Samenleving, Antwerpen, Lokaal, Stampmedia, Tentoonstelling, Antwerpen, Vlamingen, Atlas Antwerpen, Emigratie -

De Vlaming als emigrant in Atlas Antwerpen

ANTWERPEN - Tot 30 september loopt in het Atlasgebouw in Antwerpen de tentoonstelling Vlamigrant. Via uitgebreide panelen met tekst en beeld worden bezoekers langs de geschiedenis van emigrerende Vlamingen geloodst. Met een fotocomputer en een wereldkaart kunnen bezoekers hun eigen emigratieavonturen delen.

maandag 23 april 2012 15:50
Spread the love

Atlas, het stedelijk centrum voor diversiteit en inburgering, vormt een passend kader voor de tentoonstelling. De expo gaat op zoek naar de emigratieroots van de Vlaming.

De oorspronkelijke tentoonstelling werd gemaakt door Paul Van Hoorick van Linx+, onderdeel van het Vlaams ABVV. Atlas herwerkte die tentoonstelling op maat van het publiek. Dat publiek moet zo divers mogelijk zijn. Ook voor deelnemers van inburgeringscursussen moet de expo een meerwaarde bieden.

De eerste grote emigratiegolf vond plaats in 1585, toen de Spaanse hertog Alexander Farnese Antwerpen veroverde. De val van Antwerpen betekende een finale scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Van de honderdduizend inwoners die Antwerpen voor de val telde, verlieten naar schatting zo’n 60.000 inwoners de stad.

Les godverdommes sont là

In de voorbije eeuwen emigreerde men voornamelijk om economisch en religieuze motieven. Ook nu zijn dat de meest voorkomende redenen. Economisch en religieuze vluchtelingen zijn van alle tijden.

Toen in de negentiende eeuw de hongersnood zwaar toesloeg, ontvluchtten veel Vlamingen onze regio. Overleven was hier te moeilijk geworden. Le mal flamand was een gangbare term om de uitputtingsslag tegen honger en ontbering, eigen aan het Vlaanderen van die tijd, te benoemen. Veel armen en werklozen trokken naar Wallonië en het buitenland als seizoenarbeider.

De Amerikaanse droom

Meer dan 150.000 landgenoten ontvluchtten België tussen 1890 en 1930. De meesten onder hen trokken naar Canada en de Verenigde Staten in de hoop daar een betere toekomst te vinden. In Canada werden Vlamingen gelokt met gratis percelen landbouwgrond.

Ook vandaag nog wonen veel Belgische immigranten in de Verenigde Staten, vooral in de buurt van de gewezen autostad Detroit, Michigan. Tweewekelijks komt daar nog de Gazette van Detroit uit, een Vlaams georiënteerde krant die een brug wil slaan tussen België en de VS voor Vlamingen in de States.

Vlamingen in den vreemde

Of het nu gaat om een verre nonkel pater in Congo, een dochter op buitenlandse stage in Suriname of grootouders aan de Spaanse costa; iedereen komt op een bepaalde manier in aanraking met emigratie.

Op dit moment wonen er zo’n 300.000 Vlamingen in het buitenland, zowel permanent als voor beperkte periode.
Hoewel dé migrant niet bestaat, slaagt Atlas er wel in een gevarieerd overzicht te bieden van Vlaamse migratie door de eeuwen.

De tentoonstelling Vlamigrant loopt tot en met 30 september 2012. Er staan nog verschillende randactiviteiten gepland. De agenda is te raadplegen via de website van Atlas: www.atlas-antwerpen.be.

© 2012 – StampMedia

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!