Foto: Screenshot Deredactie
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Brussel, Onveiligheid, Brussel, Criminaliteitscijfers, Frankfurt, ZDF, Duitse omroep -

Brussel veiliger dan Frankfurt!

Een fatale vergissing van een ZDF-journalist leidt tot een verkeerd beeld van de criminaliteitscijfers voor Brussel. Geen 33.000, maar 15.500 misdrijven per 100.000 inwoners in het Brussels Gewest. Dat is dus minder dan de helft van wat ZDF in het begin en op het einde van haar reportage beweert. In feite is Brussel veiliger dan Frankfurt!

vrijdag 13 april 2012 12:40
Spread the love

Dit artikel betreft de ZDF-uitzending over de onveiligheid in Brussel.

Wie doet de rechtzetting?

Welke journalist, politie- of politiek verantwoordelijke zal een rechtzetting doen over deze vergissing? Of hebben zij allen belang met dit volledig foutieve beeld? Het materiaal is nochtans direct te vinden op de website van de federale politie, of in de tabel criminaliteitsgraad Brussel en andere gemeenten die uitsluitend voortgaat op de officiële politiestatistiek van 2000 tot 2010.

In deze tabel zijn zowel de bevolkingscijfers, de criminaliteitscijfers en de criminaliteitsgraad voor alle Brusselse gemeenten, het Brussels gewest en de andere gewesten en de belangrijkste steden in België weergegeven (op de +jes klikken voor een groter detail).

ZDF-journalist verwart Brussels Gewest met Brussel-stad

De ZDF-journalist verwart de cijfers voor het Brussels Gewest met die van Brussel-stad, waar de criminaliteitsgraad 31.900 op 100.000 inwoners is (geel in de tabel). Eén van de 19 Brusselse gemeenten uitvergroten naar het volledige gewest is alsof een Belgische journalist een beeld van Berlijn zou schetsen door zich enkel op, zeg maar, Kreuzberg en Neuköln, te baseren. Je zou wat horen in Duitsland.

Dat Brussel-stad een hogere criminaliteitsgraad heeft, komt onder meer door de toeristische aantrek, de hoofdstedelijke en Europese functies, de pendelaars, het centraal station, enz. die voor een veel grotere (tijdelijke) concentratie van de bevolking zorgen. Maar ook daar is de criminaliteit dalend.

De ZDF-vergissing kleurt de hele reportage

In feite maakt de ZDF-journalist een fatale vergissing en gaat hij op zoek naar ervaringen en situaties die zijn these onderbouwen. Het gevoel van mensen of enkele sterke ervaringen van een almaar onveiliger stad en een stijging van het aantal misdrijven. Het beeld dat de reportage wil geven, overheerst volledig de werkelijkheid, en dat is een kenmerk van populisme.

Brussel voor het derde opeenvolgende jaar almaar veiliger

Voor het derde opeenvolgende jaar is er in Brussel een daling van zowel het aantal misdrijven als van de criminaliteitsgraad, de verhouding tussen de misdrijven en de (sterk groeiende) bevolking.

In 2009 was de daling 4,1 procent, in 2010 -6,1 procent en ook in het eerste halfjaar van 2011 zette deze daling zich door (zie BuG 156-Criminaliteit-1ste-sem-2011). Ook met moord- en doodslag, waar Brussel recent nog tussen 2006 en 2009 op de vierde plaats in Europa stond gaat het vanaf 2009 de betere kant op (zie de overzichten op de website van Fedpol).

In voormelde tabel wordt dus de criminaliteitsgraad aangegeven als aantal misdrijven per 100 inwoners, in de ZDF-reportage is dat x1000, d.w.z. het aantal misdrijven per 100.000 inwoners, voor het Brusselse gewest dus 15.100, voor Molenbeek 10.100 en Anderlecht 14.500.

De criminaliteitsgraad van Brussel (15,5 misdrijven per 100 inwoners, groen in de tabel) wordt ook vergeleken met deze van Antwerpen (16,9), Gent (17,0), Luik (22,9), Charleroi (17,6), Mechelen (18,0) voor 2010. En ja, Molenbeek ligt met 10,1 misdrijf per 100 inwoners lager dan de 10,5 van Hasselt.

Criminaliteit in Brussel daalt, maar is meer gelokaliseerd

Niet dat er geen problemen zijn in Brussel, maar deze worden meer gelokaliseerd, overzienbaarder en dus ook meer controleerbaar. De nieuwe migratie zal daarbij de naweeën van de vorige migraties mee opvangen en sturen, juist omdat de nieuwe migratie toekomt op die plaatsen waar de oude niet optimaal is opgevangen, of niet optimaal de kansen neemt die ze krijgt. De nieuwe migratie zal haar eigen kansen hier niet door laten conditioneren.

Allochtonen trekken de kop voor een veilig Brussel

De recente verkeersagressie met een dodelijk slachtoffer, wordt zoals zo dikwijls, aangegrepen om terechte veiligheidseisen te stellen, maar meteen wordt ook de hele stad gestigmatiseerd en alle inspanningen die vooral ook de bewoners en de politie leveren voor meer veiligheid, onder de mat geveegd.

De verkeersagressie was volledig atypisch, niet binnen het openbaar vervoer, maar zoals de Brusselse procureur des konings, Bruno Bulthé, zegt, een klein accident dat met enkele formulieren diende te worden geregeld. Het betrof een geschoolde en ‘geslaagde’ autochtone Belg tegenover een oudere Albanees die decennia in België woonde en werd aangevallen in de uitoefening van z’n job.

De omgekeerde wereld en dat is geen detail. Het is de aanleiding voor een bezinning geworden van alle maatschappelijke geledingen en het is hoe dan ook hoopgevend dat de MIVB, waar een meerderheid van allochtonen in de chauffeurs-, controle- en uitvoerende functies werken, de kop trekken voor een veiliger Brussel, een Brussel waar zij van houden.

Maar intussen mag iedereen zich weer te buiten gaan over Brussel

Dat naar aanleiding van een dramatisch gebeuren een belangrijke buitenlandse zender, de Duitse ZDF, een volledig fout statistische beeld kan ophangen van Brussel dat vooralsnog door niemand wordt tegengesproken, is een veeg tegen. Dus zien wie en hoe dit zal worden rechtgezet en of de ZDF een correctie zal verspreiden.Terzake heeft de kans al laten liggen.

Zo te zien zal deze foute informatie, die nu al een hoax is, nog jaren een eigen leven leiden.

Maar Brussel leefde voort.

Jan Hertogen

Jan Hertogen is socioloog.

take down
the paywall
steun ons nu!