De Integratie is gelukt!

De Integratie is gelukt!

zondag 8 april 2012 16:42
Spread the love

In de jaren 90 was het ‘bon ton’ bij sommige linkse academici en bij enkele zogenaamde jonge turken uit de tweede  generatie (- wie herinnert ze zich nog?) om uit te bazuinen dat de integratie mislukt was. Vandaag hoor je ze minder over dit onderwerp. Inderdaad, de toon is veranderd… en enige schrik voor het niet toegekend krijgen van subsidies als men het ‘officiële’ discours niet overneemt zit er in de welzijns- en integratiesector, waar iedereen zowat tegen iedereen door de overheid uitgespeeld wordt , wel degelijk in! (Overigens een niet ongegronde vrees.). Enfin, vroeger mocht men meestal tenminste toch openlijk over het onderwerp debatteren en de media deden er duchtig aan mee, minder gestroomlijnd dan vandaag. Of niet?

Jaren later werd de slogan overgenomen door enkele Merkels, Sarkozy’s, Camerons en zelfs heel even door onze Leterme… allemaal mensen die niet echt uitblonken in overdreven ijver voor  het welslagen van de integratie of hoe je het kind wil noemen, maar plots deden ze hun zeg. Waar de ‘jonge turken’ van weleer zich met hun slogans minstens toch wel enige naam hoopten te maken, zij het meestal heel kortstondig, hoopten de politici daarmee warempel verlies bij verkiezingen te kunnen voorkomen. Vandaag is er een nieuwe generatie politici, zeg maar:  de krachtdadige neo-assimilationisten, die het op hun beurt over de “mislukte integratie” hebben.

Kijk, als het die mensen allemaal toegestaan is (geweest) om ongenuanceerd “uit eigenbelang” en ik wil zelfs aannemen dat het soms “uit objectieve overwegingen” gebeurde, dergelijke stelling te lanceren, dan stel ik voor dat we daarvoor nu eens niet onderdoen. Hier volgens dus enkele argumenten om anno 2012 het succes van de integratie uit te roepen. Ongenuanceerd? Absoluut, maar niet meer of niet minder ongenuanceerd dan de slogan dat de integratie mislukt is. Aangezien anderen, ambtenaren bijvoorbeeld, die beroepshalve toch enige nuance zouden moeten aanbrengen aan het verhaal, dit verzuimen,  moeten gewone burgers het dan maar eens overnemen. Overigens voel ik me niet alleen staan. Recent hoorde ik Ilvo Diamanti, in Italië echt toch wel een uitstekend onderzoeker, net dezelfde stelling verdedigen.

Eerste argument: Het getuigt van een enorme veerkracht en flexibiliteit van onze samenleving én van de binnengekomen nieuwe bevolkingsgroepen, dat zij er gezamenlijk tussen 1950 en vandaag, in drie generaties tijd, in geslaagd zijn om zonder al te veel kleerscheuren onze grote steden tot 40% te herbevolken. Brussel zag de helft van zijn bewoners totaal veranderen en vervangen worden compleet van buiten uit. Doe hetzelfde eens met een universiteit, doe hetzelfde met om het even welke samenleving. Kan je je voorstellen tot welk soort spanningen dit allemaal zou geleid hebben? Zou dit doenbaar geweest zijn, denk je? Neen, men zou mekaar de kop afgewrongen hebben.

Tweede argument: Het getuigt van een enorme veerkracht en flexibiliteit  van onze leerkrachten en schooldirecties in de steden dat zij erin geslaagd zijn om in hun klassen, met vandaag zelfs een beperkte opvangcapaciteit, kinderen te integreren meestal van heel laag geschoolde anderstalige mensen, zonder dat dit tot regelrechte rampen geleid heeft. Ter vergelijking: bekijk eens onze universiteiten. Hoeveel decennia hebben die erop gezet om een aanvaardbaar aandeel van arbeiderskinderen, en dan nog  van eigen bodem onder hun studenten te tellen? En daar zijn ze zelfs vandaag nog niet gans in gelukt. En wat de doorstroming betreft, hoe hoog is er het percentage van professoren die kinderen zijn van arbeiders?

Derde argument: De stedelijke woningenmarkt. Het is juist dat er voor een deel een witte stadsvlucht plaats vindt omwille van de aanwezigheid in sommige wijken van te veel migranten, maar het is even zeer waar dat bijvoorbeeld in Brussel de stadsvlucht al ingezet was in bepaalde wijken voordat de migraties er zich aankondigden. In bepaalde wijken zijn de woningen niet totaal aan hun lot overgelaten geweest en gaan verkrotten precies omdat er tijdig mensen met allochtone ‘roots’ zijn komen in wonen.

Wat ik bedoel… Mensen, stop die ongenuanceerde onzin over een integratie die mislukt is. Ze is – gelukkig voor ons –  veel beter geslaagd dan het had kunnen gebeurd zijn. Vooral gelet op de middelen die daarvoor, zeker in de jaren 90 (toen voortdurend moest bespaard worden), ter beschikking stonden. We hebben veel geluk gehad. Ons probleem is niet dat de integratie zou mislukt zijn. Ons probleem is dat we bijzonder weinig uit het verleden geleerd hebben. Maar laten we ons hoeden voor leerling-tovenaars die geen enkel zicht hebben op het verleden en het zo laten uitschijnen alsof ze nu eens alles in een handomdraai via een krachtdadig ingrijpen zullen “oplossen”. Laten we ons hoeden voor dit soort “saneerders”! Laten we eerder gaan kijken hoe het er in landen als Canada aan toe gaat… die weten tenminste waar ze over spreken en hebben hun leergeld al betaald.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!