Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, België, Cuba, Verenigde Staten, Cuban Five, Free the five -

Meer dan 50 VS-congresleden ontvangen delegatie Cuban Five-activisten

Voor het eerst besloot een groep internationale actievoerders om de zaak van de Cuban Five binnen te brengen in de prestigieuze kantoren van Amerikaanse congresleden en senatoren op Capitol Hill. En het werd een behoorlijk succes!

vrijdag 20 april 2012 21:44
Spread the love

De Cuban Five, vijf Cubaanse agenten die in Miami in anti-castristische terreurorganisaties geïnfiltreerd waren, sleept al bijna 14 jaar aan. Ze kregen zware gevangenisstraffen op basis van een politiek proces. Vier van hen verblijven nog steeds in hoge veiligheidsgevangenissen in de VS.  Eén zat zijn onterechte straf reeds uit, maar wordt verplicht nog drie jaar onder toezicht in Miami te verblijven. Sinds hun arrestatie kregen de vijf amper bezoekrecht.  Aan de echtgenotes van twee van hen wordt een inreisvisum in de VS geweigerd. De vijf zijn op dit moment zowat uitgeprocedeerd. Enkel president Obama kan op basis van zijn grondwettelijke macht ingrijpen en hen in vrijheid laten stellen.

Wereldwijd steunen actievoerders en Free the Five-comités hun zaak. Amnesty International  en de VN  spraken zich uit voor een snelle invrijheidsstelling. Politici, juristen, Nobelprijswinnaars, grote namen uit de cultuurwereld zoals Oliver Stone, Pete Seeger, Graham Nash en Jackson Browne steunen de vraag naar gerechtigheid voor de Cuban Five.

In België, waar actie gevoerd word voor vijf sinds 2001, bestaat een brede steun voor de zaak. De Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Franstalige en Duitstalige balies ondersteunden de vraag voor herziening van het proces door de Supreme Court in 2009.  Drie opeenvolgende ministers van buitenlandse zaken, De Gucht, Leterme en Vanackere, spraken zich herhaaldelijk uit voor een snelle oplossing van de zaak. 

De commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Belgische senaat stemde in juli 2011 een resolutie die de Belgische regering vraagt om de zaak te berde te brengen bij de VS-overheid en aan te dringen op een snelle oplossing. De acteurs Chris Lomme, Joke Devynck, Dirk Tuypens, Daan Hugaerts en filmmaker Jonas Geirnaert namen het peterschap op voor de Vijf en realiseerden verschillende mediagenieke acties.  De zaak van de Vijf haalt regelmatig de media.

Een gelijkaardige steun bestaat in verschillende Europese landen. Maar in de VS zelf kent bijna niemand de Cuban Five.  De zaak wordt er netjes buiten de corporate media gehouden. Diezelfde media waren in 2001, gedurende het proces, wél zeer actief in Miami om er de publieke opinie te bewerken tegen de vijf Cubanen. Vandaag blijkt dat dat gebeurde via betaling van een aantal journalisten en redacties door de VS-overheid.

Het wordt dan ook hoog tijd om op een grotere schaal actie te ondernemen in de VS zelf. Daarom nam het Internationaal Comité voor de Vrijheid van de Vijf het initiatief om van 17 tot 21 april vijf dagen voor de Cuban Five te organiseren in Washington DC. 

Gedurende die vijf dagen worden een hele reeks activiteiten georganiseerd om de zaak bekend te maken. Zo zijn er verschillende conferenties en filmvoorstellingen. Er wordt geflyerd in de straten en aan de universiteiten.  Maar de belangrijkste activiteit is ongetwijfeld het lobbywerk op Capitol Hill.

