IPSOC neemt armoede onder de loep

IPSOC neemt armoede onder de loep

maandag 23 april 2012 11:09
Spread the love

KORTRIJK – De eerstejaarsstudenten van het sociaal departement IPSOC van de KATHO Kortrijk namen in de laatste week van maart het thema armoede onder de loep. Dit deed men in het kader van de ISAT-week, wat staat voor interdisciplinaire studie van actuele thema’s. Een week lang bekeek men de problematiek vanuit diverse invalshoeken, begeleidt door deskundigen uit het toekomstig werkveld van de sociaal-agogisch werker.

Na een veelbelovende start van dit project op maandag 26 maart, hadden de inrichters ook voor de volgende dagen een boeiend en gevarieerd programma samengesteld. Op dinsdag discussieerden de studenten van het sociaal departement IPSOC in het ervaringscafé, was er een lezing door Francine Mestrum en werden verschillende workshops in elkaar gestoken. Afronden deed men met de armoedewandeling doorheen Kortrijk, waarbij men stilstond bij diensten en acties die georganiseerd worden voor kansarmen. Wij selecteerden enkele onderdelen, woonden deze bij en bevroegen enkele betrokken actoren.

Ervaringscafé

De tweede dag van de ISAT-week trapte men af met het ervaringscafé, een interactief platform waar studenten met elkaar in discussie gingen. De eerstejaarsstudenten kregen diverse stellingen voorgeschoteld, waarna ze hun mening uitten via een elektronisch stembakje. Een moderator verduidelijkte de (actuele) stellingen en leidde alles in goede banen. Na de stemming bracht de moderator voor- en tegenstanders van een bepaalde stelling samen, waarna de discussie kon beginnen. Hoewel de stellingen over complexe materie gingen, deden de studenten hun best om hun visie te onderbouwen met argumenten, in een poging de anderen te overhalen.

Internationaal perspectief

Na het ervaringscafé stond een lezing van Francine Mestrum op de agenda. Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen. Ze voert onderzoek naar globalisering, armoede, ontwikkeling en internationale organisaties. In een goed gevulde aula bekeek Francine Mestrum samen met de studenten armoede vanuit internationaal perspectief. De doctor in de sociale wetenschappen bracht haar boodschap op een boeiende manier en met kennis van zaken over op de studenten, wat duidelijk in de smaak viel.

Workshops

Na de middag konden de eerstejaarsstudenten van het sociaal departement kiezen uit verschillende workshops, waarbij hun betrokkenheid centraal stond. Er waren onder meer workshop over armoede en werkgelegenheid (door Jobcentrum West-Vlaanderen), de rol van de hedendaagse jeugd in de maatschappij (door Dirk Van Grembergen) en reïntegratie na detentie (door de Rode Antraciet). Wij volgen de workshop van Barbara Verdonck, docente filosofie en ethiek. Centraal in deze workshop stond het boek ‘Over het pauperisme’ van de fransman Alexis de Tocqueville. In dit boek beschreef hij zijn visie op het ontstaan van armoede en waagde zich aan een voorspelling voor de toekomst, die tot op de dag van vandaag blijkt te kloppen. Docente Barbara Verdonck doorliep enkele passages van het boek en schetste een historisch kader. De tien studenten die deze workshop volgden, luisterden aandacht naar de gedachtegang van Alexis de Tocqueville.

Kort-RIJK?

De dag werd afgesloten met een wandeling doorheen de stad Kortrijk. Ook hier stond het thema armoede centraal. De wandeling droeg de naam Kort-RIJK Kort-ARM. Men passeerde langs enkele diensten en acties die zich inzetten voor kansarmen. De deelnemers maakten kennis met de minder gekende kant van Kortrijk.

Impressies

We bevroegen enkele studenten en konden stellen dat hun meningen over de ISAT-week verdeeld zijn. Zo gaf een eerstejaarsstudent van de opleiding Maatschappelijke Veiligheid aan dat het interessant is om eens stil te staan bij het thema armoede en de link te leggen naar de opleiding. Iemand anders vond het thema dan weer te cliché en een week te lang om hier rond te werken. De meningen zijn verdeeld, maar wat ons opviel is dat iedere student op zijn of haar manier geboeid was door de activiteiten. De eerstejaarsstudenten stonden open om over dit complexe thema bij te leren.

Wie het volledige programma van de ISAT-week wil raadplegen, kan terecht op volgende website: http://www.katho.be/apps.aspx?smid=3631. Je vindt hier eveneens een korte beschrijving van de verschillende programmaonderdelen die aan bod kwamen. FM

Kortrijk, 28/3/2012
 

take down
the paywall
steun ons nu!