Welvaart en ongelijkheid nemen toe in Azië
Nieuws, Wereld -

Welvaart en ongelijkheid nemen toe in Azië

SYDNEY — De sterke economische groei in Azië in de afgelopen jaren heeft ook de inkomensongelijkheid versterkt. Dat vormt een bedreiging voor de regio, waarschuwt de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) in de gisteren gepubliceerde Asian Development Outlook 2012.

donderdag 12 april 2012 12:46
Spread the love

Als de groei gelijker verdeeld was geweest, hadden 240 miljoen mensen extra aan armoede kunnen ontsnappen in de afgelopen twintig jaar, staat in het rapport. De ongelijkheid nam in toe in de drie dichtstbevolkte landen, China, India en Indonesië. Deze landen zijn belangrijke aanjagers van de economische groei in Azië. 

“Door de grote ongelijkheid ontstaan er sociale spanningen. Die kunnen instabiliteit veroorzaken. Een van de belangrijkste pijlers van de economisch groei in Azië was sociale en politieke stabiliteit. Als die ondermijnd wordt, zal ook de economische groei daar onder lijden”, zegt Donghyun Park, een van de auteurs van het rapport. Donghyun is hoofdeconoom bij de afdeling Economie en Onderzoek van de ADB.

Technologie

De Gini-coëfficiënt, waarmee de inkomensgelijkheid wordt weergeven op een schaal van 0 tot 1, steeg van 0,39 naar 0,46 in de laatste twee decennia. De rijkste 1 procent van de Aziatische bevolking is goed voor 6 tot 8 procent van het totale inkomen. Bijna 20 procent van dat totale inkomen gaat in de meeste landen naar de rijkste 5 procent van de bevolking.

Vooral technologische vooruitgang, globalisering en markthervormingen hebben volgens deskundigen de groei in de regio aangezwengeld. Het zouden ook de belangrijkste krachten zijn achter de ongelijkheid, vooral als het gaat om de kloof tussen stad en platteland, en tussen kustprovincies en het binnenland.

“Hoe hoger mensen opgeleid zijn, hoe beter ze in staat zijn technologie te gebruiken om een hoger inkomen te genereren. Technologie kan echter ook ingezet worden om ongelijkheid te bestrijden. Zo kunnen boeren via ICT beter geïnformeerd worden over de oogst en het weer. En met e-learning kunnen kinderen in afgelegen gebieden bereikt worden”, zegt Park.

Onderwijs en zorg

Om de ongelijkheid te verminderen moeten beleidsmakers meer investeren in onderwijs en gezondheidszorg, bevelen de auteurs van het rapport aan. Ze pleiten ook voor betere sociale bescherming, afschaffing van prijssubsidies, hervorming van de belastingen, het creëren van meer productiebanen en hulp aan achtergebleven regio’s.

“Veel Aziatische regeringen zijn zich er goed bewust van dat de groeiende ongelijkheid schadelijk is voor de groei en sociale harmonie. Ze moeten echter meer concrete stappen zetten en maatregelen nemen om er iets aan te doen”, zegt Park.

Het rapport voorspelt dat de groei in Azië in 2012 zal afnemen tot 6,9 procent. In 2011 bedroeg de groei nog 7,2 procent. Voor volgend jaar wordt een groei van 7,3 procent voorspeld.

China, de op een na grootste economie ter wereld, zal naar verwachting dit jaar een economische groei kennen van 8,5 procent. Voor 2013 wordt de groei op 8,7 procent geschat. In 2011 had China een economische groei van 9,2 procent. Voor India wordt dit jaar een groei van 7 procent verwacht en voor volgend jaar 7,5 procent.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!