We mogen niet in de culturele val trappen”
Opinie, Nieuws, Lokaal, Opinie, Zigeuners, Roma-Zigeuners - Koen Geurts, Flora Modest

We mogen niet in de culturele val trappen”

Ons land werd woensdag opgeschrikt door een dubbele moord op een jong koppel in Nieuwkerken. Hier en daar werd in de berichtgeving gesuggereerd dat het zou kunnen gaan om een soort van culturele wraak voor een ‘verboden huwelijk’. Dit is een heel gevaarlijke denkpiste, die afbreuk doet aan een realiteit die complexer is, maar ook veel genuanceerder.

zaterdag 14 april 2012 19:32
Spread the love

Als we het over Roma, Manoesjen, Sinti of Rom hebben, kunnen we niet anders dan heel voorzichtig zijn en met veel nuance spreken. De verscheidenheid binnen de verschillende families is zo enorm waardoor het gewoon niet mogelijk is te veralgemenen. En al hebben de verschillende groepen elk hun eigen specifieke geschiedenis, toch zijn onderlinge raakvlakken en verschillen vaak afhankelijk van de familie waarmee je te maken hebt.

Wat er zich in Nieuwkerken heeft afgespeeld is afschuwelijk. In de eerste plaats voor de betrokken families. Hier en daar werd er reeds gesuggereerd dat deze daad het gevolg zou zijn van een ‘verboden huwelijk’ als een cultureel probleem tussen twee groepen binnen de Roma-gemeenschap. Dit is een gevaarlijke piste. Het kan spanningen doen ontstaan, daar waar er tevoren geen waren en het kan de aandacht afleiden van de ware toedracht. In het geval van de recente dubbelmoord, klopt de thesis van spanningen tussen verschillende Roma-strekkingen zelfs niet, aangezien de slachtoffers allebei van Sinti-origine zijn.

Ook het gebruik van geweld op zich, is net iets wat heel atypisch is in deze gemeenschappen. In deze cultureel erg verbale groepen worden interne conflicten opgelost met woorden, gesprekken, onderhandelingen. Degene die geweld gebruikt, zal intern door de gemeenschap streng ter verantwoording geroepen worden. Sporadische gevallen van geweld die in het verleden breed werden uitgesmeerd in de media, zijn niet significant voor hoe het er echt aan toe gaat. Spijtig genoeg bevestigen die enkele gevallen telkens opnieuw de vooroordelen die bij vele mensen leven over Roma en Sinti.

Ook de berichtgeving als zouden de verschillende groepen – waaronder de Sinti, Rom, Roma,… – zich helemaal willen afzetten van elkaar, strookt niet met de realiteit. Ook hier geldt de regel dat elke familie dit op haar manier invult. Al zijn er families die zich willen onderscheiden van de anderen, toch zien we in de praktijk dat er vele gemengde huwelijken zijn tussen bijvoorbeeld Sinti en Rom en dat heel wat families ook met elkaar dezelfde woonwagenterreinen delen.

Om de objectiviteit van de berichtgeving en het onderzoek van deze misdaad te bevorderen, hebben alle partijen er baat bij om deze zaak te benaderen zoals elke andere misdaad, zonder vanaf het begin in een culturele val te trappen.

Koen Geurts is stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners, Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel

Flora Modest is familielid van betrokken families

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!