beroven van cruciale, levensonderhoudende grondstoffen voor de komende generaties.”

Als alternatief voor RAI verwijst Chandrasekaran naar de Voluntary Guidelines on the Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests. Deze richtlijnen zijn het resultaat van drie jaar onderhandelen tussen 96 regeringen en ngo’s, onder de auspiciën van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, en zullen in mei formeel worden goedgekeurd.

“Het belangrijkste hierbij is dat de kwestie van landroof valt onder de bestaande verplichtingen van staten onder het internationale recht, waarbij expliciet wordt verwezen naar de Universele Verklaring van de Mensenrechten”, meent Chandrasekara.

Sprekers

Maar de Wereldbank lijkt niet geneigd om zijn standpunt over de kwestie te wijzigen. “Ik zie de Wereldbank absoluut geen aanstalten maken om een degelijk antwoord te bieden op de kritiek dat zijn beleid landroof tot gevolg heeft”, reageert Joan Baxter, onderzoeker bij de milieudenktank Oakland Institute.

Baxter neemt er het programma van de Wereldbankconferentie over Land en Armoede bij. “Hoe kan de Bank hefboomfondsbeheerder Susan Payne en landrovers zoals Addax Bioenergy uitnodigen om hier te komen spreken?”

“Waarom vragen ze niet aan enkele plattelandsvrouwen om te getuigen over hoe het verlies van hun land aan rijke investeerders hen heeft beroofd van hun inkomen?”

– – – – – – – –
Auteur: Carey L. Biron

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!