Nieuws, Economie, Samenleving, België, Dexia -

Na de mediastorm, het ACW laat van zich horen

De voorbije weken kreeg het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, bakken kritiek over zich heen over de winstbewijzen die ze heeft in de vroegere Dexia Bank België, sinds kort herdoopt in Belfius. Nu reageert het ACW met een verklaring ‘ACW gaat verder, met minder’. Die lees je best helemaal want de titel schept niet meteen helderheid.

donderdag 5 april 2012 17:55
Spread the love

Het ACW begint met toe te geven dat er in het verleden een aantal inschattingsfouten zijn gemaakt. Dat is zacht uitgedrukt want, zoals op deze nieuwssite al lang geleden is toegelicht, die fouten kosten de beweging vooreerst haar coöperatieve bank Bacob. Die ging op in Dexia, en met de neergang daarvan, ging ook het kapitaal van de beweging verloren.

ACW zag zich verplicht het grootste deel van zijn coöperatieve Groep Arco te vereffenen. Anders dan de meer dan 700.000 individuele coöperanten genieten ACW en zijn deelorganisaties van geen enkele garantie voor hun aandelen, die dus totaal waardeloos zijn geworden.

En dan volgt de conclusie die ook de titel van de verklaring is geworden. Het ACW zet zijn werk voort, maar noodgedwongen met minder middelen. Gevolgd door de mededeling dat het ACW, samen met de hele beweging, zijn project voor de toekomst in de steigers aan het zetten is.

Hier past de bedenking dat er van die hele toekomstoefening en zeker van het trekken van de lessen uit het Dexia debacle – en het klare benoemen van de verantwoordelijkheid daarvoor – nog niet veel te merken is, zeker niet buiten de beweging. Vandaar dat het niet moeilijk is om, ook binnenskamers, kritiek te horen op deze als veel te passief ervaren houding van de beweging. Dat was al zo na de redding van Dexia in 2008, en zeker na de ineenstorting in 2011.

En hoe zit het nu met de winstbewijzen in Belfius?

De titel van de ACW mededeling dat het met minder zou moeten, slaat dus niet op het afzien van de winstbewijzen in Belfius. Waarover gaan die bewijzen dan? Tientallen jaren lang hebben de verschillende delen van de christelijke werknemersbeweging zich ingespannen om hun eigen bank uit de grond te stampen en daar vele honderdduizenden coöperanten en klanten voor te winnen. Zo is de coöperatieve Bacob bank groot geworden. En onder andere de toevloed van deze klanten maakte dat later Dexia een heel grote bank werd.

Het is in de economie een gangbare praktijk om voor dergelijke grote inspanningen commissies of aanbrengvergoedingen toe te kennen. En het is de praktijk van vele sociale bewegingen om, wanneer er winstgevende activiteiten worden ontplooid, de opbrengsten daarvan te laten terugvloeien naar het bewegingswerk. Het ACW kreeg die commissies al sinds de jaren ’50 in de vorige eeuw. Later zijn die vergoedingen omgezet in een aandeel in de winst. Misschien niet eens zo slim, want dan moet er wel winst zijn natuurlijk om er te kunnen van genieten.

Officieel laat het ACW alleen maar weten dat het zijn gesprekken met Belfius over de specifieke formule van samenwerking en over mogelijke alternatieven voor de winstbewijzen voortzet, en daar de nodige tijd voor wil uittrekken. Er is ook die passage die wat lijkt op een schot voor de boeg van Belfius: die nieuwbakken overheidsbank zou duidelijk moeten maken hoe ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zal nemen. Op de achtergrond speelt natuurlijk dat de ACW organisaties en achterban heel belangrijk zijn als cliënteel voor de doorstart van Belfius. Wat de samenwerking betref en heel in het bijzonder wat de winstbewijzen zelf betreft, kan het met deze verklaring nog alle kanten uit.

Diverse stemmen uit de beweging laten echter merken dat ze het onaanvaardbaar vinden dat het ACW zelfs maar zou overwegen om af te zien van die winstbewijzen. Onder andere al “omdat, in tegenstelling tot wat sommige critici beweerden, de aandelen van de organisaties niet zijn gegarandeerd en dat kapitaal dus wel degelijk verloren is gegaan. Maar vooral omdat die winstbewijzen een historische verwezenlijking zijn van vele tientallen jaren beweging maken en niemand eigenlijk het recht zou hebben om daarvan af te zien”.
Enkelen voegen daar nog aan toe “dat het overigens naïef is te denken dat de aanvallen op het ACW zouden stoppen indien men zou toegeven op die winstbewijzen”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!