Verslag, Nieuws, België -

“Maatregelen regering tegen geweld bij MIVB maken probleem alleen maar erger”

De Brusselse jeugdbeweging JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) is scherp voor de maatregelen die de regering nam na de gewelddadige dood van de MIVB-werknemer Iliaz T. “Tegenover dit geweld antwoordt de politiek alleen maar met meer poortjes, meer camera's en meer agenten. Dat versterkt alleen maar de vicieuze cirkel van geweld,” zegt Antoine Roisin van JOC.

donderdag 12 april 2012 17:12
Spread the love

JOC voert al een tijdje de campagne STOP-répression waarmee de jeugdbeweging de toenemende repressie tegen jongeren in de hoofdstad aanklaagt.

Verspreid over de lokale en federale politie krijgt Brussel er 400 agenten bij die zich zullen concentreren op de veiligheid van het openbaar vervoer in de hoofdstad.

“Geen geld voor onderwijs, de subsidies voor studentenabonnementen worden stopgezet, maar men vindt wel 30 miljoen euro voor de politie en 50 miljoen euro voor de toegangspoortjes”, reageert Antoine Roisin van JOC in een persbericht.

Volgens JOC wordt er al jaren bespaard op de MIVB. “De eerste slachtoffers van die drastische besparingen zijn de werknemers en de gebruikers: slechtere werkomstandigheden voor die eersten, een steeds moeilijkere en duurdere toegang voor de laatsten”, aldus JOC die vindt dat reizigers en werknemers zo tegen elkaar worden opgezet.

“Al jaren voeren politici een veiligheidsbeleid en de agressie en het geweld in het vervoer nemen alleen maar toe. Ze weigeren om de structurele oorzaken van dat geweld aan te pakken”, zegt Antoine Roisin. Volgens hem behoren de toenemende repressie en de steeds hogere prijzen tot de structurele oorzaken.

JOC stelt voor om het openbaar vervoer in Brussel gratis te maken. Dat zou zo’n 220 miljoen euro per jaar kosten.

De voorbije elf jaar verdubbelde het aantal reizigers. De dotatie nam (rekening houdende met de inflatie) maar met één derde toe.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!