Met de vrijetijdspas kunnen kinderen uit kwetsbare gezinnen goedkoop of gratis deelnemen aan activiteiten. (foto: flickr – Chip Griffin)
Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Armoede, Kinderen, Kansarmoede, Participatie, Watmet, Vrijetijdspas -

Vrijetijdspas voor kwetsbare kinderen

SP.A-kamerlid Hans Bonte wil voor kinderen uit gezinnen die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag een vrijetijdspas invoeren. Die pas moet kinderen uit kansarme gezinnen aanzetten tot verhoogde deelname aan het maatschappelijke leven.

dinsdag 17 april 2012 10:03
Spread the love

In 2010 was het wetsvoorstel van Bonte er bijna doorgekomen maar de val van de regering zorgde ervoor dat het project weer in de wacht stond. Bonte heeft inmiddels het voorstel terug voorgelegd in de Kamer en er lopen twee proefprojecten met de vrijetijdspas, in Aalst en Vilvoorde. “Ik hoop dat het deze keer vlot loopt en de maatregel nog voor de zomer kan doorgevoerd worden,” zegt Bonte.

Verhoogde kinderbijslag

Met de vrijetijdspas krijgen kinderen uit kwetsbare gezinnen de kans om gratis of tegen verminderd tarief deel te nemen aan verschillende activiteiten. Met deze maatregel hoopt Bonte financiële en sociale uitsluiting van kwetsbare kinderen tegen te gaan.

De vrijetijdspas wordt gekoppeld aan het systeem van de verhoogde kinderbijslag, waarop gezinnen met een laag inkomen aanspraak kunnen maken. Volgens Bonte is kinderbijslag een goed criterium om te bepalen wie zo’n pas krijgt en wie niet. “Bij families met een laag gezinsinkomen, is het budget voor activiteiten buitenhuis meestal beperkt. Door gebruik te maken van de pas kunnen kinderen tegen sterk verminderd tarief toch deelnemen aan een resem van activiteiten.”

Verschillende overheden

Het technische probleem bij de vrijetijdspas is dat sport, cultuur en jeugd regionale bevoegdheden zijn. De verschillende regio’s moeten samen tot een akkoord komen met de federale regering om de maatregel te kunnen doorvoeren.

In heel wat steden en gemeenten is er al een vrijetijdspas maar dan door de lokale overheden zelf georganiseerd. Het geld daarvoor komt uit het socio-culturele fonds waarover elke gemeente beschikt. Opvallend is dat in veel steden en gemeenten het geld in dat fonds nooit opraakt. Bonte: “Het is moeilijk te vatten dat sommige gemeenten hun socio-culturele participatiemiddelen niet optimaal benutten. Dat toont dat er voldoende ruimte is om de vrijetijdspas te bekostigen.”

Actie is nodig

Bonte benadrukt het belang van een spoedige invoering. “Uit elk armoederapport blijkt dat het aantal kansarme kinderen blijft toenemen. Dat is een acuut probleem waartegen we meteen actie moeten ondernemen. Sociale en financiële uitsluiting moet beperkt worden.”

© 2012 – StampMedia – Leen Baeten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!