Gedurende drie dagen werden meer dan 50 kantoren bezocht van congresleden, zowel in de House of Representatives als in de Senaat.  Dat werk werd tot in de details voorbereid. Het is de eerste keer dat op dat niveau gelobbyd word voor de Cuban Five.  Een vijfentwintigtal activisten, vanuit de VS zelf, maar ook uit Canada, Italië, Duitsland en België namen eraan deel. Ze vormden een bonte mengeling aan mensen.  De oudste is Gigi. Ze is een energieke 87-jarige uit Massachusetts. Actievoeren houdt me op de been, grapt ze. De jongste is de 24-jarige Payvant, studente verpleegkunde uit Vancouver. Haar moeder vluchtte weg uit Iran, tijdens de oorlog met Irak.  Ze was direct betrokken geweest bij het clandestien verzet tegen de shah en moest om veiligheidsredenen haar land ontvluchten. Velen kwamen nog nooit in de buurt van een volksvertegenwoordiger of senator  Ze voelen zich doorgaans beter in hun vel op een actie op straat dan in de gangen van verre overheidsinstellingen… 
Het initiatief was niet evident.  Alles wat met de ‘Cuba-kwestie’ verbonden is, wordt in de VS gemeden als een hete aardappel. Je geraakt ook niet zomaar binnen op het kantoor van een congreslid.  Je moet een aanvraag doen om een afspraak te krijgen.

Brief van Belgische parlementairen

Bijna overal werden we te woord gestaan door stafleden van de betrokkenen en niet door de politici zelf.  Altijd waren ze vriendelijk, soms terughoudend, maar we kregen regelmatig ook enthousiaste steun.  Ik had een brief bij vanwege de Belgische kamerleden Dirk Van der Maelen, Bruno Tuybens, Eva Brems, David Geerts en Karin Temmerman en de senatoren Marleen Temmerman en Fouzia Talhaoui en een tweede brief van Europarlementslid Bart Staes. Die drongen er bij hun VS-collega’s op aan om stappen te ondernemen voor de Cuban Five bij president Obama. Ze maakten telkens opnieuw indruk. Hoe kwam het dat een zaak die in de VS amper bekend is zoveel steun geniet wereldwijd?

Enkele opmerkingen die me bijgebleven zijn, zijn de volgende:

 • “In een verkiezingsjaar zullen we niet veel kunnen doen”
 • “Hebben jullie de steun van andere verkozenen? Dan kunnen we met hen overleggen wat we hier rond kunnen doen”
 • “De Cubanen hebben het gevoel dat ze anders behandeld worden dan de anderen, en ze hebben fundamenteel gelijk.
 • Dat moet veranderen.  Onze politiek tegenover Cuba bleef hangen in de Middeleeuwen.”
 • “De politiek van de VS tegenover Cuba heeft tot nu toe niets opgebracht en toch blijven we hangen in koude oorlog retoriek”
 • “Focus op het humanitaire en op het feit dat de zaak van de Cuban Five een obstakel vormt voor elke vooruitgang in de relaties VS-Cuba”
 • “We zijn even gefrustreerd als jullie hierover”
 • “Proficiat voor jullie initiatief en goed dat jullie met zoveel zijn want ‘it takes een army to free the five’ (er is een leger nodig om de vijf vrij te krijgen)”
 • “In principe is het mogelijk om een wetsvoorstel te doen om de Vijf vrij te krijgen. Maar wanneer zullen we de gedroomde situatie bereiken dat zoiets haalbaar is?”
 • “We zouden met een aantal congresleden een brief kunnen richten aan President Obama om hem te vragen de Vijf uit humanitaire overwegingen in vrijheid te stellen. Ik doe navraag wie van de congresleden hiertoe het initiatief zou willen nemen”
 • “Het reisverbod naar Cuba voor VS-burgers is klinkklare onzin die tot niets leidt”
 • “Ik ben op bezoek geweest in Havana en toen ik weer vertrok had ik het gevoel dat ik in een vroeger leven nog Cubaanse geweest was. Zo goed en zo herkenbaar was het daar”
 • We waren uiteindelijk welkom bij niet minder dan 19 van de 100 senatoren, dat is met bijna één op vijf en, gezien het thema, een onverhoopt succes. Ook in het congres konden we langs op 20 kantoren. Bij een tiental andere gingen we nog een infopakketje afleveren. Ze hadden geen tijd om ons te ontmoeten maar waren wel geïnteresseerd in de zaak. Soms werden we ontvangen in stijlvolle kantoren, soms was er enkel tijd voor een korte briefing in de gangen, lobby op zijn letterlijkst!
 • Eén ding is zeker: het lobbywerk was een onverhoopt succes en dat moedigt aan om zeker verder te gaan op dit spoor, verkiezingsjaar of niet.

Katrien Demuynck is coördinator van de Free the Five campagne in Europa

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!