Opinie, Nieuws, Politiek, Koerden, Opinie, Guy verhofstadt, Europees Parlement, Syrië, Koerdisch Instituut Brussel, Syrische Koerden -

Syrische Koerden zeggen ‘neen’ tegen bewapening verzet

Nu de voorgestelde wapenstilstand in Syrië op niets lijkt uit te draaien, gaan er weer stemmen op om de oppositie te bewapenen. Wat de berichtgeving hieromtrent vaak over het hoofd ziet, is de enorme diversiteit binnen dé Syrische oppositie.

woensdag 11 april 2012 16:00
Spread the love

De Koerden, 6 à 9 procent van de Syrische bevolking en één van de best georganiseerde oppositiegroepen, zien nu hun kansen schoon om binnen de grenzen van een nieuw democratisch Syrië op vreedzame wijze zelfbeschikkingrecht af te dwingen. Militaire hulp aan het gewapend verzet wijzen zij echter radicaal af.

40 jaar zonder rechten

Voor de huidige Syrische grondwet bestaan de Koerden niet, niet als volk en voor de ruim 300.000 Koerden zonder paspoort zelfs niet als individu. Bij de volkstelling van 1962 nam Damascus één vijfde van de Syrische Koerden niet op in de registers omdat het regime beweerde dat het Turkse vluchtelingen waren.

Zij en hun nakomelingen leven 40 jaar later nog steeds illigeaal in eigen land, waardoor ze verstoken blijven van alle burgerrechten. Nu het regime van president Bashir al-Assad aan het wankelen is, hopen de Koerden hun burger- en minderheidsrechten duurzaam te kunnen verankeren in een nieuwe grondwet. De Koerdische oppositie kijkt echter met lede ogen toe hoe de protestbewegingen in Syrië dreigen te ontaarden.

Voor de bijeenkomst van ‘De vrienden van Syrië’ in Istanbul ontving geen enkele officiële Koerdische vertegenwoordiging uit Syrië, onder druk van mede-organisator Turkije, een uitnodiging. De enkele Syrische Koerden die in eigen naam aanwezig waren, verlieten bovendien al snel de vergadertafel. Arabische nationalisten en soennitische moslimbroeders krijgen namelijk meer en meer de overhand en negeren Koerdische eisen van zelfbeschikking.

Standpunt van de Koerdische Volksraad

De Koerdische Volkraad, de democratische vertegenwoordiging van de Koerden in Syrië, is het er unaniem over eens dat bewapening van de rebellen enkel zal leiden tot een nog grotere escalatie van geweld, ook tussen de verschillende takken van de oppositie.

Wie de geschiedenis van de regio een beetje kent, weet dat de Koerden, die zoals vele andere minderheden in het Midden-Oosten niet kunnen rekenen op bescherming van een sterke vazalstaat, in zulk een situatie vaak het eerste slachtoffer zijn. Denk bijvoorbeeld aan het lot van de christelijke minderheden na de val van Saddam Hoessein in Irak.

Guy Verhofstadt

De Interparlementaire Werkgroep Koerden (IPWK), een werkgroep bestaande uit parlementariërs, NGO-leden en activisten die al jaren lang de situatie van de Koerden in de Kaukasus, Turkije en het Midden-Oosten volgt, is in dit opzicht zeer bekommerd om de uitspraken van liberaal fractievoorzitter Guy Verhofstadt in het Europees Parlement.

Recent riep hij op om uit menselijke verontwaardiging de Syrische oppositie materieel en technisch te ondersteunen. Volgens IPWK zal een militarisering van het conflict onvermijdelijk nog meer bloedvergieten veroorzaken. Ook dreigen bepaalde milities met ondemocratische bedoelingen, eens bewapend, de revolutie te kapen.

Gevaar voor een regionale oorlog

Met het oog op de toenemende provocaties van Teheran door het westers bondgenootschap, leeft bij velen de vrees dat een open oorlog in Syrië zal uitmonden in een regionaal conflict tussen de soennitisch-westerse alliantie van Turkije, Saoedi-Arabië, de Golfstaten, de VS en de EU enerzijds en aan de andere kant de sjiitische as Iran-Irak-Hezbollah.

Voor miljoenen staatsloze minderheden als de Koerden, Armeniërs en Assyriërs dreigt een wrede en bloedige geschiedenis van etnocide en exodus zich te herhalen.

Open brief aan Guy Verhofstadt

Hieronder vindt u de open brief van de IPWK aan Guy Verhofstadt met een duidelijk ‘neen’ tegen de bewapening en een oproep voor dialoog en onderhandeling als enige uitweg uit de Syrische chaos.

take down
the paywall
steun ons nu!