Op 7 december 2011 kwamen in Molina de Mexicaanse civiele organisaties samen om de Top der Volkeren van Rio+20 voor te bereiden (foto: Portal Rio+20)
Opinie, Nieuws, Milieu, Politiek, Rio de Janeiro, Mondiaal bestuur, Duurzame ontwikkeling, Rio+20, Top der Volkeren, Aardetop, Dossier: RIO20, Dossier:RIO20 -

Voor de opbouw van de Top der Volkeren van Rio+20

De volkeren en de burgers, hun netwerken en organisaties, zijn al op weg naar de topconferentie Rio+20 en ze doen inspanningen om gezamenlijke voorstellen te formuleren. Wij nodigen alle deelnemers aan dit evenement uit om hun initiatieven, ideeën en voorstellen samen te leggen.

maandag 16 april 2012 16:15
Spread the love

Dit proces startte in 2010 op verschillende manieren in diverse regio’s van de wereld. Het wordt geïntensiveerd tot begin juni 2012. En het bouwt voort op de agenda van de grote internationale bijeenkomsten in 2011 en 2012 (G-20, Sociaal Forum in Porto Alegre, …)

Om samen verder te werken naar dezelfde doelstellingen moeten we ons herinneren wie de actoren zijn, welke de kernpunten van het debat zijn, en welke de belangrijkste doelstellingen van het proces zijn.

De actoren

In Rio de Janeiro zullen drie belangrijke actoren aanwezig zijn:

1. De regeringen en de staatshoofden die samenkomen op de Conferentie van de Verenigde Naties over Duurzame Ontwikkeling (gewoonlijk de Earth Summit of Aarde-Top genoemd).

2. Het stakeholder forum bestaande uit de niet-gouvernementele organisaties van het VN-systeem. Ze zullen werken in 9 informele socio-professionele groepen: vrouwen, kinderen en jongeren, inheemse volkeren, lokale overheden, NGO’s, werknemers en vakbonden, het bedrijfsleven, de wetenschappelijke en technologische gemeenschappen, de agrobusiness (grote commerciële landbouwbedrijven) en de kleine boeren.

3. De burgers en de organisaties van de civiele maatschappij, met andere woorden de sociale bewegingen, de talrijke netwerken en organisaties die werken rond een bepaald thema; bijvoorbeeld de migranten, de religieuze en spirituele leiders, de sociale leiders, de kunstenaars, de journalisten, de urbanisten, de vissers, de advocaten, de verkozen volksvertegenwoordigers en wetgevers, de militairen, de vakbonden, de professoren, de gemeenten en steden …, om er maar enkelen te noemen.

Dit wordt de Top van de Volkeren (People’s Summit) genoemd. Het wordt geen parallelle top of geen tegen-top, maar in feite een belangrijke speler in Rio+20-onderhandelingen.

De belangrijkste kwesties

Er zullen drie fundamentele kwesties besproken worden die de achtergrond vormen van alle bedenkingen over duurzaamheid die de Commissie van de Verenigde Naties heeft geformuleerd.

1. Welke ethiek hebben we nodig om de fundamenten te leggen voor een nieuwe beschaving die de gevaren van de wereld van vandaag bezweert, en die nieuwe vormen van leven creëert en nieuwe perspectieven opent voor de mensheid in het begin van de 21ste eeuw?

2. Welke organisatie moet worden ontworpen om een ??nieuw mondiaal bestuur op te bouwen?

3. Hoe een duurzame economie opbouwen rekening houdend met de grote armoede en de concentratie van rijkdom?

De uitdagingen waarmee we rekening moeten houden

Het gaat hier over de drie onvermijdelijke uitdagingen van de mondiale gemeenschap:

1. Het beheersen van de klimaatverandering.

2. Het zoeken naar een nieuwe architectuur voor een mondiaal bestuur.

3. De overgang naar een nieuw model van beschaving.

Om deze uitdagingen aan te pakken en de strategieën voor verandering te ontwikkelen, zal het nodig zijn om nieuwe vormen van dialoog uit te proberen, om voorstellen te doen en nieuwe bondgenootschappen te bevorderen.

We zullen drie soorten inspanningen moeten uitproberen die sterk met elkaar verbonden zijn:

– Het moet een weerspiegeling zijn van de diversiteit in de wereld: met andere woorden, hoe kunnen we de actoren uit alle regio’s en alle sociale sectoren doen samenwerken?

– Voorstellen moeten worden uitgewisseld en een eenmakende visie voor het systeem moet worden opgebouwd. Hiervoor zal een synthese van alle voorstellen moeten worden gefabriceerd.

– Experimenteren met vormen van dialoog die een effectieve participatie mogelijk maken en de conceptuele interactiviteit mogelijk maken.

De topontmoetingen zullen plaatsvinden van 20 tot 22 juni 2012. Het zullen drie toppen zijn: De internationale Conferentie van de VN over Duurzame Ontwikkeling, het Stakeholder Forum en de Top van de Volkeren.

Bron: Adital (een alternatief nieuwsagentschap uit Brazilië)

(Vertaling uit het Spaans door Toon Mondelaers)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!